Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------------
Số: 3004/QĐ-BNN-HTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN KẾT THÚC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ DỰ ÁN “QUẢN LÝ VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO HẠN HÁN VÀ LŨ LỤT TIỂU VÙNG SÔNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG”
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT);
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2006/NĐ-CP về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ công văn số 3672/VPCP-QHQT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm về việc tham gia Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ Quyết định số 1890/QĐ-BNN-HTQT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ NN&PTNT phê duyệt nội dung Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Căn cứ công văn ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Ngân hàng Phát triển Châu Á thông báo cho phép Tư vấn thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” được kéo dài thời gian kết thúc dự án;
Căn cứ vào Quyết định số 1910/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/7/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT giao Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi làm Chủ dự án Hỗ trợ kỹ thuật dự án: “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng”;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) tại tờ trình số 1700/TTr-CPO-RETA ngày 20/10/2010 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, 
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 1890/QĐ-BNN-HTQT ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kéo dài thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Quản lý và Giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ đến hết tháng 5 năm 2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Trưởng ban CPO và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- VPCP;
- Các Bộ KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;
- Cục QLXDCT;
- Tổng cục TL;
- Lưu VT, HTQT (NTD).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Đào Xuân Học
 
 

thuộc tính Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 3004/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3004/QĐ-BNN-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Xuân Học
Ngày ban hành:10/11/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi