Quyết định 1568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1568/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, LAO ĐỘNG,
 ĐÀO TẠO, GIA ĐÌNH VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHỤC VỤ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 CỦA ĐẤT NƯỚC ĐẾN NĂM 2050
---------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với thành phần như sau:
1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.
2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:
- Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
4. Các Ủy viên Ban Chỉ đạo:
- Ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
- Bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
- Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
- Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế.
Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các Thành viên Ban Chỉ đạo.
Giúp việc Ban Chỉ đạo có Tổ biên tập liên ngành do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thường trực, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hiện hành về dân số, lao động, đào tạo, gia đình và xã hội; nghiên cứu, đề xuất các nội dung điều chỉnh, bổ sung phục vụ phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050.
2. Xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Đề án). Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, địa phương và tham khảo ý kiến của chuyên gia liên quan về Đề án.
3. Hoàn thiện Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án.
4. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thiện nhiệm vụ.
Điều 3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo
Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Chế độ làm việc
1. Các Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.
Các Thành viên Tổ biên tập liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.
3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập liên ngành do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Y tế và các nguồn vốn hỗ trợ khác (nếu có); được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có liên quan, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, QHQT, V.III, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1568/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1568/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!