Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 76-HĐBT NGÀY 15-7-1983
VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY THU QUỐC DOANH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
XÍ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Để chấn chỉnh tổ chức thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương; theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1- Bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương tổ chức theo hệ thống dọc.

Bộ tài chính có cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương.

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiều xí nghiệp trung ương, thì tuỳ theo nguồn thu lớn hoặc tương đối lớn, mà tổ chức Chi cục hoặc phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương.

các tỉnh khác thì uỷ nhiệm cho các Sở tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc thành lập, bãi bỏ các Chi cục hoặc phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương.

Cục, chi cục, phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương được dùng con dấu riêng.

 

Điều 2. - Cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương có nhiệm vụ giúp Bộ Tài chính hướng dẫn chỉ đạo các địa phương trong việc thực hiện chế độ thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp địa phương.

 

Điều 3.- Cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương do một cục trưởng phụ trách, giúp việc cục trưởng có một số phó cục trưởng. Chi cục thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương do một chi cục trưởng phụ trách, giúp việc Chi cục trưởng có một số Phó Chi cục trưởng.

Phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương do một trưởng phòng phụ trách, giúp việc trưởng phòng có một số phó trưởng phòng.

 

Điều 4.- Tiền lương và mọi chi phí của hệ thống thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương từ Cục đến Chi cục và phòng do ngân sách trung ương đài thọ.

Bộ Tài chính quản lý biên chế, cán bộ của hệ thống thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương.

Biên chế của hệ thống thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương thuộc biên chế sự nghiệp, không thuộc biên chế hành chính của Bộ Tài chính.

 

Điều 5. - Cơ quan thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp được lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ mua sắm phương tiện làm việc như sau:

a) Nếu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính đối với xí nghiệp quốc doanh theo đúng chính sách, chế độ thì được trích 0,02% (2 phần vạn) số thu để lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, mỗi quỹ không quá 3 tháng lương chính mới cả năm; số còn lại lập quỹ mua sắm phương tiện làm việc.

Nếu không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thì giảm mức trích lập theo tỷ lệ tương ứng.

b) Nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch theo đúng chính sách, chế độ thì được trích thêm quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi, cộng lại (a+b) mỗi quỹ không quá 5 tháng lương chính mới cả năm; số còn lại chuyển vào quỹ mua sắm phương tiện làm việc.

 

Điều 6. - Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cục, Chi Cục, phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi cục, phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương như một đơn vị của trung ương đóng ở địa phương.

Sở Tài chính các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Chi cục, phòng thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương để kiểm tra giám sát các hoạt động kinh tế tài chính của các xí nghiệp trung ương đóng ở địa phương.

 

Điều 7. - Các quy định ở các văn bản đã ban hành trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 8. - Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

Điều 9. - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, các Bộ trưởng, thủ trưởng các Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định về tổ chức bộ máy thu quốc doanh và quản lý tài chính xí nghiệp trung ương
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 76-HĐBT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 15/07/1983 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!