Quyết định 355/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 355/QĐ-BXD

Quyết định 355/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:355/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành:11/04/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
----------------
Số: 355/QĐ-BXD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BXD ngày 18/8/2006;
Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 16/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Tạm thời phân công bổ sung công tác của các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
1. Thứ trưởng Cao Lại Quang
Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
2. Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam
Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Hợp tác quốc tế ngành Xây dựng.
3. Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh: Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:
- Quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng.
- Công tác thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
- Xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển và quản lý các loại dịch vụ công; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, định hướng phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
- Công tác quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; công tác quản lý kinh tế xây dựng, tài chính kế toán tại các dự án đầu tư xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.
- Công tác quản lý tài chính kế toán, lao động, tiền lương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ; công tác y tế ngành Xây dựng.
- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ.
- Công tác thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
- Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng; tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.
4. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn
Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
5. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về phát triển đô thị; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Xây dựng; theo dõi, phụ trách chung về lĩnh vực ODA của ngành Xây dựng.
Điều 2. Ngoài các nhiệm vụ được phân công bổ sung tại Điều 1 của Quyết dịnh này, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 747/QĐ-BXD ngày 16/8/2012 về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Thông báo số 195/TB-BXD ngày 26/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tạm thời phân công công tác của Lãnh đạo Bộ Xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, các Thứ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VP Chính phủ; các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
   cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Uỷ ban nhân dân, Sở Xây dựng,
   Sở Quy hoạch - Kiến trúc các tỉnh,
   thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCCB.
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trịnh Đình Dũng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi