Quyết định về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 63-HĐBT NGÀY 17-4-1984 VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 10-3-1975 của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, có sự thoả thuận của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

Để xét xử những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế được đúng pháp luật và kịp thời, nhằm bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ký kết hợp đồng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Từ nay, Trọng tài kinh tế xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức sau đây:
- Các xí nghiệp quốc doanh hoặc công tư hợp doanh.
- Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ trang, các đoàn thể và tổ chức xã hội.
- Các hợp tác xã được công nhận theo các điều lệ hiện hành, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.
- Các tập đoàn sản xuất nông nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp được công nhận là có quy chế như hợp tác xã, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.
Điều 2
Đối với những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng sau đây, cần chuyển sang Toà án nhân dân xét xử:
- Hợp đồng mà một bên ký kết là hộ sản xuất cá thể, hoặc kinh doanh tư nhân.
- Hợp đồng mà một bên ký kết là tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa được công nhận có quy chế như hợp tác xã.
Điều 3
Quyết định này thay thế Quyết định số 6-CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế và những quy định trước đây trái Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 63-HĐBT NGÀY 17-4-1984 VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ
TRANH CHẤP VÀ VI PHẠM HỢP ĐỒNG KINH TẾ

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ vào Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 75-CP ngày 14-4-1975 của Hội đồng Chính phủ;

Căn cứ vào Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 10-3-1975 của Hội đồng Chính phủ;

Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước, có sự thoả thuận của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao;

Để xét xử những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế được đúng pháp luật và kịp thời, nhằm bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ký kết hợp đồng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1

Từ nay, Trọng tài kinh tế xét xử các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức sau đây:

- Các xí nghiệp quốc doanh hoặc công tư hợp doanh.

- Các cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ trang, các đoàn thể và tổ chức xã hội.

- Các hợp tác xã được công nhận theo các điều lệ hiện hành, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.

- Các tập đoàn sản xuất nông nghiệp, các tổ hợp tác sản xuất tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp được công nhận là có quy chế như hợp tác xã, được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng.

 

Điều 2

Đối với những vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng sau đây, cần chuyển sang Toà án nhân dân xét xử:

- Hợp đồng mà một bên ký kết là hộ sản xuất cá thể, hoặc kinh doanh tư nhân.

- Hợp đồng mà một bên ký kết là tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa được công nhận có quy chế như hợp tác xã.

 

Điều 3

Quyết định này thay thế Quyết định số 6-CP ngày 5-1-1981 của Hội đồng Chính phủ về thẩm quyền xét xử của Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế và những quy định trước đây trái Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 4

Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch Trọng tài kinh tế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi