Thông tư 09/2021/TT-BCT QCKT quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp-thuốc nổ TNP1

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Thông tư 09/2021/TT-BCT

Thông tư 09/2021/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:09/2021/TT-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành:27/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

6 chỉ tiêu kỹ thuật an toàn thuốc nổ TNP1

Ngày 27/10/2021, Bộ Công Thương ra Thông tư 09/2021/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1.

Theo đó, chỉ tiêu kỹ thuật để đánh giá an toàn của thuốc nổ TNP1 bao gồm: khối lượng riêng từ 1,10-1,20 g/cm3; tốc độ nổ từ 4000-4400 m/s; khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chuẩn) là 110-115%; độ nén trụ chì ≥ 12,5mm; khoảng cách truyền nổ ≥ 6cm…

Bên cạnh đó, thuốc nổ TNP1 được đóng thỏi với đường kính không nhỏ hơn 32mm bằng màng Poly Etylen (PE) và Poly Propylen (PP). Các thỏi thuốc nổ TNP1 được đóng vào hộp giấy cacton hoặc trong bao Poly Propylen (PP). Thuốc nổ TNP1 dạng tời được bao gói bằng màng Poly Etylen (PE) và Poly Propylen (PP).

Ngoài ra, trong quá trình thử nghiệm và tiêu hủy mẫu không đạt yêu cầu, phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT. Phương tiện đo phải được bảo quản, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất và duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định theo quy định pháp luật về đo lường.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Xem chi tiết Thông tư 09/2021/TT-BCT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 09/2021/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

 

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN K THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHM VẬT LIU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC N TNP1

_______________

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn k thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Qun lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ h trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Chất lượng sn phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chun và Quy chuẩn k thuật:

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Cht lượng sn phẩm, hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Cht lượng sn phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu n công nghiệp - thuốc nổ TNP1

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ TNP1.

Ký hiệu: QCVN 12 - 1:2021/BCT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Hóa chất; Vụ trưng Vụ Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Th trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc Hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- L
ãnh đạo Bộ Công Thương;
- Các đơn vị thuộc Bộ C
ông Thương;
- UBND các t
nh, thành ph trực thuộc TW;
- Sở C
ông Thương các tnh, thành ph trực thuộc TW;
- Cục Kim tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Ch
ính ph, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, ATMT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

QCVN 12-1:2021/BCT

QUY CHUN KỸ THUẬT QUỐC GIA V AN TOÀN SN PHM VẬT LIỆU N CÔNG NGHIỆP - THUỐC N TNP1

National technical regulation on explosives - TNP1 explosives

 

LỜI NÓI ĐU

QCVN 12 - 1:2021/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quc gia về an toàn sn phm vật liệu nổ công nghiệp - thuc nổ TNP1 biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 09/2021/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2021.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP-THUỐC NỔ TNP1

National technical regulation on explosives - TNP1 explosives

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chnh

Quy chuẩn Kỹ thuật này quy định ch tiêu Kỹ thuật, phương pháp thử và quy định v qun lý đối với thuốc nổ TNP1 có mã HS 3602.00.00.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn Kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới thuốc nổ TNP1 trên lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau:

3.1. Thuốc nổ TNP1: Là thuốc nổ được tạo thành t hỗn hợp chất ôxy hóa (Amoni Nitrat, Natri Nitrat), vật liệu mang năng lượng và phụ gia.

3.2. Độ nhạy kích nổ: Là ngưỡng đ thuốc n có thể phát n khi bị kích thích bằng sóng xung kích được tạo ra t các phương tiện gây nổ (kíp n, mồi n, dây nổ) hoặc va đập hoặc ma sát hoặc ngọn lửa.

II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT

4. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn trong Quy chun kỹ thuật này được áp dụng phiên bản được nêu ới đây. Trưng hợp tài liệu viện dn đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, áp dụng phiên bản mới nht.

QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghim thu, bảo quản, vận chuyn, sử dụng, tiêu hủy vật liệu n công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc n.

QCVN 02:2015/BCT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về các loại kíp nổ điện.

QCVN 04:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia v dây n chịu nước.

QCVN 08:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thut quốc gia về mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp.

TCVN 6421:1998 - Vật liệu nổ công nghiệp - Xác định khả năng sinh công bằng cách đo sức nén trụ chì.

TCVN 6424:1998 - Vật liệu nổ công nghiệp - Xác định khả năng sinh công bằng con lc xạ thuật.

TCVN 6425:1998 - Vật liệu nổ công nghiệp - Xác định khoảng cách truyền nổ.

5. Ch tiêu kỹ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật của thuốc nổ TNP1 dược quy định tại Bảng 1.

Bng 1. Ch tiêu Kỹ thuật của thuốc n TNP1

TT

Tên ch tiêu

Đơn vị tính

Ch tiêu

1

Khối lượng riêng

g/cm3

Từ 1,10 đến 1,20

2

Tốc độ nổ

m/s

Từ 4 000 đến 4 400

3

Khả năng sinh công bằng con lắc xạ thuật (so sánh với TNT tiêu chun)

%

Từ 110 đến 115

4

Độ nén trụ chì

mm

12,5

5

Khong cách truyền nổ

cm

6

6

Độ nhạy kích nổ

 

Mồi nổ

6. Đóng thi, bao gói

6.1. Đóng thỏi: Thuốc n TNP1 được đóng thỏi vi đường kính không nhỏ hơn 32 mm bằng màng Poly Etylen (PE) và Poly Propylen (PP).

6.2. Bao gói:

- Các thi thuốc n TNP1 được đóng vào hộp giấy cacton hoặc trong bao Poly Propylen (PP);

- Thuốc nổ TNP1 dạng rời được bao gói bằng màng Poly Etylen (PE) và Poly Propylen (PP),

7. Phương pháp thử

7.1. Xác định khối lượng riêng

7.1.1. Nguyên tc

Cân, đo khối lượng và th tích của thỏi thuc nổ rồi tính ra khối lượng riêng (ρ) của thi thuốc.

7.1.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

- Cân kỹ thuật, sai s 0,01 g;

- Dao, kéo cắt;

- Bút dạ;

- Thước vạch chuẩn, có chia vạch đến 1 mm;

- Thước cặp có dải đo từ 0 đến 250 mm, sai số 0,02 mm;

- Thỏi thuc nổ TNP1.

7.1.3. Chuẫn bị mẫu

Trường hợp thuốc nổ TNP1 dạng rời hoặc đóng thỏi có đường kính lớn hơn 80 mm, bao gói lại vào ống giấy kraft hoặc ng PE dày 1,0 mm, đường kính 80 mm.

Trường hợp thuốc n TNP1 đã được đóng thỏi với đường kính 80 mm, cho phép sử dụng thi thuốc đ xác định khối lượng riêng.

7.1.4. Cách tiến hành

- Cắt hai đầu thỏi thuốc nổ, mỗi đầu khoảng 2 cm, vết cắt phải phẳng, gọn, không để thuốc rơi ra ngoài. Cân xác định khối lượng thỏi thuốc bao gồm c vỏ (G).

- Dùng bút đánh dấu kẻ hai đường kính vuông góc với nhau trên bề mt thi thuốc. Sau đó dùng thước vạch chun đo chính xác chiều dài thỏi thuốc (L) tại 4 vị trí là giao điểm của hai đường kính trên với đường sinh thời thuốc, lấy giá trị trung bình của 4 lần đo được;

- Dùng thước cặp đ đo đường kính (Φ) tại 3 vị trí khác nhau trên chiều dài thi thuốc, tại mỗi vị trí đo hai đường kính vuông góc với nhau lấy giá trị trung bình. Đường kính thỏi thuốc lá giá trị trung bình của các giá trị đo được tại 3 vị trí;

- Dùng kéo cắt tách đôi vỏ bao gói, tách v ra khỏi thỏi thuốc, làm sạch toàn bộ thuốc bám trên v thi thuc. Dùng thước cặp để đo chiều dày (δ) của vỏ bọc (bao gói) tại 3 điểm khác nhau, cộng ly giá trị trung bình. Đồng thi cân chính xác khối lượng vỏ bọc của thỏi thuốc (G1).

7.1.5. Cách tính kết qu

Khối lượng riêng của thi thuốc nổ (ρ), tính theo công thức:

Trong đó:

ρ: Khối lượng riêng của thỏi thuốc nổ, g/cm3;

G: Khối lượng thỏi thuốc nổ bao gồm c vỏ bọc, g;

G1: Khối lượng v bọc thỏi thuốc nổ, g;

L: Chiều dài thỏi thuốc n, cm;

Φ: Đường kính thi thuốc n, cm;

δ: Chiều dày của bao gói, cm;

Thí nghiệm được tiến hành 03 lần, sai số giữa các kết qu đo không lớn hơn 0,05 g/cm3. Kết quả là giá trị trung bình của ba lần thí nghiệm, làm tròn đến 0,01 g/cm3.

7.2. Xác định tốc độ nổ

7.2.1. Vật tư, thiết bị, dụng cụ

- Máy đo téc độ nổ và dây quang đồng bộ;

- Kíp nổ điện số 8 theo quy định tại QCVN 02:2015/BCT;

- Thuốc nổ TNP1;

- Mồi n dùng cho thuc nổ công nghiệp, loại 175 g/qu theo quy định tại QCVN 08:2015/BCT;

- Máy n mìn chuyên dụng hoặc nguồn điện một chiều t 6 V đến 12 V;

- Thước vạch chun, có chia vạch đến 1 mm;

- Dao, kéo cắt;

- Thước cặp có dải đo từ 0 đến 250 mm, sai s 0,02 mm;

- Dụng cụ tạo l đường kính 2,0 mm và 7,5 mm;

- Hầm nổ hoặc bãi thử nổ.

7.2.2. Chun bị mẫu

Trường hợp thuốc nổ TNP1 dạng ri hoặc đóng thỏi có đường kính nhỏ hơn 80 mm, bao gói lại vào ống giy kraft hoặc ng PE dày 1,0 mm, đường kính 80 mm, chiều dài không nhỏ hơn 320 mm và đảm bảo khối lượng riêng nằm trong khoảng quy định tại Điều 5 của Quy chun kỹ thuật này.

Trường hợp thuốc nổ TNP1 đã được đóng thi với đường kính không nhỏ hơn 80 mm, chiều dài thỏi thuc không nhỏ hơn 320 mm, cho phép sử dụng thi thuốc để đo tốc độ n.

Trường hợp thuốc nổ TNP1 đã được đóng thỏi với đường kính không nh hơn 80 mm, chiều dài thỏi thuốc nhỏ hơn 320 mm, lấy 02 thi thuốc và ct phẳng 01 đầu đảm bảo 02 thi thuốc khi đặt liên tiếp sát nhau trên một đường thẳng được tiếp xúc hoàn toàn, sao cho chiu dài không nhỏ hơn 320 mm, dùng giấy Kraft cố định 02 thỏi thuốc lại.

7.2.3. Chun bị đo

- Ri cát để tạo mặt phng;

- Dùng thước vạch chun đánh dấu vị trí tạo lỗ tra dây quang;

- Tạo lỗ tra dây quang vuông góc với trục của thi thuốc;

- Tạo lỗ tra kíp đầu và dọc trục thi thuốc.

Khoảng cách từ đáy kíp đến vị trí dây quang gần nhất phải không nh hơn 50 mm và khoảng cách giữa 02 dây quang không nh hơn 180 mm sao cho dây quang thứ hai cách đầu còn lại của thỏi thuc không nh hơn 50 mm.

Chuẩn bị mẫu và cách đấu dây với mẫu thuốc nổ được th hiện tại Hình 1.

Hình 1 - Sơ đồ chuẩn bị mẫu và cách đu dây với mẫu thuốc n

7.2.4. Tiến hành đo

- Tra kíp vào lỗ vừa được tạo ra trên thỏi thuc sao cho ngập hết hai phần ba kíp trong lỗ tạo ra trên thi thuốc;

- Cài đặt khoảng cách giữa hai dây start và stop trên máy đo. Kiểm tra sự sẵn sàng của máy đo (sn sàng ghi lại các dữ liệu của quá trình nổ);

- Tiến hành kích nổ mẫu thuốc nổ, máy đo sẽ bắt đầu thu nhận thông tin về tốc độ n. Kết quả đo được phân tích trên máy tính bằng phần mềm đi kèm máy.

Thí nghiệm được tiến hành ti thiểu 03 ln, sai s giữa các kết quả đo không được lớn hơn ± 200 m/s. Kết quả là giá trị trung bình của các phép thử, làm tròn đến số nguyên.

7.3. Xác định khả năng sinh công bng con lc xạ thuật

Thực hiện theo TCVN 6424:1998..

7.4. Xác định độ nén trụ chì

Thực hiện theo TCVN 6421:1998.

7.5. Xác định khoảng cách truyền nổ

Thực hiện theo TCVN 6425:1998.

7.6. Xác định độ nhạy kích nổ

7.6.1. Nguyên tc

Lẩy ngẫu nhiên 03 thỏi thuốc trong lô hàng cần kiểm tra độ nhạy kích nổ. Yêu cầu toàn bộ các mẫu đem thử phải nổ hết thì kết luận loại thuốc nổ đó có độ nhạy kích nổ theo quy định.

7.6.2. Thiết bị, dụng cụ và vật tư

- Thuốc nTNP1;

- Kíp nổ điện số 8 theo quy định tại QCVN 02:2015/BCT;

- Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp, loại 175 g/qu theo quy định tại QCVN 08:2015/BCT;

- Dây nổ chịu nước loại 12 g/m, dài 500 mm theo quy định tại QCVN 04:2015/BCT;

- Tm chì dài 400 mm, rộng 200 mm, dày 10 mm;

- Máy nổ mìn chuyên dụng hoặc nguồn điện một chiều từ 6 V đến 12 V;

- Dụng cụ tạo lỗ đường kính 2 mm và 7,5 mm;

- Hầm nổ hoặc bãi thử nổ.

7.6.3. Chuẩn bị mẫu

Lấy ngẫu nhiên 03 thi thuốc trong lô hàng cần kim tra độ nhạy kích nổ (quy cách thỏi thuốc: đường kính không lớn hơn 90 mm, khối lượng không lớn hơn 2 kg).

7.6.4. Tiến hành th

Xác định độ nhạy kích n của thuốc nổ được thực hiện theo Hình 2.

Hình 2 - Sơ đồ xác định độ nhạy kích nổ

- Đặt mẫu thuốc nổ đã chuẩn bị trên mặt cát bằng phng;

- Rạch đu thỏi thuốc, tra mồi nổ vào thỏi thuốc, sau đó tra kíp vào lỗ trên qu mồi nổ. Dùng dụng cụ tạo lỗ sâu trên thỏi thuốc phía đi diện với phía tra kíp và đưa 2 cm đến 3 cm đoạn dây nổ vào lỗ, cố định dây nổ trên tấm chì bằng ng dính sao cho khoảng cách từ đáy của thi thuốc nổ đến đầu tấm chì không nh hơn 300 mm;

- Đấu hai đầu dây dn của kíp điện vào đường dây điện khởi nổ chính và tiến hành kích nổ bằng máy n mìn;

- Tiến hành khi nổ.

7.6.5. Kết quả

Yêu cầu toàn bộ các mẫu đem thử phải n hết (trên tấm chì có vết của dây nổ) thì kết luận loại thuốc n đó có độ nhạy kích nổ theo quy định.

7.7. Quy định về an toàn trong thử nghim

Phải tuân thủ quy định về an toàn trong bảo quản, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Quy chuẩn số QCVN 01:2019/BCT trong quá trình th nghiệm và tiêu hy mẫu không đạt yêu cầu

7.8. Quy định v sử dụng phương tiện đo

Phương tiện đo phải được bảo qun, sử dụng theo quy định của nhà sản xuất và duy trì đặc tính kỹ thuật đo lường trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

8. Quy định về quản lý

8.1. Thuốc nổ TNP1 phải công bố hợp quy phù hợp quy định kỹ thuật tại Điều 5 của Quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

8.2. Thuốc nổ TNP1 sản xuất trong nước phải thực hiện việc công b hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tt là Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư s 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điu của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp vi tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN).

8.3. Thuốc nổ TNP1 nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (sau đây Viết tắt là Thông tư số 36/2019/TT-BCT).

9. Công b hợp quy

9.1. Việc công bố hợp quy thuc nổ TNP1 sản xut trong nước và kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thuốc nổ TNP1 nhập khẩu phải dựa trên kết qu chng nhn của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tt là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP); Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi b một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2018/NĐ-CP) hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN).

9 2. Chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy đối với thuốc n TNP1 sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo phương thức 5 “Th nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xut; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu ly tại nơi sản xuất hoặc trên thị trưng hoặc lô hàng thuốc nổ nhập khu kết hợp với đánh giá quá trình sản xut" hoặc phương thức 7 "Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, háng hóa" tại cơ sở sản xuất theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

9.3. Thử nghiệm phục vụ việc chứng nhận phải được thực hiện bi một trong các tổ chức sau:

9 3.1. Tổ chức th nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

9.3.2. Tổ chức thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP.

9.3.3. Tổ chức được thừa nhận theo quy định của Thông tư số 27/2007/TT-BKHCN.

9.4. Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy

Trình tự, thủ tục và hồ sơ công bố hợp quy đối với thuốc nổ TNP1 sản xuất trong nước và nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT

10. Sử dụng du hợp quy

Dấu hợp quy phải tuân thủ theo khoản 2 Điều 4 của quy định về chứng nhận hợp chun, chng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA T CHỨC, CÁ NHÂN

11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

11.1. Trách nhiệm của tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khu thuốc nTNP1

11.1.1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc n TNP1 phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Phần II, thực hiện quy định tại Phần III của Quy chuẩn kỹ thuật này và đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

11.1.2. Tổ chức sản xuất, nhập khu thuốc nổ TNP1 phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương nơi đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

11.1.3. Tổ chức sn xuất, nhập khẩu thuốc n TNP1 có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng về sự phù hợp của sản phẩm với Quy chun kỹ thuật này khi có yêu cầu hoặc khi được kim tra theo quy định đi vi hàng hóa lưu thông trên thị trường.

11.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

11.2.1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kim tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này

11.2.3. Cục Hóa chất tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối vi thuốc n TNP1 nhập khẩu.

V. T CHỨC THỰC HIN

12. Hiệu lực thi hành

12.1. Quy chuẩn kỹ thuật này có hiệu lực thi hành k từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

12.2. Trong quá trình thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật này, trường hợp tổ chức, cá nhân có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết.

12.3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Quy chuẩn kỹ thuật này có sa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản hiện hành. Trường hợp các Tiêu chuẩn, mã HS viện dẫn tại Quy chun kỹ thuật này có sửa đổi, b sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 thực hiện Đề án Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025

Quyết định 1829/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn thực hiện năm 2025 tham gia "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025"

Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi