Quyết định 2126/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghiệp sau thu hoạch giai đoạn 2012 - 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
Số: 2126/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM
 CẤP BỘ LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
 GIAI ĐOẠN 2012-2015
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập Hội đồng KHCN thẩm định thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lĩnh vực Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch giai đoạn 2012-2015, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định nội dung thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm lĩnh vực Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tại Quyết định số 1678/QĐ-BNN-KHCN ngày 27 tháng 7 năm 2011 và lập Biên bản kết quả thẩm định trình Bộ phê duyệt.
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 
 
DANH SÁCH
HỘI ĐỒNG KHCN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH DỰ ÁN SXTN CẤP BỘ LĨNH VỰC
CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH
(Kèm theo Quyết định số 2126/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 9 năm 2011
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
Dự án: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị bảo quản cam năng suất 0,5 tấn quả/giờ.
 

TT
Họ và tên
Đơn vị công tác
Chức danh Hội đồng
1
PGS.TS. Ngô Tiến Hiển
LH Hội KHKT VN
Chủ tịch
2
KS. Đoàn Xuân Hòa
Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM
Phó CT, Phản Biện 1
3
PGS.TS. Ngô Xuân Mạnh
Đại học Nông nghiệp I
Ủy viên, Phản Biện 2
4
TS. Lê Hồng Khanh
Hội Cơ khí NN VN
Ủy viên
5
TS. Phạm Công Dũng
Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM
Ủy viên
6
TS. Hoàng Thị Lệ Hằng
Viện NC Rau quả
Ủy viên
7
Ths. Lê Nguyên Đạt
Vụ KHCN&MT
Ủy viên, Thư ký

 
Thư ký hành chính: Ths. Chu Hoài Hạnh - Vụ KHCN&MT.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi