Thông tư quy định về việc quản lý và sử dụng hạn ngạch xuất nhập khẩu hàng dệt may

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ THƯƠNG MẠI - CÔNG NGHIỆP SỐ 13 TTLB/TM-CN NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1996 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT - MAY

 

Nhằm hoàn chỉnh quy chế, tổ chức thực hiện tốt các Hiệp định dã ký giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ về hạn ngạch hàng dệt - may của Việt Nam xuất khẩu vào các nước nói trên; rút kinh nghiệm từ các quy chế đã áp dụng từ năm 1993 đến nay, sau khi tham khảo quy chế quản lý, phân phối hạn ngạch của một số nước (Thái Lan, Singapore, n Độ, Indonesia...).

Liên bộ Thương mại - Công nghiệp quy định về việc quản lý và sử dụng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt - may từ năm 1997, như sau:

 

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

 

1. Việc giao quyền sử dụng hạn ngạch được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, không phân biệt đối xử và có xem xét chiếu cố đến các vùng khó khăn.

2. Đối tượng được giao quyền sử dụng hạn ngạch là các doanh nghiệp có năng lực sản xuất, có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu ngành hàng dệt - may, hoặc giấy phép đầu tư ngành hàng dệt - may (đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

Đối với các doanh nghiệp xin sử dụng hạn ngạch lần đầu, chỉ xem xét giải quyết trên cơ sở thực tế. Khuyến khích khai thác các chủng loại chưa sử dụng hết, chủng loại mới, thị trường mới.

3. Căn cứ để giao quyền sử dụng hạn ngạch là số lượng thực hiện năm trước của doanh nghiệp, nhưng phải bảo đảm tỷ lệ quy định trong Hiệp định (riêng với EU là 60% hạn ngạch thương mại và 40% hạn ngạch công nghiệp).

Cơ sở tính số lượng thực hiện hạn ngạch thương mại năm trước là số được giao trong 2 đợt, kết thức vào tháng 2 hàng năm.

Doanh nghiệp thực hiện từ 90% trở lên được giữ nguyên số đã cấp năm trước, nếu dưới 90% thì chỉ được giao bằng số thực hiện.

Tất cả các số lượng bổ sung, chuyển đổi sau khi phân bổ chính thức đều không được tính vào số thực hiện năm trước để cấp cho năm sau (từ trường hợp điều chỉnh để bảo đảm đúng tỷ lệ theo quy chế và bổ sung đối với một số chủng loại mới, chủng loại chưa sử dụng hết).

4. Dành một tỷ lệ hạn ngạch để cấp bổ sung nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu theo dạng bán sản phẩm từ nguồn nguyên liệu sản xuất tại Việt Nam. Mức bổ sung thêm bằng 20-30% (tuỳ theo chủng loại) số lượng hợp đồng xuất khẩu theo dạng trên, nhưng tối đa không quá 20% hạn ngạch của doanh nghiệp đã được cấp.

5. Hạn ngạch công nghiệp: các doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng với các nhà công nghiệp Châu —u theo danh sách do Uỷ ban Liên minh Châu —u giới thiệu và gửi về Bộ Thương mại chậm nhất là 30/4 hàng năm.

 

II- THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HẠN NGẠCH

 

Các doanh nghiệp có nhu cầu dùng hạn ngạch hàng dệt - may xuất khẩu vào các thị trường trên đều phải gửi phiếu đăng ký sử dụng hạn ngạch (theo mẫu kèm) về:

+ Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu),

+ Bộ Công nghiệp (Vụ Kế hoạch - Đầu tư).

Thời hạn gửi:

+ Đăng ký sử dụng hạn ngạch thương mại trước 10/10 hàng năm. + Đăng ký sử dụng hạn ngạch công nghiệp trước 30/4 hàng năm.

 

III- TRÌNH TỰ GIAO QUYỀN SỬ DỤNG:

 

Việc giao quyền sử dụng được chia làm 3 đợt:

1. Đợt 1: Thông báo vào tháng 10 hàng năm để các doanh nghiệp chuẩn bị hợp đồng cho năm kế hoạch. Giao quyền sử dụng hạn ngạch thương mại với số lượng bằng số doanh nghiệp thực hiện 9 tháng.

2. Đợt 2: Thông báo vào tháng 2 của năm kế hoạch. Giao tiếp hạn ngạch thương mại với số lượng theo nguyên tắc tại điểm 3 mục 1 và giao hạn ngạch công nghiệp đợt 1 cho các đơn vị đã có hợp đồng. Thông báo sử dụng hạn ngạch chỉ gửi cho doanh nghiệp có báo cáo thực hiện năm trước.

3. Đợt 3: Thông báo vào tháng 5 của năm kế hoạch. Giao tiếp hạn ngạch công nghiệp đợt 2. Giao hạn ngạch cho các doanh nghiệp mới và bổ sung hạn ngạch thương mại nếu hạn ngạch công nghiệp không sử dụng hết. Mức bổ sung theo tỷ lệ giữa hạn ngạch còn và hạn ngạch thực hiện năm trước của các doanh nghiệp.

 

IV- MỘT SỐ QUY CHẾ THỰC HIỆN

 

1. Hoàn trả:

Sau khi nhận hạn ngạch, nếu không có khả năng thực hiện, các doanh nghiệp phải hoàn trả để Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp điều cho đơn vị khác. Nghiêm cấm việc mua bán chuyển nhượng hạn ngạch.

Nếu không hoàn trả và không sử dụng hết hạn ngạch sẽ bị trừ vào hạn ngạch được sử dụng năm sau:

2. Lệ phí hạn ngạch:

Đối với các chủng loại có thu lệ phí ghi trong phiếu thông báo hạn ngạch, các doanh nghiệp được phép nộp theo số lượng từng lô hàng xuất khẩu. Khi đến nhận giấy phép xuất nhập khẩu (E/L) tại phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực, doanh nghiệp phải trình chứng từ nộp lệ phí cho lô hàng.

Mức thu lệ phí của từng chủng loại vẫn áp dụng theo quy chế cũ.

Thời hạn cuối cùng là 15/10 hàng năm, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc nộp lệ phí cho toàn bộ số lượng hạn ngạch thông báo. Sau thời hạn trên số hạn ngạch không nộp lệ phí, Liên Bộ sẽ thu hồi. Các doanh nghiệp được bổ sung hạn ngạch sau 15/10 phải nộp ngay lệ phí khi nhận thông báo.

Tài khoản nhận lệ phí của Bộ Thương mại 362.111.370.725 tại ngân sách Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

3. Uỷ thác và nhận uỷ thác:

Các doanh nghiệp được giao quyền sử dụng hạn ngạch, nếu không có khách hàng hoặc ký hợp đồng trực tiếp không hiệu quả có thể uỷ thác cho đơn vị khác ký hợp đồng ngoại trên nguyên tắc hàng phải được sản xuất tại doanh nghiệp có hạn ngạch và phải được Bộ Thương mại cho phép.

Phí uỷ thác do hai bên thoả thuận.

4. Chế độ báo cáo: Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo việc thực hiện hạn ngạch hàng quý - năm theo các mẫu kèm theo. Thời hạn gửi báo cáo đến Bộ Thương mại chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý.

 

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1. Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp được Chính phủ giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi hành các Hiệp định xuất khẩu hàng dệt - may với các nước trên có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn thực hiện tốt các quy chế đã ban hành và phối hợp các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề phát sinh.

Tổ chức điều hành Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện, thông báo tình hình trên Báo, Tạp chí Thương mại và Báo công nghiệp để các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết.

2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các văn bản đã ban hành trước đây.


MẪU SỐ 1

1. Tên doanh nghiệp:

2. Giấy phép KD-XNK số: Cấp ngày:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày........ tháng.... năm 199

 

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY ĐI ........ (EU, NAUY, CANADA, THỔ NHĨ KỲ)

- Căn cứ quy chế giao quyền sử dụng hạn ngạch của Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp số 13 TTLB/TM-CN ngày 19 tháng 9 năm 1996;

- Căn cứ năng lực sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp;

- Căn cứ nhu cầu thị trường và khách hàng năm 1997 Công ty đề nghị Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp phê duyệt giao quyền sử dụng hạn ngạch để Công ty thực hiện các chủng loại sau đây trong năm 1997.

 

 

 

 

Số lượng - Hạn ngạch

 

TT

Tên hàng

Cat

Thực hiện 1996

Đăng ký sử dụng 1997

Thị trường khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Liên Bộ Thương mại - Công nghiệp.

Nơi gửi:

- Như trên Giám đốc

- Vụ KH (Bộ CN) (Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 2

1. Tên doanh nghiệp: (Ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

2. Giấy phép KD-XNK số: Cấp ngày:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày........ tháng.... năm 199

 

Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu)

 

BÁO CÁO NĂNG LỰC SẢN XUẤT

1. Báo cáo về trang thiết bị

Số

Tên thiết bị

Đơn vị

Số lượng thiết bị đến thời điểm

TT

 

tính

1.1993

1.1995

1.1996

1

Máy 1 kim

Chiếc

 

 

 

2

Máy 2 kim

Chiếc

 

 

 

3

Máy vắt sổ

Chiếc

 

 

 

4

Thiết bị là hơi

Chiếc

 

 

 

5

Máy đánh bo

Chiếc

 

 

 

6

Máy cắt

Chiếc

 

 

 

7

Máy thùa khuy

Chiếc

 

 

 

8

Thiết bị chuyên dùng khác

Chiếc

 

 

 

 

2. Diện tích nhà xưởng:

- Diện tích nhà xưởng sản xuất (m2)

- Diện tích nhà kho (trong cùng khuôn viên, không tính kho thuê tách rời)

 

3. Nơi đặt xưởng sản xuất

Ghi rõ địa chỉ từng xưởng sản xuất thuộc tài sản doanh nghiệp

 

Ghi chú: Giám đốc

Chỉ báo cáo trang tiết bị thuộc (ký tên và đóng dấu)

sở hữu của doanh nghiệp

MẪU SỐ 3

1. Tên doanh nghiệp: (Ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

2. Giấy phép KD-XNK số: Cấp ngày:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày........ tháng.... năm 199

Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG DỆT MAY NĂM 1996

I. THỊ TRƯỜNG CÓ HẠN NGẠCH:

Số TT

Chủng loại

Cat

Đơn vị

Hạn ngạch

Thực hiện

Ghi chú

 

 

 

tính

 

Số lượng

Đạt (%)

Trị giá

(ghi rõ

 

 

 

 

 

 

 

Gia công

FOB

nước N.K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THỊ TRƯỜNG KHÔNG HẠN NGẠCH

Số TT

Chủng loại

 

Đơn vị

Thực hiện

Ghi chú
(ghi rõ

 

 

tính

Số lượng

Trị giá

nước N.K)

 

 

 

 

Gia công

FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UỶ THÁC XUẤT KHẨU: (QUA ĐƠN VỊ KHÁC):

Số

Chủng loại

Đơn

Nước

Thực hiện

Ghi chú

TT

 

vị

nhập

Số lượng

Trị giá

(ghi rõđơn vị

 

 

tính

khẩu

 

Gia công

FOB

nhận ủy thác)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NHẬN ỦY THÁC (XUẤT KHẨU ỦY THÁC CHO DOANH NGHIỆP KHÁC):

Số

Chủng loại

Đơn

Nước

Thực hiện

Ghi chú

TT

 

vị

nhập

Số lượng

Trị giá

(ghi rõ đơn vị

 

 

tính

khẩu

 

Gia công

FOB

ủy thác)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi gửi: Giám đốc

- Như trên (Ký tên và đóng dấu)

- Vụ KH


MẪU SỐ 4

1. Tên doanh nghiệp: (Ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và cả tên viết tắt)

2. Giấy phép KD-XNK số: Cấp ngày:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. Tên điện tín:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày........ tháng.... năm 199

Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu)

 

BÁO CÁO THỰC HIỆN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY QUÝ NĂM 1997

 

1. Xuất khẩu sang thị trường có hạn ngạch:

 

TT

Tên

Cat

Nước

ĐV

Số lượng

Trị giá (USD)

 

hàng

 

NK

tính

H.ng

TH

L.kế

GC

L.kế

FOB

L.kế

 

2. Xuất khẩu sang thị trường không hạn ngạch:

TT

Tên

Cat

Nước

ĐV

Số lượng

Trị giá (USD)

 

hàng

 

NK

tính

 

GC

L.kế

FOB

L.kế

 

3. Xuất khẩu ủy thác qua đơn vị khác:

TT

Tên

Cat

Nước

Số

Trị giá (USD)

Đơn vị nhận

 

hàng

 

N khẩu

lượng

G.công

L.kế

FOB

L.kế

ủy thác

 

Ghi chú: Trị giá quy ra USD

 

Nơi nhận: Giám đốc Công ty

- Như trên (Ký tên và đóng dấu)

- Vụ KH

thuộc tính Thông tư liên tịch 13-TTLB/TM-CN

Thông tư quy định về việc quản lý và sử dụng hạn ngạch xuất nhập khẩu hàng dệt may
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp; Bộ Thương mạiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:13-TTLB/TM-CNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Huy Côn; Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành:19/09/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 13-TTLB/TM-CN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi