Quyết định 1381/QĐ-BTC tổ chức bảo hiểm có uy tín lĩnh vực hàng hải năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
_______

Số: 1381/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2020

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển số 05/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 27 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 219/2010/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển;

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển gồm các doanh nghiệp bảo hiểm có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1763/QĐ-BTC ngày 04/9/2019 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và các doanh nghiệp bảo hiểm có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Cảng vụ;
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

 

 

DANH SÁCH

Tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 1381/QĐ-BTC ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Tài chính)

 

TT

Tên doanh nghiệp bảo hiểm

1

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3

Tổng công ty Bảo hiểm PVI

4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

5

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

6

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

7

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long

8

Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

9

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

10

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

11

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

12

Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

13

Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam

14

Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

15

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

16

Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

17

Công ty TNHH Bảo hiểm AIG (Việt Nam)

18

Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

19

Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

20

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

21

Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

22

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

23

Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

24

Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1381/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1381/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hàng hải , Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!