Quyết định 69/QĐ-KTNN 2021 về các phòng thuộc Vụ Tổng hợp Kiểm toán NN

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 69/QĐ-KTNN

Quyết định 69/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:69/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành:18/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chức năng của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước

Ngày 18/01/2021, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 69/QĐ-KTNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp.

Cụ thể, phòng Kế hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp xây dựng và điều phối kế hoạch công tác của Vụ Tổng hợp; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán dài hạn; tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước;…

Bên cạnh đó, phòng Phòng, chống tham nhũng có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán; tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

Ngoài ra, phòng Ngân sách trung ương có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; chủ trì việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao...

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 69/QĐ-KTNN tại đây

tải Quyết định 69/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

------------

Số: 69/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 18 tháng  01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

của các phòng thuộc Vụ Tổng hợp

-------------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-KTNN ngày 02/10/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổng hợp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

a) Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp xây dựng và điều phối kế hoạch công tác của Vụ Tổng hợp; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động lập và quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch kiểm toán dài hạn; tổng hợp, lập báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước; quản lý các hoạt động chung của Vụ; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, xây dựng mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm của ngành; tham mưu việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn; thẩm định kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn của các đơn vị trực thuộc; chuẩn bị nội dung lấy ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước; tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn của ngành trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao nhiệm vụ kiểm toán cho các đơn vị theo kế hoạch đã được quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội về kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước trước khi thực hiện.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tiếp nhận yêu cầu kiểm toán của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các cơ quan khác theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao kế hoạch kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước và theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; tham mưu giúp Vụ trưởng phân giao kế hoạch cho các đơn vị thực hiện sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Tham mưu, giúp Vụ trưởng trong việc phối hợp giữa Kiểm toán nhà nước với cơ quan thanh tra để xử lý trùng lặp, chồng chéo khi tiến hành hoạt động kiểm toán.

- Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định.

- Theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm toán của các đơn vị đã được Tổng Kiểm toán nhà nước giao; căn cứ vào kế hoạch kiểm toán và tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm của ngành.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất việc thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện các cuộc kiểm toán có quy mô rộng cần có sự tham gia của toàn ngành hoặc của nhiều đơn vị kiểm toán trong toàn ngành.

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp số liệu kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo cho các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong toàn ngành.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai kế hoạch kiểm toán năm, báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán cho Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, lập kế hoạch công tác của Vụ; theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ; tổng hợp, lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất của Vụ.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học, quản lý các trang thiết bị của Vụ.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc uỷ quyền. 

2. Phòng Phòng, chống tham nhũng

a) Chức năng

Phòng Phòng, chống tham nhũng có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán; tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước kiến nghị chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng thông qua kết quả kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định cung cấp hồ sơ, kết quả kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Là đầu mối tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng theo dõi, đôn đốc, tiếp nhận phản hồi việc xử lý vụ việc của cơ quan điều tra; trong trường hợp Kiểm toán nhà nước không thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan điều tra đối với các vụ việc, hành vi có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện thông qua kết quả kiểm toán, có nhiệm vụ tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước thông báo với viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan điều tra cấp trên.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; chủ trì tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Vụ theo Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm của các đơn vị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của các đơn vị.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp, lập báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; tổng hợp các kiến nghị kiểm toán (kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, đơn vị; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản; kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm được phát hiện từ kết quả kiểm toán...) phục vụ công tác lập báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và báo cáo kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước; tổ chức công bố công khai báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng theo dõi, tổng hợp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán theo phân cấp.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thực hiện và chịu trách nhiệm trong công tác bảo mật thông tin theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, của ngành.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị của các đơn vị trong ngành.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

- Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc uỷ quyền.

3. Phòng Ngân sách trung ương

a) Chức năng

Phòng Ngân sách trung ương có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; chủ trì việc chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách trung ương; căn cứ vào kế hoạch và tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương do các đơn vị đề nghị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước phân giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thảo luận, thẩm tra về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương.

-  Chủ trì tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực trong việc: tham gia các cuộc thảo luận về dự toán ngân sách của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tham gia ý kiến bằng văn bản và tham dự các phiên họp của các cơ quan của Quốc hội thẩm tra báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước.

-  Chủ trì, tham mưu giúp Vụ trưởng phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổng hợp các ý kiến của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực về dự toán ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các dự án trọng điểm quốc gia; lập báo cáo tham gia ý kiến của Kiểm toán nhà nước về báo cáo dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu thuộc lĩnh vực ngân sách trung ương để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định; là đầu mối chủ trì kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

-   Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách trung ương.

-   Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc uỷ quyền.

4. Phòng Ngân sách địa phương

a) Chức năng

Phòng Ngân sách địa phương có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b)  Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán ngân sách địa phương; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất việc kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp của địa phương sau khi Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được kiểm toán chưa được Hội đồng nhân dân phê chuẩn thì tham mưu giúp Vụ trưởng trong phạm vi quyền hạn của Vụ phối hợp với đơn vị chủ trì kiểm toán tiếp tục làm rõ những vấn đề Hội đồng nhân dân đề nghị để trình Tổng Kiểm toán nhà nước gửi Hội đồng nhân dân quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương do các đơn vị đề nghị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương (kể cả chi đầu tư xây dựng).

-   Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu thuộc lĩnh vực ngân sách địa phương đế báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

-   Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán ngân sách địa phương.

-   Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

5. Phòng Đầu tư - dự án

a) Chức năng

Phòng Đầu tư - dự án có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia do các đơn vị đề nghị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-  Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia và chi đầu tư xây dựng của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

-  Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán đầu tư dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-  Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu thuộc lĩnh vực đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kiểm toán kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

-   Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

-   Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán đầu tư - dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.

-   Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

6. Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng

a) Chức năng

Phòng Doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng Vụ Tổng hợp quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng; phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương trong lĩnh vực doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b)Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng; thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng do các đơn vị đề nghị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu thuộc lĩnh vực nợ công, doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kiểm toán kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính ngân hàng.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

- Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp nhà nước và tổ chức tài chính - ngân hàng.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

7. Phòng Kiểm toán hoạt động

a) Chức năng

Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng tham mưu, giúp Vụ trưởng quản lý hoạt động kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường, kiểm toán công nghệ thông tin (sau đây gọi chung là lĩnh vực kiểm toán hoạt động); phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm toán khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động đối với: việc xác định mục tiêu, nội dung kiểm toán chủ yếu hàng năm; phối hợp với phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu việc hướng dẫn, tổng hợp, lập kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, dài hạn, thẩm định, theo dõi, quản lý việc thực hiện kế hoạch kiểm toán năm, trung hạn, dài hạn của các đơn vị; căn cứ tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán của các đơn vị, tham mưu giúp Vụ trưởng đề xuất phương án điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động khi có đề nghị của Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định kế hoạch kiểm toán tổng quát của từng cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động trước khi Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quyết định kiểm toán.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng thẩm định, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động; thẩm định hồ sơ đính chính báo cáo kiểm toán của đoàn kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động do các đơn vị đề nghị, trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước việc thành lập Hội đồng kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Phối hợp với Phòng Phòng, chống tham nhũng tham mưu cho Vụ trưởng trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia xây dựng và đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung quy trình, chuẩn mực và phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán đối với lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Phối hợp với Phòng Ngân sách trung ương thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; tham mưu giúp Vụ trưởng tham gia với các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ trong việc xem xét, thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chưa được Quốc hội phê chuẩn thì trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tham mưu giúp Vụ trưởng làm rõ những vấn đề Quốc hội yêu cầu thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trình Quốc hội quyết định.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán nhà nước theo chuyên đề, nội dung yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng quản lý việc phát hành báo cáo kiểm toán và tham mưu việc tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng trong việc gửi báo cáo kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động kiểm toán của các đơn vị trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ.

- Tham mưu giúp Vụ trưởng tổ chức khảo sát thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm toán; tổ chức thực hiện kiểm toán; lập báo cáo kiểm toán; kiểm soát chất lượng kiểm toán; kiểm tra, theo dõi các kiến nghị kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán được Tổng Kiểm toán nhà nước giao. Thực hiện nhiệm vụ thống kê liên quan đến công tác kiểm toán trong ngành thuộc lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

- Phối hợp với các phòng khác thuộc Vụ khi thực hiện nhiệm vụ chung của Vụ và các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của Phòng.

- Quản lý công chức và người lao động thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng giao hoặc ủy quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Tổng KTNN;

- Các Phó Tổng KTNN;

- Các đơn vị trực thuộc KTNN;

- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

(Đã ký)

 

Hồ Đức Phớc

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi