Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - THƯƠNG MẠI SỐ 26/TT-LB NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

Thi hành Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều về an toàn và vệ sinh lao động, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thương mại hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại máy, thiệt bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân dưới đây (gọi tắt là người xin nhập khẩu) xin phép nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành vào Việt Nam bao gồm:

- Doanh nghiệp Nhà nước;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp; các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Quốc tế đóng tại Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp, kinh doanh, phục vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị, xã hội khác, lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân;

- Các cá nhân.

II- THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 

1- Việc nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc danh mục kèm theo Thông tư này (phụ lục 1) phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH trước khi được Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu.

2- Người xin nhập khẩu phải gửi một bộ hồ sơ xin nhập khẩu tới Thanh tra Nhà nước về ATLĐ - Bộ LĐ - TBXH để xin được chấp thuận nhập khẩu.

Hồ sơ xin chấp thuận nhập khẩu bao gồm:

- Đơn xin nhập khẩu (theo mẫu qui định tại phụ lục 2);

- Catalogue của nhà chế tạo và bản dịch bằng tiếng Việt.

3- Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH sẽ có văn bản chấp thuận hoặc từ chối nhập khẩu trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ. Văn bản chấp thuận hoặc từ chối nhập khẩu sẽ được gửi cho Bộ Thương mại và người xin nhập khẩu.

Những trường hợp nhập khẩu với số lượng lớn để kinh doanh thì Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH chỉ chấp thuận tạm thời được nhập khẩu một số lượng cần thiết để kiểm tra mức độ bảo đảm về ATLĐ trước khi chấp thuận nhập khẩu chính thức.

Những trường hợp nhập khẩu các loại máy, thiệt bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã qua sử dụng (thường gọi là thiết bị cũ) thì Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH chỉ tiến hành xem xét và chấp thuận nhập khẩu sau khi có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho phép sử dụng của Bộ chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật.

4- Sau khi có văn bản chấp thuận nhập khẩu của Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH, Bộ Thương mại sẽ xem xét và cấp giấy phép nhập khẩu theo các quy định hiện hành của Nhà nước về nhập khẩu đồng thời thông báo cho Thanh tra Nhà nước về ATLĐ thuộc Bộ LĐ-TBXH biết.

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ tất cả qui định trước đây trái với qui định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Liên bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thương mại để nghiên cứu giải quyết.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT
CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ÁN TOÀN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư số 26 Liên bộ LĐ-TBXH-TM ngày 03/10/1995)

 

I- THIẾT BỊ CHỊU ÁP LỰC

 

1- Nồi hơi các loại (bao gồm cả bộ quá nhiệt và bộ hâm nước) không phụ thuộc vào nguồn năng lượng sử dụng cho nồi hơi và môi chất sinh công, có áp suất cao hơn 0,7 Kg/cm2;

2- Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất lớn hơn 115oC dùng trong sản xuất và sinh hoạt;

3- Bình chịu áp lực:

a) Các bình chịu áp lực (bình chứa khí nén, bình sinh khí axtylen, bình gia nhiệt, nồi nấu, bình hấp... có áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2 (không kể áp suất thuỷ tĩnh) trừ các bình không làm bằng kim loại; và các bình có dung tích nhỏ hơn 25 lít và tích số PV < 200 lít at; các bình kết cấu bằng ống với đường kính trong < = 150 mm không có ống góp hoặc có ống góp với đường kính trong <= 150mm; các thiết bị sưởi ấm dùng hơi hay nước nóng; các bình làm việc với áp suất chân không; các bình dùng để làm thí nghiệm khoa học có dung tích nhỏ hơn 25 lít, với áp suất và nhiệt độ môi chất bất kỳ;

b) Các bể, bồn, thùng dùng để bảo quản, chuyên chở khí hoá lỏng và các chất lỏng khác có áp suất làm việc cao hơn 0,7 Kg/cm2 hoặc không có áp suất nhưng được tháo ra bằng áp suất khí cao hơn 0,7 Kg/cm2;

c) Các chai dùng để chuyên chở, bảo quản khí nén, khí hoá lỏng và khí hoà tan có áp suất làm việc cao hơn 0,7Kg/cm2 ;

4- Hệ thống lạnh các loại (trừ hệ thống lạnh có môi chất làm việc bằng nước, không khí; hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 Kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 2; hệ thống điều tiết không khí, bơm nhiệt; hệ thống lạnh đặt dưới hầm;

5- Hệ thống điều chế và nạp khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan.

6- Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng có áp suất trên 0,7 Kg/cm2;

7- Các đường ống dẫn khí đốt.

Ghi chú:

- Môi chất làm lạnh nhóm 1 là những môi chất làm lạnh không bắt lửa, không độc hại hoặc có độc hại không đáng kể;

- Môi chất làm lạnh nhóm 2 là môi chất làm lạnh độc hại ít, giới hạn bắt lửa, gây nổ thấp nhất trong thể tích không khí > = 3,5%.

II - THIẾT BỊ NÂNG

 

1- Cần trục các loại: Cầu trục ôtô, cầu trục bánh lốp, cầu trục bánh xích, cầu trục đường sắt, cầu trục tháp, cầu trục chân đế, cầu trục công xôn, cầu trục thiếu nhi;

2- Cầu trục: Cầu trục lăn, cầu trục treo;

3- Cổng trục: Cổng trục, nửa cổng trục;

4- Trục cáp;

5- Palăng điện;

6- Xe tời điện chạy trên ray được lắp đặt ở phía trên mặt đất hoặc phía trên mặt sàn;

7- Tời điện dùng để nâng tải theo phương thẳng đứng.

8- Tời ( thủ công, điện) dùng để nâng người.

III - THANG MÁY, THANG CUỐN

 

1- Thang máy chở người;

2- Thang máy chở người có tính đến trở hàng;

3- Thang máy trở bệnh nhân ở bệnh viện;

4- Thang máy chở hàng có người đi cùng;

5- Thang máy chở hàng;

6- Thang cuốn;

7- Máy nâng xây dựng.

 

IV - VẬT LIỆU NỔ

 

1- Các loại thuốc nổ;

2- Phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm ...).

PHỤ LỤC 2

CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CÁC CHẤT

CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Kèm theo thông tư số 26 Liên bộ LĐ-TBXH-TM ngày 03/10/1995)

............, ngày........ tháng........ năm..........

 

Kính gửi: Thanh ta Nhà nước về an toàn lao động

thuộc bộ Lao động - Thương binh và xã hội

 

- Căn cứ Nghị định 06/CP ngày 20/1/1995 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư.... /TT-LB ngày...... /.... /1995 của Liên Bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thương mại hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

 

Đơn vị hoặc cá nhân: (Ghi rõ tên đơn vị hoặc người xin nhập khẩu)

Trụ sở chính:

Điện thoại: FAX:

Xin được chấp thuận nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sau đây:

TT

Loại thiết bị

Số lượng

Mã hiệu

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Đặc tính kỹ thuật

Hình thức nhập

Mục đích nhập

Thời hạn nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự chuẩn xác của các tài liệu trong hồ sơ xin chấp thuận nhập khẩu.

 

Đơn vị hoặc người xin nhập khẩu

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú

Trong phần đặc tính kỹ thuật:

- Đối với nồi hơi ghi rõ áp lực làm việc, công suất hơi, loại nhiên liệu đốt;

- Đối với thiết bị chịu áp lực ghi rõ áp suất làm việc, dung tích, môi chất làm việc;

- Đối với máy lạnh ghi rõ công suất, loại môi chất làm lạnh;

- Đối với thiết bị nâng ghi rõ tải trọng, tầm với;

- Đối với thang máy nâng ghi rõ sức chứa, số tầng dừng;

- Đối với vật liệu nổ ghi rõ công nổ, tốc độ nổ, khả năng truyền nổ, thời gian bảo quản.

 

thuộc tính Thông tư liên tịch 26/TT-LB

Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Thương mạiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:26/TT-LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Duy Đồng; Tạ Cả
Ngày ban hành:03/10/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 26/TT-LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi