Quyết định 603/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 603/QĐ-BGTVT

Quyết định 603/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:603/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:21/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------
Số: 603/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CÔNG TÁC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại văn bản số 35/TB-VPCP ngày 8/2/2012 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (dưới đây gọi tắt là Ban chỉ đạo và Tổ công tác) gồm các thành viên có tên trong danh sách tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo và Tổ công tác.
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.
- Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT trong việc xây dựng cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo kế hoạch chung của quốc gia.
- Chỉ đạo việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực GTVT phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia để trình Ban chỉ đạo quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền.
- Xây dựng Kế hoạch của Bộ GTVT triển khai thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Trước mắt tập trung xây dựng Kế hoạch của Bộ GTVT triển khai thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong phạm vi quản lý của Bộ GTVT.
- Chỉ đạo việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác
- Giúp việc cho Ban chỉ đạo trong việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT nhằm thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT trong việc xây dựng cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
- Nghiên cứu, tổng hợp về đề xuất với Ban chỉ đạo về việc xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực GTVT phù hợp với yêu cầu triển khai, vận hành cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.
- Chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch của Bộ GTVT triển khai thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia trình Ban chỉ đạo ban hành. Trước mắt tập trung xây dựng Kế hoạch của Bộ GTVT triển khai thực hiện Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia để trình Ban chỉ đạo ban hành.
- Tiếp nhận các thông tin liên quan về đề xuất, kiến nghị Ban chỉ đạo các biện pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để Ban chỉ đạo xem xét, quyết định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của pháp luật.
2. Các cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Ban chỉ đạo và Tổ công tác tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.
3. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công, nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công. Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, thay đổi thành viên Ban chỉ đạo, Trưởng Ban chỉ đạo trình Bộ trưởng quyết định; nếu cần bổ sung, thay đổi thành viên Tổ công tác, Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
4. Ban chỉ đạo và Tổ công tác định kỳ hợp 4 lần/năm. Tùy nội dung và tính chất công việc, nếu xét thấy cần thiết, Trưởng Ban quyết định triệu tập các cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo, Tổ trưởng quyết định triệu tập các cuộc họp đột xuất của Tổ công tác.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo QG (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, HTQT.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 603/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2012
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 
1. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng, Trưởng ban.
2. Ông Phạm Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng ban thường trực.
3. Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phó Trưởng ban.
4. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban.
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Phó Trưởng ban.
6. Ông Đỗ Đức Tiến, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Trưởng ban.
7. Ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Phó Trưởng ban.
8. Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ủy viên.
9. Bà nguyễn Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư, Ủy viên.
10. Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy viên.
11. Ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Ủy viên.
12. Ông Hoàng Minh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy viên.
13. Ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ủy viên.
14. Ông Phạm Duy Ninh, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Ủy viên.
 
 
PHỤ LỤC II
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 603/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2012
 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
1. Ông Phạm Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổ phó
3. Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chánh văn phòng kiêm Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Tổ phó.
4. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổ phó.
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổ phó.
6. Ông Phạm Duy Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổ phó.
7. Bà Trần Thu Hương, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, thành viên.
8. Bà Trần Thị Thanh Thúy, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên.
9. Bà Nguyễn Minh Hà, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, thành viên.
10. Ông Nguyễn Hồng Việt, chuyên viên Vụ Pháp chế, thành viên.
11. Ông Nguyễn Xuân Nguyên, chuyên viên Vụ Vận tải, thành viên.
12. Ông Trịnh Ngọc Thành, chuyên viên chính Vụ Tài chính, thành viên.
13. Bà Hàn Thanh Thảo, chuyên viên Vụ Kế hoạch Đầu tư, thành viên.
14. Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Pháp chế Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thành viên.
15. Ông Vũ Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên.
16. Bà Vũ Quỳnh Anh, Chuyên viên Phòng Pháp chế, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên.
17. Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng phòng Phòng pháp chế - Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam, thành viên.
18. Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch và đầu tư, Cục Đường sắt Việt Nam, thành viên.
19. Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thành viên.
20. Ông Nguyễn Hữu Phan, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam, thành viên.
21. Ông Lê Thanh Tùng, Trưởng phòng Cơ sở dữ liệu và Phát triển phần mềm, Trung tâm Công nghệ Thông tin, thành viên.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi