Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT

Quyết định 04/2007/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:04/2007/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Ksor Phước
Ngày ban hành:19/07/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC

 

Số: 04/2007/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở

và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan triển khai:
a) Biên soạn các tài liệu chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II gồm:
+ Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thôn, bản: Chuyên đề số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
+ Tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn dành cho cộng đồng (người dân):
Chuyên đề số 3, 4, 5.
b) Xuất bản, in ấn tài liệu dành cho giảng viên, học viên phục vụ triển khai công tác đào tạo, tập huấn tại các địa phương.
c) Tổ chức đào tạo, tập huấn giảng viên cho các địa phương để triển khai tại cơ sở theo nội dung chương trình khung.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II các tỉnh chỉ đạo cơ quan Thường trực Chương trình 135 của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nội dung Chương trình khung:
a) Căn cứ Khung Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn của tỉnh, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và kế hoạch thực hiện hàng năm;
b) Biên soạn tài liệu đào tạo đặc thù của địa phương phục vụ công tác đào tạo, tập huấn của Chương trình 135 giai đoạn II gồm các chuyên đề sau:
+ Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thôn, bản:
Chuyên đề số: 1, 2, 11.
+ Tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn dành cho cộng đồng (người dân): Chuyên đề số 1, 2, 6, 7.
c) Phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh. Riêng nội dung đào tạo nghề, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 676/TTLT-UBDT-KHĐT-XD-NNPTNT-TC về hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.
Các khóa tập huấn phải được tổ chức đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung Chương trình khung. Các nội dung đào tạo có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù các học viên.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II các tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước
CHƯƠNG TRÌNH
Khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở
và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT
ngày 19 tháng năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
I. MỤC ĐÍCH
Chương trình Khung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và công đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II là cơ sở để xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn thuộc Hợp phần đào tạo và nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 giai đoạn II nhằm đạt được các mục tiêu của chương trình theo Quyết định 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Chương trình 135 giai đoạn II được chia làm hai nhóm sau:
2.1. Nhóm cán bộ xã, cán bộ thôn bản:
- Cán bộ công chức xã theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện qui hoạch của xã; thành viên Ban quản lý và ban giám sát xã; cán bộ thôn bản: trưởng thôn; trưởng bản, làng, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là trưởng thôn, bản).
2.2. Nhóm cộng đồng (người dân):
- Người sản xuất giỏi có vai trò tích cực trong xóa đói giảm nghèo; cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; người tự nguyện làm cộng tác viên, tuyên truyền viên;
- Người có uy tín trong cộng đồng;
- Hộ nghèo;
- Thanh niên dân tộc thiểu số tuổi từ 16 - 25 tuổi.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

3.1 Nhóm cán bộ xã và thôn, bản

Chuyên đề số

Nội dung

Thời lượng

1. Công tác dân tộc, tôn giáo ở các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản, phổ thông về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta.

Nội dung cơ bản

1. Công tác dân tộc: (8 tiết)

- Tình hình, đặc điểm về dân tộc và công tác dân tộc ở nước ta và của địa phương.

- Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác dân tộc ở địa bàn Chương trình 135.

- Trao đổi thảo luận.

2. Công tác tôn giáo: (4 tiết)

- Tình hình, đặc điểm tôn giáo ở nước ta.

- Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác tôn giáo tại địa bàn Chương trình 135.

- Trao đổi thảo luận.

12 tiết

2. Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về một số chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nước về lĩnh vực đang được thực hiện trên địa bàn Chương trình 135.

Nội dung cơ bản

- Khái niệm về nghèo đói, chuẩn nghèo và tình hình đói nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Tiêu chí hộ nghèo, xã nghèo. Qui trình, tổ chức thực hiện xác định hộ nghèo.

- Các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo trên địa bàn Chương trình 135.

- Tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trao đổi thảo luận.

4 tiết

3. Giới thiệu về Chương trình 135 Giai đoạn II (2006 - 2010).

Cung cấp những thông tin cơ bản về Chương trình 135 giai đoạn II giai đoạn 2006 - 2010.

Nội dung cơ bản

1. Giới thiệu tóm tắt Chương trình 135 giai đoạn II.

- Mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.

- Đối tượng, phạm vi thụ hưởng Chương trình.

- Nhiệm vụ, nội dung cơ bản của Chương trình:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và năng lực của cộng đồng.

+ Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

- Nguyên tắc thực hiện.

- Tổ chức thực hiện.

2. Hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư liên tịch số 676/TTLT/UBDT-KHĐT-XD-NNPTNT-TC về hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2006/BXD về Chi phí quản lý trong tổ chức thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2007/TT-BNN về hướng dân thực hiện hợp phần phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2007/TT-UBDT về hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT về Khung Lộ trình triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- …

- Các văn bản quản lý, hướng dẫn của địa phương.

- Trao đổi thảo luận.

8 tiết

4. Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Cung cấp kiến thức cơ bản về lập dự toán ngân sách và dự toán các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 ở cấp xã, thôn, bản theo các qui định hiện hành.

Bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng kiểm tra, giám sát thực hiện các dự toán, sử dụng kinh phí của các dự án, công trình 135 ở địa phương.

Nội dung cơ bản

- Nội dung, qui trình lập dự toán ngân sách và dự toán các dự án, công trình thuộc chương trình 135 ở xã.

- Quá trình lập dự toán và kiểm tra thực hiện dự án, công trình ở xã. Thủ tục trình duyệt dự toán, thanh quyết toán công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cấp xã trong công tác lập dự toán, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra thực hiện các dự án, công trình 135 ở xã.

- Các thủ tục, qui định và căn cứ để thuyết trình và bảo vệ dự toán ngân sách trước các cơ quan có thẩm quyền và các tình huống có thể xảy ra, cách thức xử lý tình huống đã nêu và bảo vệ dự toán.

- Bài tập thực hành.

12 tiết

5. Quy trình triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

 

Cung cấp kiến thức cho cán bộ xã về quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc) trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào.

Nâng cao nhận thức, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có thể đảm đương được chức năng nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Nội dung cơ bản

1. Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã.

- Vai trò của cơ sở hạ tầng, quy hoạch trong phát triển kinh tế – xã hội.

- Nội dung của chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng”.

- Những yêu cầu kỹ thuật của các công trình cơ sở hạ tầng trong sử dụng, bảo dưỡng.

- Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể gia đình và cộng đồng trong quản lý, sử dụng và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

2. Quản lý triển khai Hợp phần cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II ở các xã đặc biệt khó khăn.

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II cho người dân.

- Quy trình xác định năng lực xã làm chủ đầu tư và quyền đề nghị được giao làm chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (theo Thông tư số 01/2007/TT-UBDT) về hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc CHương trình 135 giai đoạn II).

- Quy trình xác định nhu cầu và hướng dẫn người dân lựa chọn công trình theo nhu cầu của họ và phù hợp với quy định của Chương trình.

- Lập kế hoạch thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135, bao gồm: lập đề xuất đầu tư/báo cáo đầu tư, ký kết hợp đồng cung cấp vốn…

- Quy trình tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với các công ty tư vấn để thực hiện các bước trong trình tự đầu tư và xây dựng.

- Tổ chức giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; Nghiệm thu và bàn giao công trình; Thanh toán, quyết toán công trình và đưa vào sử dụng;

- Tổ chức người dân tham gia thực hiện dự án và huy động cộng đồng đóng góp để xây dựng công trình.

- Quy trình huy động nguồn lực, duy tu bảo dưỡng và vận hành công trình sau khi nghiệm thu dựa vào cộng đồng.

- Bài tập thực hành, thực địa.

16 tiết

6. Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã thuộc 135.

 

Cung cấp kiến thức về tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển sản xuất thuộc phạm vi đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (Thông tư số 01/2007/TT-BNN).

Các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để phát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; bảo vệ rừng và phát triển nghề rừng theo hướng lâm nghiệp xã hội.

Nội dung cơ bản

Hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo Thông tư số 01/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế xã hội.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương.

- Bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Quản lý bảo vệ rừng, các công trình thủy lợi.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

- Đánh giá hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất.

- Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp.

- Tham quan mô hình và thảo luận.

16 tiết

7. Thông tin về thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Cung cấp những thông tin cơ bản về thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm của đồng bào ở địa bàn Chương trình 135.

Nội dung cơ bản

- Thông tin cơ bản về thị trường và tình hình thị trường trên địa bàn (thông tin giá cả, phương thức buôn bán, ai mua, ai bán, tiếp xúc thế nào và ở đâu ?...)

- Các chính sách về trợ giá, trợ cước, khuyến khích xuất khẩu, liên kết 4 nhà… trên địa bàn Chương trình 135.

- Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào trên địa bàn.

- Trao đổi, thảo luận, thực địa.

4 tiết

8. Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Thông tin cơ bản về quy định chế độ thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Nội dung cơ bản

- Giới thiệu hệ thống biểu mẫu báo cáo của Chương trình 135 giai đoạn II.

- Các quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc tổng hợp, xử lý số liệu báo cáo.

- Một số kỹ năng tổng hợp số liệu, quy trình báo cáo của cấp xã, thôn, bản về các nội dung triển khai, tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Bài tập thực hành.

12 tiết

9. Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

Nội dung cơ bản:

- Sự cần thiết về lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Thế nào là kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Vấn đề giới trong công tác lập kế hoạch có sự tham gia.

- Nội dung các bước quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Các kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức lấy ý kiến, thảo luận trong quá trình lập kế hoạch.

- Tổng hợp, phân tích các ý kiến và xây dựng văn bản trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hành các bài tập tình huống ở địa phương cụ thể.

- Thảo luận, làm bài tập tình huống.

12 tiết

10. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển KTXH trên địa bàn Chương trình 135.

 

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản vận động quần chúng trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nội dung cơ bản:

- Tại sao phải tuyên truyền, vận động quần chúng giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo?.

- Thế nào là tuyên truyền vận động?.

- Vấn đề giới trong công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Nội dung công tác tuyên truyền, vận động.

- Các phương pháp và kỹ năng cơ bản tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, vận động quần chúng để thực hiện chính sách XĐGN và phát triển KTXH.

- Trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động quần chúng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội.

- Trao đổi thảo luận, bài tập tình huống.

4 tiết

11. Tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình XĐGN có hiệu quả

Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương mình.

Nội dung cơ bản:

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập.

- Xác định các mô hình XĐGN cần tham quan học tập.

- Lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp trong và ngoài địa phương.

- Từng học viên viết báo cáo thu hoạch. Trao đổi, thảo luận để rút ra những kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng tại địa phương mình.

- Xây dựng kế hoạch áp dụng trong thực tế tại địa phương.

1 đến 2 ngày (không kể thời gian đi lại).

3.2. Nhóm cộng đồng (người dân)

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

1. Chính sách dân tộc, tôn giáo.

1. Chính sách dân tộc:

- Giới thiệu nội dung cơ bản của các chính sách hiện hành trên địa bàn xã.

- Tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn.

- Trách nhiệm của người dân, chính quyền trong tổ chức thực hiện chính sách.

2. Chính sách tôn giáo:

- Giới thiệu chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác tôn giáo trên địa bàn.

- Trao đổi thảo luận.

4 tiết

2. Quy chế dân chủ cơ sở

- Giới thiệu về tóm tắt về Quy chế dân chủ cơ sở.

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn Chương trình 135.

- Vấn đề giới trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Trách nhiệm của người dân trong thực hiện, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và các chính sách trên địa bàn.

- Trao đổi, thảo luận.

4 tiết

3. Nội dung cơ bản của chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010.

- Mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng Chương trình.

- Những nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn II:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch chuyển cơ cấu kinh tế

2. Phát triển cơ sở hạ tầng

3. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và năng lực của cộng đồng

4. Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân

- Xây dựng kế hoạch và quy trình, các bước tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại cơ sở.

- Trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và người dân trong thực hiện, kiểm tra, giám sát chương trình.

- Trao đổi, thảo luận.

8 tiết

4. Vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Các nội dung công việc người dân tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II theo từng hợp phần.

- Đề xuất nhu cầu cần ưu tiên đầu tư từ Chương trình 135 tại địa phương.

- Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình tại cộng đồng.

- Tham gia quá trình triển khai thực hiện các nội dung đầu tư của chương trình.

- Tham gia duy tu, bảo dưỡng và quản lý vận hành các công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II.

- Tham gia theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình tại địa phương.

- Vấn đề giới trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trao đổi, thảo luận, thực hành về kỹ năng tham gia.

8 tiết

5. Phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Cách thức quản lý, chi tiêu trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu.

- Qui trình vay vốn, phát triển sản xuất

- Phát triển sản xuất hộ gia đình gắn với thị trường

- Trao đổi, thảo luận.

8 tiết

6. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn chương trình 135.

- Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành trên địa bàn (QĐ 134, QĐ 132, QĐ 133, Trợ giá trợ cước, …).

- Trao đổi thảo luận.

8 tiết

7. Chuyên đề theo đặc thù địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để biên soạn nội dung chuyên đề phù hợp.

Tối đa 16 tiết

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

UỶ BAN DÂN TỘC

 

Số: 04/2007/QĐ-UBDT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban  hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở

và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

 

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg, ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Chính sách Dân tộc,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan triển khai:

a) Biên soạn các tài liệu chuyên đề phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II gồm:

+ Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thôn, bản: Chuyên đề số 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

+ Tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn dành cho cộng đồng (người dân):

Chuyên đề số 3, 4, 5.

b) Xuất bản, in ấn tài liệu dành cho giảng viên, học viên phục vụ triển khai công tác đào tạo, tập huấn tại các địa phương.

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn giảng viên cho các địa phương để triển khai tại cơ sở theo nội dung chương trình khung.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thuộc Chương trình 135 giai đoạn II các tỉnh chỉ đạo cơ quan Thường trực Chương trình 135 của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan căn cứ nội dung Chương trình khung:

a) Căn cứ Khung Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn của tỉnh, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và kế hoạch thực hiện hàng năm;

b) Biên soạn tài liệu đào tạo đặc thù của địa phương phục vụ công tác đào tạo, tập huấn của Chương trình 135 giai đoạn II gồm các chuyên đề sau:

+ Nhóm tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn cán bộ xã, thôn, bản:

Chuyên đề số: 1, 2, 11.

+ Tài liệu dành cho đào tạo, tập huấn dành cho cộng đồng (người dân): Chuyên đề số 1, 2, 6, 7.

c) Phối hợp với các cơ sở đào tạo tại địa phương chỉ đạo cấp huyện tổ chức tập huấn theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Lộ trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II của tỉnh. Riêng nội dung đào tạo nghề, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 676/TTLT-UBDT-KHĐT-XD-NNPTNT-TC về hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Các khóa tập huấn phải được tổ chức đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung Chương trình khung. Các nội dung đào tạo có thể được tổ chức nhiều lần để cung cấp kiến thức phù hợp với đặc thù các học viên.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135 giai đoạn II các tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Ksor Phước

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở

và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT

ngày 19 tháng năm 2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH

Chương trình Khung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và công đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II là cơ sở để xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn thuộc Hợp phần đào tạo và nâng cao năng lực thuộc Chương trình 135 giai đoạn II nhằm đạt được các mục tiêu của chương trình theo Quyết định 07/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Chương trình 135 giai đoạn II được chia làm hai nhóm sau:

2.1. Nhóm cán bộ xã, cán bộ thôn bản:

- Cán bộ công chức xã theo quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ; cán bộ Đảng, đoàn thể; cán bộ được cấp trên tăng cường về xã; cán bộ nguồn trong diện qui hoạch của xã; thành viên Ban quản lý và ban giám sát xã; cán bộ thôn bản: trưởng thôn; trưởng bản, làng, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là trưởng thôn, bản).

2.2. Nhóm cộng đồng (người dân):

- Người sản xuất giỏi có vai trò tích cực trong xóa đói giảm nghèo; cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; người tự nguyện làm cộng tác viên, tuyên truyền viên;

- Người có uy tín trong cộng đồng;

- Hộ nghèo;

- Thanh niên dân tộc thiểu số tuổi từ 16 - 25 tuổi.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

3.1 Nhóm cán bộ xã và thôn, bản

 

Chuyên đề số

Nội dung

Thời lượng

1. Công tác dân tộc, tôn giáo ở các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Cung cấp những kiến thức nội dung cơ bản, phổ thông về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta.

Nội dung cơ bản

1. Công tác dân tộc: (8 tiết)

- Tình hình, đặc điểm về dân tộc và công tác dân tộc ở nước ta và của địa phương.

- Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác dân tộc ở địa bàn Chương trình 135.

- Trao đổi thảo luận.

2. Công tác tôn giáo: (4 tiết)

- Tình hình, đặc điểm tôn giáo ở nước ta.

- Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác tôn giáo tại địa bàn Chương trình 135.

- Trao đổi thảo luận.

12 tiết

2. Chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xóa đói giảm nghèo

Cung cấp những thông tin, kiến thức cơ bản về một số chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nước về lĩnh vực đang được thực hiện trên địa bàn Chương trình 135.

Nội dung cơ bản

- Khái niệm về nghèo đói, chuẩn nghèo và tình hình đói nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Tiêu chí hộ nghèo, xã nghèo. Qui trình, tổ chức thực hiện xác định hộ nghèo.

- Các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo trên địa bàn Chương trình 135.

- Tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trao đổi thảo luận.

4 tiết

3. Giới thiệu về Chương trình 135 Giai đoạn II (2006 - 2010).

Cung cấp những thông tin cơ bản về Chương trình 135 giai đoạn II giai đoạn 2006 - 2010.

Nội dung cơ bản

1. Giới thiệu tóm tắt Chương trình 135 giai đoạn II.

- Mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II.

- Đối tượng, phạm vi thụ hưởng Chương trình.

- Nhiệm vụ, nội dung cơ bản của Chương trình:

+ Hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch chuyển cơ cấu kinh tế.

+ Phát triển cơ sở hạ tầng.

+ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và năng lực của cộng đồng.

+ Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

- Nguyên tắc thực hiện.

- Tổ chức thực hiện.

2. Hệ thống văn bản quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư liên tịch số 676/TTLT/UBDT-KHĐT-XD-NNPTNT-TC về hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2006/BXD về Chi phí quản lý trong tổ chức thực hiện hợp phần cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2007/TT-BNN về hướng dân thực hiện hợp phần phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Thông tư số 01/2007/TT-UBDT về hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Quyết định số 74/2007/QĐ-UBDT về Khung Lộ trình triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- …

- Các văn bản quản lý, hướng dẫn của địa phương.

- Trao đổi thảo luận.

8 tiết

4. Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Cung cấp kiến thức cơ bản về lập dự toán ngân sách và dự toán các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 ở cấp xã, thôn, bản theo các qui định hiện hành.

Bồi dưỡng nâng cao các kỹ năng kiểm tra, giám sát thực hiện các dự toán, sử dụng kinh phí của các dự án, công trình 135 ở địa phương.

Nội dung cơ bản

- Nội dung, qui trình lập dự toán ngân sách và dự toán các dự án, công trình thuộc chương trình 135 ở xã.

- Quá trình lập dự toán và kiểm tra thực hiện dự án, công trình ở xã. Thủ tục trình duyệt dự toán, thanh quyết toán công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ kế hoạch, tài chính cấp xã trong công tác lập dự toán, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra thực hiện các dự án, công trình 135 ở xã.

- Các thủ tục, qui định và căn cứ để thuyết trình và bảo vệ dự toán ngân sách trước các cơ quan có thẩm quyền và các tình huống có thể xảy ra, cách thức xử lý tình huống đã nêu và bảo vệ dự toán.

- Bài tập thực hành.

12 tiết

5. Quy trình triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

 

Cung cấp kiến thức cho cán bộ xã về quản lý, sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc) trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống của đồng bào.

Nâng cao nhận thức, trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có thể đảm đương được chức năng nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Nội dung cơ bản

1. Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã.

- Vai trò của cơ sở hạ tầng, quy hoạch trong phát triển kinh tế – xã hội.

- Nội dung của chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở hạ tầng”.

- Những yêu cầu kỹ thuật của các công trình cơ sở hạ tầng trong sử dụng, bảo dưỡng.

- Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể gia đình và cộng đồng trong quản lý, sử dụng và bảo dưỡng cơ sở hạ tầng.

2. Quản lý triển khai Hợp phần cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II ở các xã đặc biệt khó khăn.

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II cho người dân.

- Quy trình xác định năng lực xã làm chủ đầu tư và quyền đề nghị được giao làm chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135 giai đoạn II (theo Thông tư số 01/2007/TT-UBDT) về hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc CHương trình 135 giai đoạn II).

- Quy trình xác định nhu cầu và hướng dẫn người dân lựa chọn công trình theo nhu cầu của họ và phù hợp với quy định của Chương trình.

- Lập kế hoạch thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135, bao gồm: lập đề xuất đầu tư/báo cáo đầu tư, ký kết hợp đồng cung cấp vốn…

- Quy trình tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với các công ty tư vấn để thực hiện các bước trong trình tự đầu tư và xây dựng.

- Tổ chức giám sát thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ; Nghiệm thu và bàn giao công trình; Thanh toán, quyết toán công trình và đưa vào sử dụng;

- Tổ chức người dân tham gia thực hiện dự án và huy động cộng đồng đóng góp để xây dựng công trình.

- Quy trình huy động nguồn lực, duy tu bảo dưỡng và vận hành công trình sau khi nghiệm thu dựa vào cộng đồng.

- Bài tập thực hành, thực địa.

16 tiết

6. Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã thuộc 135.

 

Cung cấp kiến thức về tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển sản xuất thuộc phạm vi đầu tư thuộc Chương trình 135 giai đoạn II. (Thông tư số 01/2007/TT-BNN).

Các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ để phát triển sản xuất, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi; bảo vệ rừng và phát triển nghề rừng theo hướng lâm nghiệp xã hội.

Nội dung cơ bản

Hướng dẫn thực hiện Hợp phần Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thuộc Chương trình 135 giai đoạn II theo Thông tư số 01/2007/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Vai trò của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của xã trong phát triển kinh tế xã hội.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi với một số cây con chủ yếu ở địa phương.

- Bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Quản lý bảo vệ rừng, các công trình thủy lợi.

- Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.

- Đánh giá hiệu quả sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất.

- Phân tích xác định lợi thế của địa phương để chọn phương án đầu tư, chuyển dịch cơ cấu sản xuất phù hợp.

- Tham quan mô hình và thảo luận.

16 tiết

7. Thông tin về thị trường, tiêu thụ sản phẩm.

Cung cấp những thông tin cơ bản về thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm của đồng bào ở địa bàn Chương trình 135.

Nội dung cơ bản

- Thông tin cơ bản về thị trường và tình hình thị trường trên địa bàn (thông tin giá cả, phương thức buôn bán, ai mua, ai bán, tiếp xúc thế nào và ở đâu ?...)

- Các chính sách về trợ giá, trợ cước, khuyến khích xuất khẩu, liên kết 4 nhà… trên địa bàn Chương trình 135.

- Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào trên địa bàn.

- Trao đổi, thảo luận, thực địa.

4 tiết

8. Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Thông tin cơ bản về quy định chế độ thông tin, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

Nội dung cơ bản

- Giới thiệu hệ thống biểu mẫu báo cáo của Chương trình 135 giai đoạn II.

- Các quy định cụ thể về chế độ thông tin, báo cáo thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc tổng hợp, xử lý số liệu báo cáo.

- Một số kỹ năng tổng hợp số liệu, quy trình báo cáo của cấp xã, thôn, bản về các nội dung triển khai, tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Bài tập thực hành.

12 tiết

9. Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân

Cung cấp kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

Nội dung cơ bản:

- Sự cần thiết về lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Thế nào là kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Vấn đề giới trong công tác lập kế hoạch có sự tham gia.

- Nội dung các bước quá trình lập kế hoạch có sự tham gia của người dân.

- Các kỹ năng cơ bản trong việc tổ chức lấy ý kiến, thảo luận trong quá trình lập kế hoạch.

- Tổng hợp, phân tích các ý kiến và xây dựng văn bản trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hành các bài tập tình huống ở địa phương cụ thể.

- Thảo luận, làm bài tập tình huống.

12 tiết

10. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển KTXH trên địa bàn Chương trình 135.

 

Cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản vận động quần chúng trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Nội dung cơ bản:

- Tại sao phải tuyên truyền, vận động quần chúng giúp nhau phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo?.

- Thế nào là tuyên truyền vận động?.

- Vấn đề giới trong công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Nội dung công tác tuyên truyền, vận động.

- Các phương pháp và kỹ năng cơ bản tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, vận động quần chúng để thực hiện chính sách XĐGN và phát triển KTXH.

- Trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động quần chúng xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội.

- Trao đổi thảo luận, bài tập tình huống.

4 tiết

11. Tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình XĐGN có hiệu quả

Tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả để vận dụng vào thực tế của địa phương mình.

Nội dung cơ bản:

- Xác định nhu cầu, mục đích, nội dung tham quan, học tập.

- Xác định các mô hình XĐGN cần tham quan học tập.

- Lập kế hoạch, tổ chức tham quan, học tập phù hợp trong và ngoài địa phương.

- Từng học viên viết báo cáo thu hoạch. Trao đổi, thảo luận để rút ra những kinh nghiệm thực tế có thể áp dụng tại địa phương mình.

- Xây dựng kế hoạch áp dụng trong thực tế tại địa phương.

1 đến 2 ngày (không kể thời gian đi lại).

           

3.2. Nhóm cộng đồng (người dân)

 

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

1. Chính sách dân tộc, tôn giáo.

1. Chính sách dân tộc:

- Giới thiệu nội dung cơ bản của các chính sách hiện hành trên địa bàn xã.

- Tổ chức thực hiện các chính sách trên địa bàn.

- Trách nhiệm của người dân, chính quyền trong tổ chức thực hiện chính sách.

2. Chính sách tôn giáo:

- Giới thiệu chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

- Nội dung, nhiệm vụ của công tác tôn giáo trên địa bàn.

- Trao đổi thảo luận.

4 tiết

2. Quy chế dân chủ cơ sở

- Giới thiệu về tóm tắt về Quy chế dân chủ cơ sở.

- Việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn Chương trình 135.

- Vấn đề giới trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Trách nhiệm của người dân trong thực hiện, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II và các chính sách trên địa bàn.

- Trao đổi, thảo luận.

4 tiết

3. Nội dung cơ bản của chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010.

- Mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng Chương trình.

- Những nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn II:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch chuyển cơ cấu kinh tế

2. Phát triển cơ sở hạ tầng

3. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và năng lực của cộng đồng

4. Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân

- Xây dựng kế hoạch và quy trình, các bước tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II tại cơ sở.

- Trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và người dân trong thực hiện, kiểm tra, giám sát chương trình.

- Trao đổi, thảo luận.

8 tiết

4. Vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Các nội dung công việc người dân tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II theo từng hợp phần.

- Đề xuất nhu cầu cần ưu tiên đầu tư từ Chương trình 135 tại địa phương.

- Tham gia xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình tại cộng đồng.

- Tham gia quá trình triển khai thực hiện các nội dung đầu tư của chương trình.

- Tham gia duy tu, bảo dưỡng và quản lý vận hành các công trình đầu tư từ nguồn vốn chương trình 135 giai đoạn II.

- Tham gia theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình tại địa phương.

- Vấn đề giới trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.

- Trao đổi, thảo luận, thực hành về kỹ năng tham gia.

8 tiết

5. Phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Cách thức quản lý, chi tiêu trong phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tập tục lạc hậu.

- Qui trình vay vốn, phát triển sản xuất

- Phát triển sản xuất hộ gia đình gắn với thị trường

- Trao đổi, thảo luận.

8 tiết

6. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn chương trình 135.

- Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo hiện hành trên địa bàn (QĐ 134, QĐ 132, QĐ 133, Trợ giá trợ cước, …).

- Trao đổi thảo luận.

8 tiết

7. Chuyên đề theo đặc thù địa phương.

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương để biên soạn nội dung chuyên đề phù hợp.

Tối đa 16 tiết

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 86/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt Ban hành đợt II (08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi