Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 538/QĐ-TTg

Quyết định 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:538/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:16/06/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Hội đồng tư vấn về cạnh tranh - Theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ban hành ngày 16/6/2005, Thủ tướng Chính phủ quyết định: thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Hội đồng có những hoạt động chủ yếu sau: Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam, Làm đầu mối tổng hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ tham gia góp ý xây dựng chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam, Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giữa các doanh nghiệp hai nước... Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2005.

Xem chi tiết Quyết định 538/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số : 538/

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ

về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam

--------

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3872/BKH-ĐTNN ngày 10/6/2005).

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ về nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

Hội đồng bao gồm các thành viên được mời nêu trong danh sách kèm theo. Trong quá trình triển khai thành phần Hội đồng sẽ được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và mục tiêu hoạt động.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động chủ yếu của Hội đồng là đưa ra những đánh giá và kiến nghị khách quan, độc lập nhằm tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Chính phủ trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành, lĩnh vực kinh tế nói riêng.

Hội đồng có những hoạt động chủ yếu sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp nhằm phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam

2. Làm đầu mối tổng hợp và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam, Hoa Kỳ tham gia góp ý xây dựng chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giữa các doanh nghiệp hai nước.

4. Nghiên cứu, đề xuất về các vấn đề tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương Việt Nam Hoa Kỳ, nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư của các công ty Hoa kỳ vào Việt Nam.

Điều 3.

Quy chế làm việc, kế hoạch hàng năm của Hội đồng tư vấn do phiên họp toàn thể của Hội đồng tư vấn xác định.

Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức phiên họp thường niên 2 lần/năm, luân phiên tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng có thể mời thêm các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, quan chức Chính phủ liên quan tham gia các phiên họp.

Điều 4. Ban Thư ký là cơ quan giúp việc và làm đầu mối thực hiện các hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu là Trưởng ban Ban Thư ký.

Trưởng Ban Thư ký ra quyết định thành lập và nhân sự của Ban Thư ký.

Điều 5.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho hoạt động thường xuyên của Hội đồng tư vấn và Ban Thư ký.

Điều 6. Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Việt Nam.

- Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ có trách nhiệm ký thư mời các thành viên phía Hoa Kỳ.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Giao thông Vận tài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

 

Nơi nhận :

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan nêu tại Điều 8,

- Công báo;

- VPCP: BTCN, các PCN                           (đã ký)

Người phát ngôn của TTCP

các Vụ CN, NN, KTTH, Cục QTTV,

- Lưu: VT, QHQT (3), 35

Phan Văn Khải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn cấp cao Việt Nam - Hoa kỳ

về nâng cao năng lực cạnh tranh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 538/QĐ-TTg

ngày 10 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

A. Thành viên phía Việt Nam

1. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Chủ tịch.

2. Bà Lê Thị Băng Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên,

3. Ông Phạm Gia Túc, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thành viên,

4. Ông Trương Gia Bình Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, thành viên,

6. Ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, thành viên,

7. Ông Vũ Đức Giang, Giám đốc Công ty Cổ phần may Phương Đông, thành viên,

8. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Hàng không Việt Nam, thành viên,

9. Ông Trịnh Thanh Hoan Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, thành viên,

11. Ông Ngô Phước Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An giang, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất nhập khẩu thuỷ sản Việt Nam, thành viên,

12. Ông Trần Thiện Hải, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Minh Hải, thành viên.

 

B. Thành viên phía Hoa kỳ

1. Ông Ernest Bower, sáng lập viên Công ty Brooks Bower Asia, Chủ tịch,

2. Ông Evan E Greenberg Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty ACE (bảo hiểm), thành viên.

3. Ông Allan R Mulally, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Boeing (hàng không), thành viên,

4. Ông Jeffrey Shaefer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Citigrop, thành viên,

5. Ông Willian B Berry, Tổng Giám đốc Conoco Phillips (dầu khí), thành viên,

6. Ông John G.Rice, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc GE Energy (chế tạo năng lượng), thành viên,

7. Ông Ted Gavrilis, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Lockheed Martin Commercial Space System (máy bay thương mại), thành viên,

8. Tiến sĩ Irwin Mark Jacobs, Chủ tịch Qualcomm Incorporated (công nghệ thông tin), thành viên,

9. Ông Joseph McGrath, Giám đốc điều hành Unisys Corporation (công nghệ thông tin), thành viên,

10. Ông Paul R Hanrahan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AES Corporation (điện), thành viên./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi