Quyết định 945/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 945/QĐ-BTP

Quyết định 945/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:945/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:25/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------------
Số: 945/QĐ-BTP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp
-------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;
Căn cứ Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau:
1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Hà Hùng Cường.
2. Phó Trưởng ban thường trực: Thứ trưởng Lê Hồng Sơn.
3. Phó Trưởng ban: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Các thành viên:
1. Chánh Văn phòng Bộ;
2. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự;
3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;
4. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;
5. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng;
6. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp;
7. Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp;
8. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;
9. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
10. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Tổ giúp việc Ban chỉ đạo:
1. Đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
3. 2. Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng Cục Thi hành án dân sự;
4. Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Trưởng phòng Phòng Công tác cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ;
5. Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Giang, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính;
6. Đồng chí Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng Phòng Tổ chức bộ máy nhà nước Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;
7. Đồng chí Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
1. Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi thẩm quyền của Bộ Tư pháp.
2. Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt mục tiêu, quan điểm và các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đến đội ngũ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
3. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn từ này đến hết năm 2015 phù hợp với điều kiện cụ thể của Bộ Tư pháp; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện kế hoạch sau khi được ban hành.
4. Thực hiện chế độ báo cáo về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức hàng năm về Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.
5. Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban phân công. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Ban Chỉ đạo TW (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các tổ chức CT, CT-XH thuộc Bộ (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Hà Hùng Cường

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi