Quyết định 2212/QĐ-BTTTT 2018 chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------

Số: 2212/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

-------------------

­BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chỉ định Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT(STS) thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn với phạm vi được chỉ định kèm theo.

Điều 2.Thời hạn hiệu lực của Quyết định này 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòncó trách nhiệm thực hiện việc thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, tổ chức thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Bộ trưởng (để b/c);

Thứ trưởng Phan Tâm;

Trung tâm Thông tin (để ph/h);

Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để th/hiện);

Các Tổ chức kiểm định (để th/hiện);

Bộ KHCN, Tổng cục TĐC (để biết);

Lưu: VT, KHCN (12).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Phan Tâm

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 2212 /QĐ-BTTTT ngày 28 tháng12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

1. Thông tin về tổ chức thử nghiệm:

Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)  thuộc Công ty  Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0300849034-003, đăng ký lần đầu ngày 09/01/2001, thay đổi lần thứ 12 ngày 11/01/2018.

Địa chỉ: 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

I.

Dịch vụ viễn thông

 

1

Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN 34:2014/BTTTT(1)

2

Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN 35:2011/BTTTT(2)

3

Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN 36:2015/BTTTT(3)

II.

Thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện

 

4

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện

QCVN 9:2016/BTTTT(4)

QCVN 32:2011/BTTTT

5

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

QCVN 8:2010/BTTTT

 

Ghi chú:

(1)Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 34:2014/BTTTT;

(2)Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 35:2011/BTTTT;

(3)Chỉ áp dụng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của QCVN 36:2015/BTTTT;

(4) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ của QCVN 09:2016/BTTTT.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2212/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2212/QĐ-BTTTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Tâm
Ngày ban hành: 28/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!