Quyết định 84/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Điều phối Dự án “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 BỘ XÂY DỰNG
--------------------
Số: 84/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2011

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi, bổ sung nhân sự Ban Điều phối dự án
 “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do
Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại
-------------------------
BỘ TR­ƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại;
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-BXD ngày 24/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban Điều phối dự án “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại;
Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-BXD ngày 14/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thay đổi, bổ sung nhân sự trong Ban Điều phối dự án “Tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng xây dựng” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại (sau đây gọi tắt là Ban Điều phối dự án), cụ thể như sau:
1. Những cán bộ có tên dưới đây thôi không tham gia trong thành phần Ban Điều phối dự án do phân công thực hiện nhiệm vụ công tác khác:
a) Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
b) Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng.
2. Bổ sung những cán bộ có tên dưới đây tham gia trong thành phần Ban Điều phối dự án:
a) Ông Nguyễn Thanh Nghị - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
b) Bà Nguyễn Thị Bích Huệ - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Xây dựng, Thành viên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Trưởng ban và các thành viên Ban Điều phối dự án, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: Văn thư, GĐ, TCCB.
 BỘ TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi