Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
Số: 03/CT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HÓA CHẤT ĐỘC HẠI BỊ LẠM DỤNG TRONG BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và cồn công nghiệp, ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích hóa chất, cồn công nghiệp trong bảo quản, chế biến thực phẩm; thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu và tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu, chủ động ngăn chặn các sự cố an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn, giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung sau:
a. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và các văn bản pháp luật có liên quan. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào điều kiện kinh doanh hóa chất, phân loại hóa chất, ghi nhãn hóa chất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ, công bố hợp quy,...;
b. Chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh (bán buôn, bán lẻ,...) hóa chất, đặc biệt là methanol, cồn công nghiệp, hương liệu và phụ gia thực phẩm. Chú trọng kiểm tra, phát hiện các hành vi sử dụng cồn công nghiệp, hóa chất, hương liệu, phụ gia không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đặc biệt là pha chế rượu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm diễn ra trên địa bàn;
c. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và chính quyền địa phương các cấp (đặc biệt là cấp quận, huyện, xã, phường) triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất và nhận thức của cộng đồng về tác hại của việc lạm dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến trong bảo quản, chế biến thực phẩm. Đồng thời, công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương, tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật;
d. Tiến hành đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất cồn công nghiệp trên địa bàn;
đ. Sở Công Thương Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Cục Hóa chất, Cục Quản lý thị trường thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về thực thi pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
a. Cục Hóa chất
- Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, cồn công nghiệp, methanol và các hóa chất có nguy cơ bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm đặc biệt là pha chế rượu;
- Đầu mối chủ trì xây dựng chương trình phối hợp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh về quản lý hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp, thực thi pháp luật về quản lý hóa chất, phân công làm rõ vai trò, nhiệm vụ của địa phương trong công tác hậu kiểm;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý cồn công nghiệp sản xuất trong nước và nhập khẩu; Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật (bao gồm cả khả năng sử dụng chỉ thị màu) nhằm phân biệt giữa cồn công nghiệp với cồn thực phẩm phục vụ cho công tác quản lý sử dụng cồn công nghiệp đúng mục đích;
- Chủ trì cùng các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu cồn công nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về nhập khẩu, quản lý, sử dụng cồn công nghiệp, thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2017;
- Phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan rà soát lại các quy định pháp luật để tăng cường quản lý các hình thức kinh doanh hóa chất (bán buôn, bán lẻ), đặc biệt ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh;
- Đầu mối chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp và người dân về sử dụng hóa chất trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhận thức của cộng đồng về tác hại của lạm dụng hóa chất.
b. Cục Quản lý thị trường
- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đôn đốc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp trên địa bàn, chú trọng kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động đối với các hộ kinh doanh hóa chất, cồn công nghiệp tại các khu vực trọng điểm như: chợ Kim Biên (Tp. Hồ Chí Minh), khu vực phố Hàng Hòm, Hàng Buồm (Hà Nội);
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt theo hướng tăng mức phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hóa chất.
c. Vụ Pháp chế
- Chủ trì, phối hợp các Vụ Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước, Khoa học và Công nghệ, Cục Hóa chất, Cục Quản lý thị trường rà soát, cập nhật bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất, đặc biệt là cồn công nghiệp;
- Chủ trì, phối hợp với Cục Hóa chất và các đơn vị liên quan rà soát lại các quy định pháp luật để tăng cường quản lý các hình thức kinh doanh hóa chất (bán buôn, bán lẻ), đặc biệt ở hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh.
d. Vụ Khoa học và Công nghệ
- Chủ động phối hợp với Cục Hóa chất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về cồn công nghiệp phục vụ quản lý;
- Chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước, Cục Hóa chất, Cục Quản lý thị trường rà soát, cập nhật bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh hóa chất, đặc biệt là cồn công nghiệp.
đ. Vụ Công nghiệp nhẹ
- Vụ Công nghiệp nhẹ chủ trì phối hợp với Vụ Thị trường trong nước, Pháp chế tiến hành rà soát đánh giá để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan đến quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cồn thực phẩm và cồn công nghiệp;
- Chủ trì cùng các đơn vị liên quan tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng của các cơ sở sản xuất cồn trong nước, thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2017.
e. Vụ Thị trường trong nước
- Chủ động phối hợp với Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Cục Quản lý thị trường rà soát, cập nhật bổ sung để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất đặc biệt là cồn công nghiệp.
3. Tổ chức thực hiện
Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Cục trưởng các Cục Hóa chất, Quản lý thị trường, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nhẹ, Thị trường trong nước, và Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo như sau:
- Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tháng trước ngày 27 hàng tháng về kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để tổng hợp, báo cáo (gửi bằng FAX, hoặc email qua địa chỉ: hadt@moit.gov.vn);
- Cục Quản lý thị trường tổng hợp kết quả, các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố và gửi Cục Hóa chất để tổng hợp báo cáo;
- Vụ Pháp chế hoàn thiện báo cáo rà soát và kế hoạch cập nhật bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sản xuất, kinh doanh hóa chất gửi Lãnh đạo Bộ trước ngày 20 tháng 4 năm 2017;
- Cục Hóa chất tổng hợp báo cáo gửi Lãnh đạo Bộ trước ngày 30 hàng tháng./.
 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc TW (để biết, phối hợp);
- Bộ Y tế (để biết, phối hợp);
- Các Sở Công Thương;
- Các Cục QLTT, HC;
- Các Vụ KHCN, CNN, TTTN;
- Các TCT: HABECO, SABECO;
- Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát;
- Báo Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.
BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 03/CT-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/03/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Công nghiệp
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!