Nghị quyết 03/2002/NQ-QH11 của Quốc hội phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI SỐ 03/2002/QH11 NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2002
VỀ PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC
BỔ NHIỆM CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Điều 20 của Luật tổ chức Chính phủ; Điều 84 của Luật tổ chức Quốc hội và Nghị quyết số 02/2002/QH11 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;

Căn cứ vào Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ ngày 7 tháng 8 năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

 

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông, bà có tên sau đây:

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Ông Vũ Khoan

Ông Phạm Gia Khiêm

BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lê Hồng Anh

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Nguyễn Dy Niên

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Uông Chu Lưu

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Nguyễn Sinh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thương mại

Ông Trương Đình Tuyển

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hằng

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Đào Đình Bình

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Quân

Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

Ông Tạ Quang Ngọc

Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin

Ông Phạm Quang Nghị

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Minh Hiển

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Lê Huy Ngọ

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Ông Hoàng Trung Hải

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Trần Thị Trung Chiến

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Mai Ái Trực

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

Ông Đỗ Trung Tá

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Quang Trung

Tổng Thanh tra Nhà nước

Ông Quách Lê Thanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Lê Đức Thuý

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao

Ông Nguyễn Danh Thái

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

Ông Ksor Phước

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em

Bà Lê Thị Thu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Đoàn Mạnh Giao

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 8 tháng 8 năm 2002.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 03/2002/NQ-QH11 của Quốc hội phê chuyển đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/2002/NQ-QH11 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 08/08/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 03/2002/QH11
Hanoi, August 08, 2002

 
RESOLUTION
RATIFYING THE PRIME MINISTER’S PROPOSAL ON THE APPOINTMENT OF DEPUTY PRIME MINISTERS, MINISTERS AND OTHER MEMBERS OF THE GOVERNMENT
THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Pursuant to Article 84 and Article 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session; Article 20 of the Law on Organization of the Government; Article 84 of the Law on Organization of the National Assembly; and Resolution No. 02/2002/QH11 of the XIth National Assembly, the first session, prescribing the list of the ministries and ministerial-level agencies of the Government;
Pursuant to the August 7, 2002 record on the results of voting by the National Assembly to ratify the Prime Minister’s proposal on the appointment of deputy prime ministers, ministers and other members of the Government,
RESOLVES:
To ratify the Prime Minister’s proposal on the appointment of Deputy Prime Ministers, Ministers and other members of the Government, including the persons named below:
DEPUTY PRIME MINISTERS:
Mr. Nguyen Tan Dung
Mr. Vu Khoan
Mr. Pham Gia Khiem
MINISTERS AND OTHER MEMBERS OF THE GOVERNMENT
Minister of Defense: Mr. Pham Van Tra
Minister of Public Security: Mr. Le Hong Anh
Minister for Foreign Affairs: Mr. Nguyen Dy Nien
Minister of Justice: Mr. Uong Chu Luu
Minister of Finance: Mr. Nguyen Sinh Hung
Minister of Trade: Mr. Truong Dinh Tuyen
Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs: Mrs. Nguyen Thi Hang
Minister of Communications and Transport: Mr. Dao Dinh Binh
Minister of Construction: Mr. Nguyen Hong Quan
Minister of Aquatic Resources: Mr. Ta Quang Ngoc
Minister of Culture and Information: Mr. Pham Quang Nghi
Minister of Education and Training: Mr. Nguyen Minh Hien
Minister of Agriculture and Rural Development: Mr. Le Huy Ngo
Minister of Industry: Mr. Hoang Trung Hai
Minister of Planning and Investment: Mr. Vo Hong Phuc
Minister of Health: Mrs. Tran Thi Trung Chien
Minister of Science and Technology: Mr. Hoang Van Phong
Minister of Natural Resources and Environment: Mr. Mai Ai Truc
Minister of Post and Telecommunications: Mr. Do Trung Ta
Minister of the Interior: Mr. Do Quang Trung
The State Inspector General: Mr. Quach Le Thanh
The Governor of the State Bank: Mr. Le Duc Thuy
Minister-Director of the Committee for Physical Training and Sports: Mr. Nguyen Danh Thai
Minister-Director of the Nationalities Committee: Mr. Ksor Phuoc
Minister-Director of the Committee for Population, Family and Children: Mrs. Le Thi Thu
Minister-Director of the Government’s Office: Mr. Doan Manh Giao
This Resolution was adopted by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the August 8, 2002 meeting of its first session.
 

 
NATIONAL ASSEMBLY CHAIRMAN
Nguyen Van An

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!