Nghị định về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
____________

Số: 76-HĐBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1984

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 76-HĐBT NGÀY 19-5-1984 VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO PHÂN BỐ LAO ĐỘNG VÀ DÂN CƯ TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC CẤP

_________

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9 tháng 2 năm 1981 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Theo đề nghị của trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH :

 

Điều 1 - Giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương, Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương (thành lập theo Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 của Hội đồng Chính phủ)

Điều 2 - Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ượng nay giao lại cho các ngành và các địa phương như sau:

1. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp cân đối kế hoạch phân bố lao động và dân cư cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân hàng năm và dài hạn; tổng hợp cân đối kế hoạch xây dựng các vùng kinh tế mới của các ngành và các địa phương hàng năm và dài hạn, theo chế độ phân công và phân cấp quản lý của Nhà nước.

2. Bộ Lao động cùng các ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phân bố lao động và dân cư cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân hàng năm và dài hạn, cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước tổng hợp cân đối Kế hoạch này trình Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt, hướng dẫn theo dõi, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện kế hoạch phân bố lao động và dân cư; tổ chức việc điều động lao động theo yêu cầu của kế hoạch Nhà nước giữa các vùng trong cả nước (theo Quyết định số 217-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ, và Quyết định số 9-HĐBT ngày 25-7-1981 của Hội đồng Bộ trưởng), cùng các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng các chính sách, chế độ phục vụ việc điều động lao động và dân cư giữa các vùng trong cả nước hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện các chính sách chế độ về điều động lao động và dân cư của Nhà nước; quản lý các nguồn viện trợ quốc tế có liên quan mà lâu nay vẫn do Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư trung ương phụ trách.

3. Các Bộ, Tổng cục, các tỉnh, thành phố, đặc khu có nhiệm vụ xây dựng kinh tế mới trực tiếp quan hệ với các cơ quan tổng hợp của Trung ương để sắp đặt và giải quyết công việc kinh tế mới của ngành và của địa phương.

Tuỳ theo khối lượng công việc xây dựng các vùng kinh tế mới, các Bộ, Tổng cục và các địa phương sử dụng các tổ chức hiện có để giúp Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, và chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương bảo đảm nhiệm vụ.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, Nhà nước sẽ bố trí theo kế hoạch hàng năm cho các ngành và các địa phương, và giao các ngành và các địa phương làm chủ quản đầu tư, theo chế độ phân công, phân cấp, hiện hành.

Điều 3 - Việc giải thể bàn giao nhiệm vụ, kinh phí, vật tư, tài sản của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương tiến hành như sau:

1. Theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính, trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương chịu trách nhiệm bàn giao tài sản, phương tiện của đơn vị mình cho Bộ Lao động, trừ những phương tiện, tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ quan khác; chuyển giao nhiệm vụ và kinh phí cho các Bộ, ngành có liên quan; bàn giao số cán bộ, công nhân viên chức thuộc đơn vị mình cho Bộ Lao động hoặc cho các ngành và địa phương có yêu cầu.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư thuộc cấp mình và giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của địa phương theo tinh thần điểm 1 trong điều này.

Việc giải thể các Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 1984 và phải bảo đảm không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ kế hoạch xây dựng các vùng kinh tế mới và kế hoạch phân bố, điều động lao động và dân cư năm 1984.

Điều 4 - Bãi bỏ Quyết định số 226-CP ngày 1-6-1981 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương, Quyết định số 60-HĐBT ngày 1-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương; Chỉ thị số 73-HĐBT ngày 22-4-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của Tổng cục khai hoang xây dựng kinh tế mới thuộc Bộ Nông Nghiệp sang Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các văn bản khác trái với Nghị định này.

Điều 5 - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm của Uỷ ban Nhà nước, thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và trưởng ban Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

 

thuộc tính Nghị định 76-HĐBT

Nghị định về việc giải thể Ban chỉ đạo phân bố lao động và dân cư Trung ương và các cấp
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:76-HĐBTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Tố Hữu
Ngày ban hành:19/05/1984Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 76-HĐBT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi