Nghị quyết 02/2002/NQ-QH11 của Quốc hội quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI SỐ 02/2002/QH11 NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2002
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH SÁCH CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ
CỦA CHÍNH PHỦ

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10, Điều 2 của Luật tổ chức Quốc hội, Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ và Điều 15 của Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ vào Tờ trình số 38/CP-TCCB ngày 26 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ;

QUYẾT NGHỊ:

 

I- Các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có:

A- Các bộ:

1.      Bộ Quốc phòng;

2.      Bộ Công an;

3.      Bộ Ngoại giao;

4.      Bộ Tư pháp;

5.      Bộ Tài chính;

6.      Bộ Thương mại;

7.      Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

8.      Bộ Giao thông vận tải;

9.      Bộ Xây dựng;

10. Bộ Thuỷ sản;

11. Bộ Văn hoá - Thông tin;

12. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

13. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

14. Bộ Công nghiệp;

15. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

16. Bộ Y tế;

17. Bộ Khoa học và Công nghệ;

18. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

19. Bộ Bưu chính, Viễn thông;

20. Bộ Nội vụ.

B- Các cơ quan ngang bộ:

1.      Thanh tra Nhà nước;

2.      Ngân hàng Nhà nước;

3.      Uỷ ban Thể dục Thể thao;

4.      Uỷ ban Dân tộc;

5.      Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

6.      Văn phòng Chính phủ.

II- Những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, cơ quan ngang bộ đã được quy định tại các luật, pháp lệnh hiện hành, nhưng nay do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức theo Nghị quyết này, thì được chuyển giao cho các bộ, cơ quan ngang bộ tương ứng kể từ ngày các cơ quan này được sắp xếp lại.

III- Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ và của Chính phủ.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất thông qua tại phiên họp ngày 5 tháng 8 năm 2002.

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 02/2002/NQ-QH11 của Quốc hội quy định danh sách các Bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Quốc hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 02/2002/NQ-QH11 Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 05/08/2002 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 02/2002/QH11
Hanoi, August 05, 2002

 
RESOLUTION
PRESCRIBING THE LIST OF MINISTRIES AND MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES OF THE GOVERNMENT
THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Pursuant to Article 84 and Article 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the Xth National Assembly, the 10th session; Article 2 of the Law on Organization of the National Assembly; Article 2 of the Law on Organization of the Government; and Article 15 of the Regulations on National Assembly sessions;
Pursuant to the Prime Minister’s Report No. 38/CP-TCCB of July 26, 2002 proposing the National Assembly to decide on the organizational structure of the Government,
RESOLVES:
I. Ministries and ministerial-level agencies of the government of the socialist republic of vietnam include:
A. Ministries:
1. The Ministry of Defense;
2. The Ministry of Public Security;
3. The Ministry for Foreign Affairs;
4. The Ministry of Justice;
5. The Ministry of Finance;
6. The Ministry of Trade;
7. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;
8. The Ministry of Communications and Transport;
9. The Ministry of Construction;
10. The Ministry of Aquatic Resources;
11. The Ministry of Culture and Information;
12. The Ministry of Education and Training;
13. The Ministry of Agriculture and Rural Development;
14. The Ministry of Industry;
15. The Ministry of Planning and Investment;
16. The Ministry of Health;
17. The Ministry of Science and Technology;
18. The Ministry of Natural Resources and Environment;
19. The Ministry of Post and Telecommunications;
20. The Ministry of the Interior.
B. Ministerial-level agencies:
1. The State Inspectorate;
2. The State Bank;
3. The Committee for Physical Training and Sports;
4. The Nationalities Committee;
5. The Committee for Population, Family and Children;
6. The Government’s Office.
II. The functions, tasks and powers of some ministries or ministerial-level agencies already prescribed in the current laws or ordinances shall, due to the change in their organizational structures under this Resolution, be transferred to the corresponding ministries or ministerial-level agencies as from the date such agencies are re-organized.
III.The Government shall specify the functions, tasks and powers of the ministries and ministerial-level agencies in order to raise the effectiveness and efficiency of the operation of the ministries, ministerial-level agencies and the Government.
This Resolution was adopted by the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at the August 5, 2002 meeting of its first session.
 

 
NATIONAL ASSEMBLY CHAIRMAN




Nguyen Van An

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!