Quyết định 1103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1103/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

-----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền;

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (Ban chỉ đạo) theo danh sách sau đây:
1. Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
2. Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Ông Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an;
Các ủy viên:
3. Ông Đặng Quang Phương, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao;
4. Ông Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
5. Ông Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
6. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
7. Ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
9. Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
10. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
11. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
12. Ông Nguyễn Văn Sản, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ;
13. Ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền làm việc theo chế độ kiêm nhiệm theo quy định tại Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và theo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1103/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!