Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn về đời sống trong năm 2013

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 181/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỘT XUẤT CHO NGƯỜI DÂN DI CƯ TỰ DO TỪ CAMPUCHIA VỀ VIỆT NAM GẶP KHÓ KHĂN VỀ ĐỜI SỐNG TRONG NĂM 2013

--------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Đối tượng:

Người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước chưa có hộ tịch, hộ khẩu gặp khó khăn về đời sống.

2. Phạm vi áp dụng:

Hỗ trợ cho các đối tượng nêu tại khoản 1 Điều này thuộc các tỉnh: An Giang, Long An, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp và Đắk Nông.

Điều 2. Nội dung và mức trợ giúp

1. Hỗ trợ đời sống:

Vận dụng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP hỗ trợ 405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8.989 người dân với mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 3 tháng.

2. Hỗ trợ nhà ở:

Hỗ trợ mua lều bạt làm nơi ở tạm cho 1.599 hộ dân với mức 3.000.000 đồng/hộ (hỗ trợ một lần), với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.797 triệu đồng.

3. Hỗ trợ y tế:

Hỗ trợ thuốc khử trùng, phòng dịch cho 1.599 hộ dân với mức 50.000 đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ là 03 tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 240 triệu đồng.

Hỗ trợ thuốc chữa bệnh thông thường cho 9.063 người với mức 50.000 đồng/người/tháng, tương đương mức Nhà nước hỗ trợ về y tế cho người nghèo (4,5% x 1.150.000 đồng/người/tháng), thời gian hỗ trợ 03 tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.359 triệu đồng.

4. Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh:

Hỗ trợ các cơ sở y tế công lập thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho đối tượng người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước chưa có hộ tịch, hộ khẩu, do phát sinh tăng nhiệm vụ.

5. Hỗ trợ tiền ăn Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014:

Căn cứ số lượng đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ phù hợp với mức hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 6.396 triệu đồng từ nguồn dự phòng lĩnh vực chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2013 để hỗ trợ đời sống, nhà ở, y tế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Quyết định này, cụ thể:

a) Lương thực:

- Tỉnh An Giang: 3.491 nhân khẩu, 157 tấn gạo;

- Tỉnh Tây Ninh: 2.970 nhân khẩu, 134 tấn gạo;

- Tỉnh Long An: 1.433 nhân khẩu, 64 tấn gạo;

- Tỉnh Kiên Giang: 304 nhân khẩu, 14 tấn gạo;

- Tỉnh Đắk Nông: 24 nhân khẩu, 1 tấn gạo;

- Tỉnh Bình Phước: 767 nhân khẩu, 35 tấn gạo.

b) Kinh phí:

- Tỉnh An Giang: 798 hộ, 3.037 triệu đồng;

- Tỉnh Tây Ninh: 180 hộ, 1.013 triệu đồng;

- Tỉnh Long An: 322 hộ, 1.229 triệu đồng;

- Tỉnh Kiên Giang: 96 hộ, 348 triệu đồng;

- Tỉnh Đắk Nông: 8 hộ, 29 triệu đồng;

- Tỉnh Đồng Tháp: 22 hộ, 80 triệu đồng;

- Tỉnh Bình Phước: 173 hộ, 660 triệu đồng.

2. Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí khám, chữa bệnh và tiền ăn Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 nêu tại khoản 4 và khoản 5 Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 6.396 triệu đồng từ nguồn dự phòng lĩnh vực chi đảm bảo xã hội của ngân sách trung ương năm 2013 để hỗ trợ đột xuất cho đối tượng.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện hỗ trợ đột xuất cho đối tượng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Long An, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp, Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

 

thuộc tính Quyết định 181/QĐ-TTg

Quyết định 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn về đời sống trong năm 2013
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:181/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:23/01/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hỗ trợ nhà ở cho dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam
Ngày 23/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 181/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam gặp khó khăn về đời sống trong năm 2013, quyết định hỗ trợ 405 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia và 6.396 triệu đồng từ nguồn dự phòng lĩnh vực chi đảm bảo xã hội của ngân sách Trung ương năm 2013 cho người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước chưa có hộ tịch, hộ khẩu và gặp khó khăn về đời sống ở các tỉnh: An Giang, Long Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Tháp và Đắk Nông.
Trong đó, mức hỗ đời sống cho người dân là 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian 03 tháng; mức hỗ trợ mua lều bạt làm nơi ở tạm là 03 triệu đồng/hộ (hỗ trợ 01 lần); mức hỗ trợ thuốc khử trùng, phòng dịch và mức hỗ trợ thuốc chữa bệnh thông thường là 50.000 đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ là 03 tháng.
Ngoài ra, người Việt Nam di cư tự do từ Campuchia về nước chưa có hộ tịch, hộ khẩu và gặp khó khăn về đời sống nêu trên còn được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và tiền ăn Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014. Căn cứ số lượng và điều kiện thực tế của địa phương, UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định hỗ trợ phù hợp với mức hỗ trợ cho người nghèo trên địa bàn.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định181/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Nghị quyết 07/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Đất đai-Nhà ở, Chính sách

Vui lòng đợi