Quyết định 736/QĐ-BKHĐT thành lập Hội đồng quản lý Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
__________

Số: 736/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 02/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BNV ngày 25/05/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1849/BNV-TCBC ngày 13/4/2020 về việc thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 05-TTr/VPBCSĐ ngày 29/4/2020 của Văn phòng Ban cán sự Đảng;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản lý), gồm các thành viên có tên sau:
1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Phó Chủ tịch Hội đồng;
3. Ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu - Thành viên;
5. Ông Vũ Quốc Huy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Thành viên;
Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.
Hội đồng quản lý quyết định về chủ trương, phương hướng, kế hoạch hoạt động, tài chính và công tác nhân sự; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 2. Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Người đứng đầu các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Trung tâm tin học;
- TTĐMST QG;
- Lưu: VT, TCCB (40).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

thuộc tính Quyết định 736/QĐ-BKHĐT

Quyết định 736/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:736/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:14/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Ngày 14/5/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 736/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Theo đó, thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm các thành viên có tên sau:

Thứ nhất, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Chủ tịch Hội đồng.

Thứ hai, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ - Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thứ ba, ông Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường – Thành viên.

Thứ tư, ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu – Thành viên…

Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 736/QĐ-BKHĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi