Quyết định 2213/QĐ-BTTTT 2018 chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

------------------

Số: 2213/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

-------------------

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định này 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thôngcó trách nhiệm thực hiệnviệc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 • NhưĐiều 4;
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • Thứ trưởng Phan Tâm;
 • Trung tâm Thông tin (để ph/h);
 • Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);
 • Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);
 • Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);
 • Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phan Tâm

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 2213 /QĐ-BTTTT ngày 28 tháng12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020) thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ truyền thông (Đài Tiếng nói Việt Nam)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 361/QĐ-TNVN ngày 06/02/2018 của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

                        Địa chỉ: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

 1.  

Tín hiệu phát truyền hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 64:2012/BTTTT

 1.  

Hệ thống tiếp đất cho các trạm viễn thông

QCVN 9:2016/BTTTT(1)

 1.  

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM)

QCVN 29:2011/BTTTT(2)

 1.  

Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM)

QCVN 30:2011/BTTTT(2)

 1.  

Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz

QCVN 70:2013/BTTTT(2)

 1.  

Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2

QCVN 77:2013/BTTTT(2)

 1.  

Tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

QCVN 83:2014/BTTTT

 

 

Ghi chú:

(1)Đo điện trở tiếp đất;

(2)Phép đo bức xạ vỏ máy chỉ thực hiện tại hiện trường.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2213/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020)
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2213/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!