Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH Thành lập Cơ quan Thường trực BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học.

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH

Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam về việc thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:45/QĐ-BCĐKPMHHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:09/02/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn

Tại Quyết định số 45/QĐ-BCĐKPMHH ngày 09/02/2018, Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam quyết định thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt Văn phòng tại Cục Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng, thực hiện vai trò là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban Ban Chỉ đạo các giải pháp huy động, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Ban Chỉ đạo gồm các thành viên: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Trưởng Cơ quan Thường trực; 05 Phó Trưởng Cơ quan Thường trực; 09 Ủy viên Cơ quan Thường trực trong quân đội; Các Ủy viên Cơ quan Thường trực ngoài quân đội là lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ và Thư ký Cơ quan Thường trực là các cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 45/QĐ-BCĐKPMHH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM
-------

Số: 45/QĐ-BCĐKPBMHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018


 

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LP CƠ QUAN THƯNG TRỰC BAN CH ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HU QU BOM MÌN VÀ CHT ĐC HÓA HC SAU CHIN TRANH VIT NAM
----------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN VÀ CHẤT ĐỘC HÓA HỌC SAU CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cơ quan Thường trực) gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng Cơ quan Thường trực: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực:

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo;

- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Các Ủy viên Cơ quan thường trực trong Quân đội:

- Cục trưởng Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng - y viên thường trực;

- Tư lệnh Binh chủng Công binh/BQuốc phòng;

- Tư lệnh Binh chng Hóa học/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Tài chính/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Đối ngoại/BQuốc phòng;

- Thủ trưởng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị;

- Thủ trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội/Tổng cục Chính trị;

- Thủ trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

4. Các y viên Cơ quan Thường trực ngoài Quân đội là lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ thuộc cơ quan:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công an.

5. Thư ký Cơ quan Thường trực: Cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng.

6. Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Khoa học quân sự/BQuốc phòng; Phó Cục trưởng Cục Khoa học quân sự làm Chánh Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

7. Trưởng Cơ quan Thường trực sử dụng con dấu của Bộ Quốc phòng; các Phó Trưởng Cơ quan Thường trực sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các cơ quan, đơn vị có nhân sự thuộc Thành viên Cơ quan Thường trực gửi danh sách về Văn phòng Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Cơ quan Thường trực:

1. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành; các giải pháp huy động, vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

2. Thực hiện vai trò là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các Thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan.

3. Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm để thực hiện chương trình, kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; điều phối công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong quá trình thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan trong việc tổ chức thực hiện những vn đề liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh.

5. Tổ chức xây dựng báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Cơ quan Thường trực, các Thành viên Cơ quan Thường trực, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TCCV, QHQT, KTTH, TH, NC;
- Lưu: VT, BCĐKPBMHH (2b) KN

TRƯỞNG BAN
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi