Công văn 744/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc vốn thực hiện Chương trình 135

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số:  744/TTg-KTTH

V/v vốn thực hiện CT 135

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Xét đề nghị của Ủy ban dân tộc tại văn bản số 02/TTr-UBDT ngày 20 tháng 3 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản số 2373/BTC-NSNN ngày 3 tháng 3 năm 2008 và số 4797/BTC-NSNN ngày 23 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2747/BKH-KTĐT&LT ngày 18 tháng 4 năm 2008 về việc bổ sung vốn thực hiện Chương trình 135 các năm 2007 và 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung vốn thực hiện các nhiệm vụ của CT 135 giai đoạn II:

a) Đồng ý bổ sung 294,78 tỷ đồng (hai trăm chín mươi tư tỷ, bảy trăm tám mươi triệu đồng) cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện được đầu tư Chương trình 135 theo định mức quy định tại Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2007.

b) Đồng ý bổ sung 506,22 tỷ đồng (năm trăm linh sáu tỷ, hai trăm hai mươi triệu đồng) hỗ trợ đầu tư các thôn, bản đặc biệt khó khăn ở xã khu vực II trong năm 2008.

c) Đồng ý bổ sung 867 tỷ đồng (tám trăm sáu mươi bảy tỷ đồng) để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo tại các lớp mẫu giáo thôn, bản và học sinh bán trú tại các trường phổ thông trong năm 2008.

2. Về vốn bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ theo cam kết giữa Chính phủ và các nhà tài trợ quốc tế về hỗ trợ Chương trình 135:

a) Đồng ý bổ sung 112 tỷ đồng (một trăm mười hai tỷ đồng) năm 2008 để hỗ trợ thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình đã hoàn thành.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ công tác này theo tỷ lệ phần trăm trên tổng vốn đầu tư bố trí cho Chương trình 135 trong kế hoạch các năm tiếp theo.

b) Đồng ý bổ sung 2 tỷ đồng (hai tỷ đồng) hỗ trợ cho Ủy ban Dân tộc thực hiện công tác truyền thông trong năm 2008.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ thực hiện công tác này trong kế hoạch các năm tiếp theo.

c) Đồng ý hỗ trợ 500 triệu đồng/năm (năm trăm triệu đồng/năm) thực hiện công tác đào tạo, tập huấn cơ chế, chính sách do Ủy ban Dân tộc thực hiện trong giai đoạn 2008 - 2010.

3. Về cơ cấu nguồn vốn thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất: Ủy ban Dân tộc chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn này cho phù hợp để thực hiện từ năm 2009.

4. Nguồn vốn thực hiện:

a) Nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho Chương trình 135 nhưng chưa sử dụng hết;

b) Nguồn vốn đã tiếp nhận của các nhà tài trợ quốc tế và vốn ODA hỗ trợ thực hiện Chương trình 135;

Giao Bộ Tài chính chủ trì, rà soát nguồn vốn này để bổ sung cho Chương trình 135 giai đoạn II, bảo đảm phù hợp với cam kết của Chính phủ với các nhà tài trợ; sau khi rà soát, nếu vẫn không đủ số vốn cần được bổ sung thì đề xuất nguồn vốn xử lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Ủy ban Dân tộc hoàn tất các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phân bổ vốn cụ thể, gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn cụ thể để thực hiện Chương trình 135 theo đúng quy định: hướng dẫn, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bổ sung nêu trên.

Ủy ban Dân tộc và các địa phương thực hiện Chương trình 135 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích, đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,

  TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;

- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Công văn 744/TTg-KTTH

Công văn 744/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc vốn thực hiện Chương trình 135
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 744/TTg-KTTH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

tải Công văn 744/TTg-KTTH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi