Quyết định 2041/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2041/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 2041/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2041/QĐ-BNN-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Cao Đức Phát
Ngày ban hành:27/08/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 2041/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo
Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 519/TTg-HTQT ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Vụ Hợp tác quốc tế tại các Văn bản: số 583/HTQT-ĐP ngày 30/7/2012 về bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn; số 658/HTQT-ĐP ngày 24/8/2012 về thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban chỉ đạo Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn, như sau:

1. Trưởng ban: Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Ủy viên:

- Ông Lê Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Võ Thị Thanh Xuân, Phó cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng;

- Bà Hà Thị Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Hạ Thanh Hằng, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Thiếu Sơn, Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Hà Thị Thu, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Bộ Y tế;

- Đại diện Bộ Tài chính;

- Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Mời đại diện các nhà tài trợ tham gia làm Ủy viên Ban chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, phối hợp hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ theo văn kiện hiệp định và quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 3. Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy, biên chế của Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn để theo dõi, cập nhật tình hình và chuẩn bị nội dung các cuộc họp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bãi bỏ các Quyết định trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 và Giám đốc Văn phòng Điều phối Quan hệ đối tác cấp nước và vệ sinh nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Cao Đức Phát

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi