Quyết định 3632/QĐ-BVHTTDL 2016 phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------
Số: 3632/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯ KÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
I. Ban Chỉ đạo gồm:
1. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng - Trưởng ban;
2. Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban;
3. Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Ủy viên thường trực;
4. Ông Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
5. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch - Ủy viên;
6. Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên;
7. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ủy viên;
8. Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Ủy viên;
9. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;
10. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
11. Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;
12. Ông Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;
13. Bà Lê Thị Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Ủy viên;
14. Ông Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.
II. Tổ Thư ký gồm:
1. Ông Trịnh Tuấn Thành, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - Tổ trưởng;
2. Ông Hoàng Long Huy, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ phó;
3. Bà Phạm Băng Tâm, Trưởng phòng Quản lý phát triển công nghệ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Tổ viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Tổ viên;
5. Bà Lê Thị Hạnh, Thống kê viên Vụ Thống kê công nghiệp, Tổng Cục Thống kê - Tổ viên;
6. Bà Lê Vũ Thanh Nhàn, Thống kê viên Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng Cục Thống kê - Tổ viên;
7. Bà Bùi Thị Kim Phượng, Phó Chánh Văn phòng Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;
8. Ông Đỗ Kiên Trung, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;
9. Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên;
10. Ông Đỗ Trung Quân, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghiệp văn hóa, Cục Bản quyền tác giả - Tổ viên.
Điều 2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký
1. Ban Chỉ đạo tổ chức việc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và có thể huy động các thành viên của các Bộ, ngành thuộc Danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược, nhân lực của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.
2. Tổ Thư ký giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, triển khai nhiệm vụ trong quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Bản quyền tác giả.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và thủ trưởng các Cục, Vụ và các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, QLCNVH (3), LH.30.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

thuộc tính Quyết định 3632/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3632/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3632/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:19/10/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng tài liệu bồi dưỡng cán bộ thực hiện công tác gia đình

Kế hoạch xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 19/10/2016 kèm theo Quyết định số 3628/QĐ-BVHTTDL.
Kế hoạch được thực hiện trong 02 năm 2016, 2017 với mục đích cung cấp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản của công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; trong đó, năm 2016 sẽ xây dựng đề cương chi tiết của tài liệu, xây dựng các chuyên đề của tài liệu; năm 2017, biên tập tài liệu, hoàn thiện và phát hành tới các Bộ, ngành, địa phương. Tài liệu được xây dựng phải dễ hiểu, dễ áp dụng, đáp ứng được nhu cầu củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện công tác gia đình tại địa phương.
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn sự nghiệp gia đình hàng năm cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/10/2016.

Xem chi tiết Quyết định3632/QĐ-BVHTTDL tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi