Quyết định 727/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

của Thủ tướng Chính phủ số 727/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1997 về việc thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Vụ Chính sách thương binh và liệt sĩ để giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.
Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội.
Điều 2.- Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền.
3. Trình Bộ ban hành hoặc Cục ban hành theo thẩm quyền các thủ tục xác nhận, các định mức, tiêu chuẩn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc lưu giữ hồ sơ, thống kê số lượng, sự thay đổi của các đối tượng này.
4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả các chế độ ưu đãi người có công.
5. Tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựng và quản lý, trưng tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tượng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ trong cả nước.
6. Chỉ đạo các địa phương trong việc xây dựng và quản lý các cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh và người có công.
Trực tiếp quản lý một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục vụ chức năng, đối với thương binh, bệnh binh và người có công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
7. Phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.
8. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Cục theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công như sau:
1. Cục có một Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.
Cục trưởng và các Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm.
Cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Cục trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Phó cục trưởng giúp Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Cục có Văn phòng và một số Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.
3. Một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đối với thương binh, bệnh binh và người có công.
Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về tổ chức, biên chế làm công tác thương binh, liệt sĩ và người có công thuộc cơ quan lao động - thương binh và xã hội ở địa phương.
Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 425/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công và các quy định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 727/TTg

Quyết định 727/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:727/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:04/09/1997Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 727/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 727/TTg NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1997 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤC THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Nay thành lập Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở Vụ Chính sách thương binh và liệt sĩ để giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành hoặc Bộ ban hành theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công để Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền.

3. Trình Bộ ban hành hoặc Cục ban hành theo thẩm quyền các thủ tục xác nhận, các định mức, tiêu chuẩn và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ về lĩnh vực công tác liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc lưu giữ hồ sơ, thống kê số lượng, sự thay đổi của các đối tượng này.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc chi trả các chế độ ưu đãi người có công.

5. Tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựng và quản lý, trưng tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tượng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ trong cả nước.

6. Chỉ đạo các địa phương trong việc xây dựng và quản lý các cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh và người có công.

Trực tiếp quản lý một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục vụ chức năng, đối với thương binh, bệnh binh và người có công thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

8. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở vật chất của Cục theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức của Cục Thương binh, liệt sĩ và người có công như sau:

1. Cục có một Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

Cục trưởng và các Phó cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Cục trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Cục trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phó cục trưởng giúp Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cục có Văn phòng và một số Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

3. Một số cơ sở điều trị, điều dưỡng, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng đối với thương binh, bệnh binh và người có công.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về tổ chức, biên chế làm công tác thương binh, liệt sĩ và người có công thuộc cơ quan lao động - thương binh và xã hội ở địa phương.

 

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 425/TTg ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhiệm vụ chi trả trợ cấp thương binh - xã hội và người có công và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

 

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi