Quyết định 789/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 789/QĐ-BHXH

Quyết định 789/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:789/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:18/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------------
Số: 789/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2011
---------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Phòng Tổng hợp, Phòng Pháp chế - Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
­­- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, PC-KSTTHC.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 
KẾ HOẠCH
KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Tổng Giám đốc)

STT
Nội dung công việc
Thời gian bắt đầu (Tháng)
Thời gian hoàn thành (Tháng)
Bộ phận thực hiện
1
Tổ chức rà soát và đánh giá TTHC thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
2
Thực hiện đánh giá tác động và chi phí tuân thủ đối với các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của BHXH Việt Nam.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
3
Tiếp nhận, nghiên cứu và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý BHXH Việt Nam.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
P/h: Các đơn vị liên quan
4
Xây dựng tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho các đơn vị trực thuộc về kiểm soát thủ tục hành chính, bao gồm:
- Kỹ năng rà soát và đánh giá tác động TTHC;
- Kỹ năng tính toán chi phí tuân thủ TTHC.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
P/h: Các đơn vị liên quan
5
Theo dõi việc công bố và cập nhật đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
P/h: Trung tâm Thông tin
6
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy định về kiểm soát TTHC; quy trình tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
P/h: Ban Tuyên truyền, Báo và Tạp chí BHXH
7
Tổ chức tham gia ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính do các bộ, ngành lấy ý kiến; tổ chức thẩm định văn bản hướng dẫn thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức do BHXH Việt Nam ban hành.
7/2011
12/2011
Chủ trì: Văn phòng
8
Tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.
Định kỳ hoặc đột xuất
 
Chủ trì: Văn phòng

 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi