Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG NGHIỆP
SỐ 06 TTLT/TM-CN NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 1997 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬP KHẨU GIẤY NĂM 1997

 

Căn cứ Quyết định số 28/TTg ngày 13/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành xuất nhập khẩu năm 1997; Văn bản số 674 BKH/TMDV ngày 31/01/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hạn mức nhập khẩu năm 1997,

Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc nhập khẩu mặt hàng giấy năm 1997 như sau:

 

I. QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU:

 

1. Không nhập khẩu các loại giấy sau đây do trong nước đã sản xuất đủ:

1.1. Giấy in báo.

1.2. Các loại giấy dùng để viết, in, kể cả các loại giấy có tên thương mại offset, woodfree, photocopy và các tên thương mại khác có định lượng từ 50g/m2 đến 80g/m2.

1.3. Giấy bao bì bao gồm: bìa và các loại carton phẳng có các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu như sau:

- Độ chịu bục (Burst strength): từ 3 kgf/cm2 trở xuống

- Độ chịu nén (Ring crush): từ 14 kgf trở xuống

- Chiều dài đứt dọc, ngang bình quân: từ 3.600m trở xuống

(Tensile breaking length)

2. Các loại giấy sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhập bổ sung khoảng 20.000 tấn:

Các loại giấy có tráng phủ bề mặt, qua cán láng (giấy couché).

Bộ Thương mại giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh XNK ngành hàng phù hợp nhập khẩu theo hạn mức nêu trên.

Trong trường hợp cần thiết các Bộ, ngành sẽ xem xét bổ sung hạn mức nhằm cân đối cung cầu.

3. Các loại giấy khác các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu ngành hàng được nhập khẩu theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quan, không phải qua Bộ Thương mại.

4. Quy định khác:

4.1. Về "Giấy in chất lượng cao" ghi trong văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây nay được xử lý như sau:

- Đối với giấy satine, bristol, giấy cảm nhiệt và các loại giấy chuyên dùng khác áp dụng mục 1.2 điểm 1 nêu trên.

- Đối với giấy couché các loại được nhập khẩu theo hạn mức (mục giấy in chất lượng cao) và thời hạn hiệu lực ghi trên văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây.

4.2. Về giấy carton duplex ghi trong văn bản giao chỉ tiêu của Bộ Thương mại trước đây nay không áp dụng hạn mức nữa.

 

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

 

Quy định này thay thế các quy định Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp đã ban hành trước đây về nhập khẩu giấy năm 1997. Các quy định khác trái với quy định này đều bãi bỏ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Trung ương của các đoàn thể thông báo nội dung Thông tư liên tịch này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện; đồng thời phản ánh cho Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 31/3/1998.

Thuộc tính văn bản
Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997
Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp; Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 06-TTLT/TM-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Huy Côn; Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 02/07/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF INDUSTRY
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No. 06/TTLT/TM-CN
Hanoi, July 2, 1997

 
INTER-MINISTERIAL CIRCULAR
ON THE IMPORT OF PAPER IN 1997
Pursuant to Decision No.28-TTg of January 13, 1997 of the Prime Minister on commodity policy and the 1997 import-export control; and Document No.674-BKH/TMDV of January 31, 1997 of the Ministry of Planning and Investment on the 1997 import quotas,
The Ministry of Trade and the Ministry of Industry jointly provide the following guidances on the import of paper in 1997:
I. PROVISIONS ON IMPORT:
1. To forbid the import of the following types of paper that have been sufficiently produced in the country:
1.1. Newsprint
1.2. Types of paper used for writing and printing, including those with such trade names as offset, woodfree, photocopyand other trade names which have the fixed quantity of from 50g/m2 to 80g/m2.
1.3. Packing paper, including cardboard and different types of flat carton with the following principal technical norms:
- Burst strength: 3 kgf/cm2 or less
- Ring crush: 14 kgf/cm2 or less
- Tensile breaking length: 3,600 m or less
2. For types of paper that have not yet been sufficiently produced in the country, to allow the additional import of around 20,000 tons:
Coated, covered or glossed paper (couche paper).
The Ministry of Trade shall assign quotas to enterprises having import-export permits in the suitable business line according to the above set quotas.
In case of necessity, the ministries and branches shall consider supplements to the quotas to balance the supply and demand.
3. For other types of paper, enterprises having permits for the import and export thereof shall be entitled to import paper according to their production and business demands and shall comply with the import procedures at the Customs Offices, without having to consult the Ministry of Trade.
4. Other provisions:
4.1. "High-quality printing paper" as mentioned in the Trade Ministrys previous document on the assignment of quotas, shall be handled as follows:
- For satine paper, bristol paper, heat-sensitive paper and other types of special-purpose paper, the provisions of Item 1.2, Point 1 above shall apply.
- Couche paper of different types shall be imported according to the assigned quotas (regarding "high-quality printing paper" Item) and the effective time-limit stated in the previous quota-assigning document of the Ministry of Trade.
4.2. The quota for carton duplex paper, stated in the previous quota- assigning document of the Ministry of Trade shall no longer apply.
II. IMPLEMENTATION PROVISIONS:
These stipulations shall replace the earlier stipulations of the Ministry of Trade and the Ministry of Industry on the import of paper in 1997. The other stipulations which are contrary to these stipulations are now annulled.
The ministries, ministerial-level agencies, agencies attached to the Government, Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the central bodies of mass organizations are requested to distribute this Circular to the enterprises under their management for implementation; and at the same time, report to the Ministry of Trade and the Ministry of Industry on issues arising in the course of implementation for timely and suitable readjustment.
This inter-ministerial Circular takes effect from the date of its signing until March 31, 1998.
 

FOR THE MINISTER OF INDUSTRY
VICE MINISTER
Le Huy Con
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Nguyen Xuan Quang

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!