Thông tư hướng dẫn uỷ quyền quản lý vốn vay thuộc chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ CHLB Séc và Slovakia

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 02/TT-LB NGÀY 2-2-1996 HƯỚNG DẪN
ỦY QUYỀN QUẢN LÝ VỐN VAY THUỘC CHƯƠNG TRÌNH VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ CHLB SÉC VÀ SLOVAKIA (CŨ)

 

- Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 03/TT-LB ngày 18 tháng 3 năm 1993 và Thông tư Liên Bộ số 02/TT-LB ngày 10 tháng 2 năm 1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước hướng dẫn thực hiện Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (cũ) để hỗ trợ tạo việc làm và dạy nghề cho lao động Việt Nam trở về trước thời hạn.

- Để phân cấp trách nhiệm, tạo quyền chủ động cho các địa phương trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành các dự án vay vốn thuộc chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (cũ) trên địa bàn nhằm bảo đảm sử dụng vốn đúng mục tiêu, đối tượng và thống nhất quản lý, giám sát nguồn vốn vay; Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn thực hiện ủy quyền quản lý vốn vay từ chương trình viện trợ của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (cũ) như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

Nguồn vốn cho vay tạo việc làm từ Chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (cũ) được thống nhất quản lý và điều hành tập trung ở Trung ương.

Liên Bộ ủy quyền quản lý vốn vay cho Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đối với các chủ dự án là doanh nghiệp do địa phương cấp giấy phép thành lập, cấp giấy phép kinh doanh.

Các dự án vay vốn thuộc các Bộ, ngành quản lý vẫn thực hiện theo các hướng dẫn trước đây.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

1. Phân bổ hạn mức và ủy quyền quản lý vốn vay

Hàng năm, theo từng quý, căn cứ vào khả năng thu hồi vốn từ các dự án đến hạn trả thuộc Chương trình, nhu cầu vay vốn của các đối tượng trong Chương trình ở từng địa phương, Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố hướng dẫn các ngành có liên quan trên địa bàn dự kiến kế hoạch thu hồi và cho vay gửi về Liên Bộ. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cân đối và thông báo hạn mức vốn cho vay ở mỗi Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương để Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố làm căn cứ xét duyệt và ra Quyết định cho vay đối với các dự án thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại điểm 1 mục I Thông tư Liên Bộ số 02/TT-LB ngày 10-2-1995.

Trong phạm vi hạn mức vốn được thông báo, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xét duyệt và ra quyết định phê duyệt dự án, quyết định này được gửi cùng biểu tổng hợp các dự án đã duyệt trên địa bàn về Liên Bộ để điều chuyển vốn cho vay theo thể lệ quy định. Sau 3 tháng kể từ khi thông báo hạn mức về địa phương nếu Tỉnh chưa có quyết định phê duyệt dự án cho vay, hoặc phê duyệt cho vay chưa hết vốn hạn mức thì nguồn vốn chưa sử dụng sẽ được điều chuyển cho địa phương khác.

2. Xây dựng dự án vay vốn

- Thực hiện theo Văn bản hướng dẫn số 1979/LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 1992; Công văn số 962/VL ngày 3 tháng 4 năm 1993 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hồ sơ dự án đã duyệt được lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Kho bạc Nhà nước địa phương phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục sau:

+ Dự án phải có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi chủ dự án cư trú. (Riêng đối với các doanh nghiệp Nhà nước, dự án phải có xác nhận của Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp).

+ Có xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về khả năng thu hút lao động của dự án; của Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thành phố về tính khả thi tài sản thế chấp của chủ dự án, khả năng hoàn trả vốn và lãi của dự án.

+ Phải có giấy phép đăng ký kinh doanh hành nghề, giấy phép thành lập doanh nghiệp, Hồ sơ đi lao động hợp tác trở về của chủ dự án (giấy chứng nhận của Ban quản lý Lao động Việt Nam tại Tiệp Khắc (cũ) hoặc quyết định chuyển trả của Cục Hợp tác quốc tế về lao động).

+ Các loại giấy phép và giấy chứng nhận có liên quan đến hồ sơ dự án là bản chính, hoặc bản sao photocopy phải có xác nhận của công chứng Nhà nước.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Kho bạc Nhà nước kiểm tra, thẩm định các dự án trình ủy ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xét duyệt, ra quyết định cho vay.

- Đối với các dự án đã được vay vốn, đến hạn trả nếu có nhu cầu thiết thực có thể được vay lại với điều kiện sau:

+ Chủ dự án đã sử dụng vốn vay đúng mục đích được duyệt, đã thu hút đủ số lao động vào làm việc theo dự án;

+ Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, duy trì đủ số lao động trước đó, thu hút thêm ít nhất 50% lao động mới so với số thu hút trước đó;

+ Các dự án cho vay lại được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 mục I Thông tư Liên Bộ số 02/TT-LB ngày 10-2-1995. Đối với dự án cho vay lại Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố gửi Quyết định và biểu tổng hợp riêng về Liên Bộ để theo dõi quản lý.

3. Về lãi suất cho vay, kinh phí quản lý, điều hành và bù đắp chi phí cho vay, thu hồi

Lãi suất cho vay, kinh phí quản lý, điều hành, chi phí cho vay, thu hồi được vận dụng theo các văn bản hiện hành hướng dẫn thực hiện đối với dự án nhỏ từ quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm theo nghị quyết 120/HĐBT ngày 11-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

4. Quy trình chuyển vốn cho vay

Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt dự án của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, (Thành phố) kèm theo biểu tổng hợp các dự án được duyệt, căn cứ vào tiến độ thu hồi vốn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, kiểm tra đối tượng, mục đích sử dung vốn, chỉ tiêu thu hút lao động, thời hạn vay, mức vay để có công văn đề nghị Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương điều chuyển vốn theo các dự án đã duyệt.

Căn cứ Công văn đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu là nguồn vốn mới Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn để Kho bạc Nhà nước tiến hành cho vay. Nếu là nguồn vốn thu hồi thì Kho bạc Nhà nước Trung ương điều chuyển về Kho bạc Nhà nước nơi có dự án để cho vay. Việc cho vay được Kho bạc Nhà nước địa phương và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện theo tiến độ sử dụng vốn đúng mục đích và thu hút lao động của chủ dự án. Tối đa không quá 2 tháng, kể từ khi có số dư ở tài khoản nguồn vốn cho vay (nguồn vốn viện trợ Tiệp Khắc - TK. 873.01), Kho bạc Nhà nước địa phương phải thực hiện giải toả vốn theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Trung ương hướng dẫn những điểm có liên quan đến các quy định trên để thực hiện.

5. Thu hồi vốn vay

- Các dự án khi đến kỳ hạn thu nợ phải hoàn trả đủ tiền vốn và lãi về hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Hàng quý, Kho bạc Nhà nước Trung ương có trách nhiệm báo cáo với Liên Bộ kế hoạch thu hồi vốn và số vốn đã thu hồi được để có căn cứ phân bổ vốn.

6. Xử lý các dự án không thực hiện được

Về nguyên tắc các dự án đã được duyệt phải đảm bảo thực hiện theo đúng mục tiêu có hiệu quả. Đối với các dự án không thực hiện được sẽ xử lý như sau:

- Những dự án vì lý do khách quan không thể thực hiện được, nếu chủ dự án muốn chuyển đổi nội dụng dự án cho phù hợp với điều kiện thực tế thì phải xây dựng lại dự án. Các cơ quan chức năng kiểm tra, thẩm định và gửi dự án thay thế để Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố xem xét ra quyết định về việc thay đổi dự án. Trong thời hạn không quá 3 tháng nếu không có dự án chuyển đổi thì Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố ra quyết định thu hồi vốn và báo cáo về Liên Bộ.

- Những dự án sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không có hiệu quả, hoặc hiệu quả thấp, không thu hút đủ số lao động theo cam kết trong dự án, thiếu các điều kiện bảo đảm hoàn trả vốn, lãi cho Nhà nước, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố đình chỉ việc cho vay và ra quyết định thu hồi vốn trước thời hạn đối với dự án.

7. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện dự án

Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước nơi cho vay dự án định kỳ kiểm tra việc sử dụng vốn và sử dụng lao động ở các dự án đã được phê duyệt. Phát hiện, uốn nắn và xử lý kịp thời các chủ dự án thực hiện không đúng dự án được duyệt, đảm bảo dự án thực hiện đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. Đồng thời, có báo cáo gửi về Liên Bộ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ ngành chức năng kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện để phục vụ công tác quản lý Chương trình.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Liên Bộ và các văn bản hướng dẫn kèm theo, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện Chương trình nhanh gọn, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện Chương trình, tổng hợp kết quả báo cáo Liên Bộ và thông báo cho phía Cộng hòa Liên bang Séc và Slovakia (cũ).

3. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế những điểm có liên quan tại Thông tư Liên Bộ số 03/TT-LB ngày 18-3-1993 và Thông tư Liên Bộ số 02/TT-LB ngày 10-02-1995. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Liên Bộ để giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 02/TT-LB

Thông tư hướng dẫn uỷ quyền quản lý vốn vay thuộc chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ CHLB Séc và Slovakia
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:02/TT-LBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Thị Băng Tâm; Nguyễn Lương Trào; Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:02/02/1996Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 02/TT-LB

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi