Quyết định ban hành Thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi ; Thể lệ gửi tiền tiết kiệm định mức có lãi và dự thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 27-NH/QĐ NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1985 BAN HÀNH THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN CÓ LàI;
THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM ĐỊNH MỨC CÓ LàI VÀ DỰ THƯỞNG

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính Phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;

Căn cứ vào Nghị định 178-HĐBT ngày 25-12-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số mức lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước và hợp tác xã tín dụng;

Nhằm đáp ứng nguyện vọng của người gửi tiền tiết kiệm và theo đề nghị của đồng chí Giám đốc quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa Trung ương,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay ban hành Thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi; Thể lệ gửi tiền tiết kiệm định mức có lãi và dự thưởng loại 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

 

Điều 2.- Thể lệ này thi hành trong cả nước kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1985.

 

Điều 3.- Giám đốc quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và giải thích cụ thể các quy định trong Thể lệ này và tổ chức phục vụ nhân dân gửi, lĩnh tiền thuận lợi, nhanh chóng.

 

Điều 4.- Các đồng chí Chánh văn phòng, Giám đốc quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa Trung ương, Cục trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 5.- Chỉ có Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước mới có quyền thay đổi quy định trong Thể lệ này.

 

THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM
KHÔNG KỲ HẠN CÓ LàI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 27-NH/QĐ ngày 5-3-1985
của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước).

 

Điều 1.- Thể lệ gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn có lãi nhằm động viên mọi người để dành tiền gửi vào quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa, góp phần tăng thêm nguồn vốn cho Nhà nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Điều 2.- Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi thuộc quyền sở hữu của người có tiền gửi, được pháp luật Nhà nước bảo hộ.

 

Điều 3.- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi là 24%/năm (2% một tháng); lãi tính theo ngày và cuối năm được nhập lãi vào vốn; người gửi tiền có thể lấy lãi hàng tháng, tuỳ theo yêu cầu.

 

Điều 4.- Người có tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có lãi được hưởng các quyền lợi sau đây:

- Được hưởng lãi xuất tiền gửi;

- Được uỷ quyền cho người khác gửi hoặc lĩnh tiền.

- Được miễn tiền lệ phí chuyển tiền gửi tiết kiệm khi thay đổi chỗ ở;

- Được bảo đảm bí mật số dư tiền gửi tiết kiệm.

 

Điều 5.- Khi gửi tiền lần đầu vào quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa, người gửi được cấp một sổ tiết kiệm, nếu mất sổ tiết kiệm, người có tiền gửi phải báo ngay cho quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa nơi gửi biết để kịp thời ngăn ngừa kẻ gian lợi dụng.

 

Điều 6.- Những sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng còn số dư đến ngày 1 tháng 1 năm 1985 chuyển sang sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi không phải đổi sổ và được hưởng các quyền lợi theo thể lệ này.

 


THỂ LỆ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM
ĐỊNH MỨC CÓ LàI VÀ DỰ THƯỞNG
(Ban hành theo Quyết định số 27-NH/QĐ ngày 5-3-1985
của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước).

 

Điều 1.- Thể lệ gửi tiền tiết kiệm định mức có lãi và dự thưởng nhằm động viên mọi người để dành tiền gửi vào quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa, góp phần tăng thêm nguồn vốn cho Nhà nước, đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Điều 2.- Tiền gửi tiết kiệm thuộc quyền sở hữu của người có tiền gửi, được pháp luật Nhà nước bảo hộ.

 

Điều 3.- Tiền gửi tiết kiệm định mức có lãi và dự thưởng được thực hiện bằng phiếu định mức, gồm 3 loại định mức 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng do Ngân hàng Nhà nước phát hành. Phiếu tiết kiệm định mức có thể ghi tên hoặc không ghi tên, do người gửi tiền tiết kiệm quyết định.

 

Điều 4.- Trường hợp người gửi có ghi tên trên phiếu tiết kiệm và đăng ký chữ ký tại quỹ tiết kiệm, khi mất phiếu tiết kiệm phải báo ngay cho quỹ tiết kiệm nơi gửi biết; nếu phiếu đó chưa rút hết tiền thì được cấp phiếu khác và ghi rõ phiếu cấp lần thứ hai. Nếu người gửi tiết kiệm định mức không ghi tên, quỹ tiết kiệm không nhận báo mất.

 

Điều 5.- Lãi suất 24%/năm, trong đó 12% trả lãi và 12% làm giải thưởng. Tiền lãi tính theo thời gian thực tế gửi tiền và thanh toán một lần khi tất toán phiếu tiết kiệm.

 

Điều 6.- Tiền thưởng trả cho người gửi tiết kiệm được thực hiện bằng xổ số; mỗi tháng xổ số một lần. Những phiếu tiết kiệm gửi đủ 30 ngày hoặc 31 ngày trong tháng và còn số dư đến hết ngày 30 hoặc 31 hàng tháng mới được dự xổ số và tính thưởng.

- Loại định mức 200 đồng:

Mỗi Xêri 10 000 phiếu, có 115 giải thưởng, gồm:

1 giải nhất, thưởng 6 000 đồng

2 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng 200 đồng

2 giải nhì, mỗi giải thưởng 800 đồng

10 giải ba, mỗi giải thưởng 200 đồng

100 giải tư, mỗi giải thưởng 60 đồng.

- Loại định mức 500 đồng:

Mỗi Xêri 10 000 phiếu, có 115 giải thưởng, gồm:

1 giải nhất, thưởng 15 000 đồng

2 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng 500 đồng

2 giải nhì, mỗi giải thưởng 2 000 đồng

10 giải ba, mỗi giải thưởng 500 đồng

100 giải tư, mỗi giải thưởng 150 đồng.

- Loại định mức 1000 đồng:

Mỗi Xêri 10 000 phiếu, có 115 giải thưởng, gồm:

1 giải nhất, thưởng 30 000 đồng

2 giải khuyến khích, mỗi giải thưởng 1 000 đồng

2 giải nhì, mỗi giải thưởng 4 000 đồng

10 giải ba, mỗi giải thưởng 1 000 đồng

100 giải tư, mỗi giải thưởng 300 đồng.

 

Điều 7.- Phiếu tiết kiệm định mức trúng thưởng nhiều lần, vẫn được rút nguyên số vốn ghi trên phiếu.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

×
×
×
Vui lòng đợi