Quyết định 1308/QÐ-BVHTTDL 2023 tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 1308/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2023”

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3817/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 857/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Danh mục và Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 165/BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Ngày Hội Gia đình Việt Nam năm 2023” (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

- Thời gian: Từ ngày 23/6 đến ngày 25/6/2023.

- Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí tổ chức:

- Nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện.

- Kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông;
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, VP (TKBT), ĐH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Quang Đông

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC “NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2023”

Căn cứ Công văn số 165 /BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa

- Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 là hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2023) nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình.

- Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc.

2. Yêu cầu: Các hoạt động được tổ chức ý nghĩa, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên gọi: “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”

2. Thời gian: Từ ngày 23/6 đến ngày 25/6/2023.

3. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

1. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2. Cơ quan phối hợp:

- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

4. Đơn vị phối hợp thực hiện

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Vụ Gia đình, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Công đoàn Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau;

- Ban Gia đình xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam;

- Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội;

- Công ty Truyền thông Megalink.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Triển lãm ảnh “Nơi tôi đến”

Triển lãm ảnh “Nơi tôi đến” là Triển lãm phản ánh một cách chân thực nhóm nữ thanh niên, lao động nữ lên thành phố lập nghiệp, mưu sinh với rất nhiều nhóm ngành nghề khác nhau, vượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho con cái học hành và xây dựng hạnh phúc gia đình.

- Nhóm lao động tự do: Giao hàng, giúp việc, nhân viên phục vụ, bán hàng thuê, cắt tóc gội đầu, nấu ăn, bán hàng rong, đánh giầy, thu mua phế liệu, đi theo các công trình xây dựng…

- Nhóm công nhân: Làm việc trong các nhà máy.

* Triển lãm gồm 3 phần:

1.1. Nơi tôi đi

Giới thiệu về những hoàn cảnh từ những miền quê khác nhau ra Hà Nội với những mục đích khác nhau, nhằm tìm kiếm việc làm vượt qua hoàn cảnh để chăm lo cho gia đình.

1.2 Nơi tôi đến

1.2.1. Hà Nội - nơi tôi mưu sinh: Kể về cuộc sống hiện tại ở Hà Nội của lao động nữ: Đang tìm kiếm việc làm, công việc hiện tại, những thuận lợi, khó khăn và mức thu nhập.

1.2.2 Khoảng lặng mưu sinh

Phản ánh những rào cản khi sử dụng những không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng của những phụ nữ di cư.

1.2.3. Khoảng trời chung

Thể hiện những trải nghiệm, cảm nhận, nhận thức của các nữ thanh niên di cư về các hình thức không gian công cộng, mục đích sử dụng không gian công cộng,

1.3. Nơi ấy có tôi

Chia sẻ những mong muốn, nguyện vọng của nữ thanh niên di cư về nhu cầu được sử dụng các không gian công cộng trên thành phố để phục vụ cuộc sống cũng như thuận tiện trong công việc mưu sinh.

+ Địa điểm: Tầng 01 nhà A2, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

+ Đơn vị thực hiện:

- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

2. Ngày hội Văn hóa Ẩm thực - Sáng tạo từ Trứng (Eggs Festival)

- Với ý tưởng xuất phát ban đầu từ sự tích “Con Rồng Cháu Tiên” để xây dựng “Lễ hội trứng” lần thứ nhất (2022), “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực - Sáng tạo từ Trứng” lần thứ hai năm 2023 (Eggs Festival) là một sự kiện văn hóa ẩm thực trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023. Thông qua các hoạt động đa dạng và thú vị của Lễ hội, các gia đình có thể trải nghiệm các giá trị của văn hóa ẩm thực cũng như các hoạt động có ý nghĩa khác như: Vẽ trên trứng, tác phẩm nghệ thuật từ trứng, đồ uống từ trứng...

- “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực - Sáng tạo từ Trứng” lần thứ hai (Eggs Festival) sẽ có những các hoạt động sau:

- Mời đầu bếp Nhật Bản và đầu bếp Việt Nam trình diễn Sáng tạo ẩm thực từ Trứng trên sân khấu;

- Vòng chung kết Cuộc thi nấu ăn “Chảo Master” với chủ đề “Trình diễn món ăn sáng tạo từ Trứng”;

- Triển lãm ảnh và Clips Ẩm thực với chủ đề “Chuyện của Trứng”: trưng bày 30 ảnh vào vòng chung khảo của Cuộc thi Ảnh và Clips Ẩm thực với chủ đề “Chuyện của Trứng” do Hội truyền thông thành phố Hà Nội, Công ty Truyền thông Megalink và các đối tác phối hợp tổ chức. Các bức ảnh do các studio và các nhiếp ảnh gia, food stylist chuyên Ẩm thực sẽ kể những câu chuyện sinh động, sáng tạo về “Quả Trứng”;

- Chương trình “Đổi Trứng nhận yêu thương” trong đó 200 trẻ cùng bố mẹ sẽ đăng ký mang Trứng tới tham gia chương trình và đổi để nhận được các tấm thiệp với những thông điệp yêu thương do các bạn nhỏ khuyết tật chuẩn bị. Toàn bộ số Trứng mà các bạn nhỏ mang tới chương trình sẽ được trao cho trường khuyết tật và bệnh viện Nhi. Các bạn nhỏ tham gia chương trình sẽ nhận được phiếu nếm Trứng miễn phí của chương trình;

- Tiệc nếm Buffet miễn phí với các món ăn từ trứng cho 400 người;

- Khu vực check-in với những quả trứng lớn nhỏ trang trí ấn tượng và đẹp mắt để khách tham quan có thể đứng vào chụp ảnh. (trước cửa nhà A1, gốc cây Lộc vừng).

Địa điểm: Khu vực ngoài trời và khu vực sân khấu chính Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Đơn vị thực hiện:

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội.

- Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội.

- Hội Đầu bếp trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiệp Hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam.

- Công ty Truyền thông Megalink Toàn Cầu.

- Các đối tác liên quan.

3. Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ lần thứ nhất 2023 (Viet Nam - US Cultural Festival - 2023)

Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ là một sự kiện đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 28 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ (11/7/1995 - 11/7/2023).

Chương trình sẽ gồm có các hoạt động giao lưu văn hóa như: Ban nhạc Bức Tường trình diễn nhạc Rock; khu check-in chụp ảnh với xe phân khối lớn Harley Davidson; trình diễn và giao lưu Ẩm thực với chủ đề “Khi Buger gặp Bánh mỳ”;

Địa điểm: Khu vực ngoài trời và khu vực sân khấu chính

Đơn vị thực hiện:

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội.

- CLB Xe phân khối lớn H.O.G Hà Nội.

- Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội.

- Hội Đầu bếp trẻ thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiệp Hội Siêu đầu bếp thế giới tại Việt Nam.

- Công ty Truyền thông Megalink Toàn Cầu.

- Các đối tác liên quan.

4. Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc

Chương trình với sự góp mặt của các nghệ sỹ, doanh nhân, bộ đội, công nhân… tiêu biểu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của bản thân và gia đình trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, công tác giáo dục con cái trong gia đình, vấn đề ứng xử giữa các thế hệ trong mỗi gia đình, cách thức vượt qua những khó khăn, thử thách về mọi mặt để vun đắp hạnh phúc gia đình (có kịch bản riêng).

Địa điểm: Khu vực ngoài trời và khu vực sân khấu chính.

Đơn vị thực hiện:

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

5. Khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, xúc tiến, quảng bá (40 gian)

- Địa điểm: Tầng 01 nhà A1 và A3, các gian hàng về sản phẩm nông sản của Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT), Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội và một số làng nghề Thành phố Hà Nội, Các sản phẩm OCOP.

- Đơn vị thực hiện:

+ Công ty Truyền thông Megalink Toàn Cầu.

+ Hiệp hội Thực phẩm minh bạch (AFT).

+ Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội.

6. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật

* Ngày 23/6/2022

- 19h30: Lễ khai mạc (Có kịch bản riêng).

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

* Ngày 24/6/2022

- 8h30 - 14h00: Lễ hội văn hóa ẩm thực - Sáng tạo từ Trứng.

- 19h30: Trình diễn thời trang Gia đình Việt.

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời.

- Đơn vị thực hiện: Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội và đối tác.

* Ngày 25/6/2022

- 8h30 - 18h00: Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ.

- Địa điểm: Sân khấu ngoài trời và khu vực trước nhà A1, A3

- Đơn vị thực hiện: Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội và đối tác

- 19h30: Chương trình giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

7. Công tác quảng bá truyền thông

+ Xây dựng fanpage cho triển lãm.

+ Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và Hà Nội.

+ Thông tin báo chí gửi cho các phóng viên viết bài về nội dung triển lãm.

+ Mời các trường học, Câu lạc bộ Thiếu nhi tổ chức chương trình tham quan.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

- Là đơn vị chủ trì tổ chức Ngày hội.

- Xây dựng đề cương, kế hoạch, kịch bản tổng thể Lễ Khai mạc, các hoạt động tại triển lãm, chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các văn bản triển khai, tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”.

- Thiết kế ma két tổng thể, thi công trang trí ngoại thất, sân khấu; bố trí mặt bằng cho các tỉnh/thành phố, các đơn vị tham gia Ngày hội.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng (mặt bằng, điện, nước, vệ sinh, hệ thống trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình led, dàn dựng sân khấu, hội trường và các điều kiện đảm bảo khác...).

- Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

- Phối hợp với các đơn vị tham gia thực hiện công tác truyền thông. Chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền bao gồm: Gặp gỡ báo chí, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Lễ tân phục vụ chương trình khai mạc và các chương trình hoạt động khác, giao lưu, gặp gỡ học sinh, sinh viên…

- Thiết kế, in ấn giấy mời Khai mạc…

- Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu, trình lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Ngày hội.

- Tặng Giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tham gia Ngày hội.

2. Vụ Gia đình: Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức; phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức Ngày hội Gia đình năm 2023.

3. Vụ Tổ chức Cán bộ: Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Ngày hội và chủ trì việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân nêu trên.

4. Công đoàn Bộ: Phối hợp mời các đơn vị thuộc Công đoàn Bộ tham gia các chương trình hoạt động của Ngày hội.

5. Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội và Công ty Truyền thông Megalink

- Phối hợp tham gia xây dựng nội dung, kế hoạch hoạt động.

- Tổ chức Lễ hội trứng, Đêm trình diễn thời trang Gia đình, Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Mỹ mời các đơn vị tham gia xã hội hóa các chương trình hoạt động tại Ngày hội Gia đình Việt Nam.

VI. KẾ HOẠCH, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức thực hiện

- Tháng 3-4/2023: Xây dựng kế hoạch, gửi văn bản đến đơn vị, các địa phương phối hợp thực hiện;

- Tháng 4-5/2023: Làm việc với các đơn vị, địa phương tham gia; Sưu tầm hình ảnh, hiện vật…phục vụ triển lãm; lên maket tổng thể Ngày hội;

- Tháng 6/2023: Họp Ban tổ chức và các đơn vị tham gia, phối hợp thực hiện hoạt động;

- Ngày 21/6/2023: Các đơn vị nhận mặt bằng triển khai thi công, tổng duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ Khai mạc tại Hà Nội;

- Ngày 23/6/2023: 19h30 Khai mạc Ngày hội

- Ngày 25/6/2022: 19h30 Giao lưu, tổng kết Ngày hội

2. Kinh phí tổ chức

- Nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện.

- Kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp tham gia và thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng./.

 

thuộc tính Quyết định 1308/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1308/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023"
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1308/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:24/05/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023

Ngày 24/5/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1308/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023”. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Quyết định này:

1. “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023” diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, phố Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) từ ngày 23/6 đến ngày 25/6/2023 với nhiều hoạt động văn hóa như:

- Triển lãm ảnh “Nơi tôi đến”;

- Ngày hội Văn hóa Ẩm thực – Sáng tạo từ Trứng (Eggs Festival)

- Chương trình Giao lưu văn hóa Việt – Mỹ lần thứ nhất 2023 (Viet Nam – US Cultural Festival – 2023)

- Chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc

- Khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, xúc tiến, quảng bá (40 gian)

- Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật

2. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam là đơn vị chủ trì tổ chức Ngày hội; xây dựng đề cương, kế hoạch, kịch bản tổng thể Lễ Khai mạc, các hoạt động tại triển lãm, chương trình giao lưu, biểu diễn văn hóa nghệ thuật; thiết kế ma két tổng thể, thi công trang trí ngoại thất, sân khấu; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng; đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

3. Kinh phí tổ chức được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2023 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện và kinh phí hợp pháp khác.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1308/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi