Quyết định 522/QĐ-BTTTT 2023 phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 522/QĐ-BTTTT

Quyết định 522/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:522/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành:31/03/2023Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ TTTT phân công đầu mối thúc đẩy phát triển, sử dụng các nền tảng số năm 2023

Ngày 31/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 522/QĐ-BTTTT về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

Cụ thể, Vụ Bưu chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị đầu mối xây dựng nền tảng địa chỉ số trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính VPostcode hiện có; xây dựng nền tảng bản đồ số cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý của Nhà nước và mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Cục Bưu điện TW là đơn vị đầu mối của nền tảng cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho phép nhiều người tham gia họp trên môi trường mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; các tính năng cần thiết của cuộc họp…

Các đơn vị đầu mối thúc đẩy đối với mỗi nền tảng số quốc gia có trách nhiệm hàng năm tổ chức, thực hiện rà soát, ban hành, sửa đổi, cập nhật hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, cập nhật văn bản hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với nền tảng số quốc gia; đánh giá tình hình thực tiễn và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; tổ chức, thực hiện đánh giá, kiểm định, công bố, sửa đổi, cập nhật danh sách nền tảng số đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin mạng…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 522/QĐ-BTTTT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

__________

Số: 522/QĐ-BTTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

 

                                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phân công các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của đơn vị đầu mối thúc đẩy đối với mỗi nền tảng số quốc gia

a) Định kỳ hàng năm tổ chức, thực hiện rà soát, ban hành, sửa đổi, cập nhật hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, cập nhật văn bản hướng dẫn về yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với nền tảng số quốc gia; đánh giá tình hình thực tiễn và kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức, thực hiện đánh giá, kiểm định, công bố, sửa đổi, cập nhật danh sách nền tảng số đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

c) Tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nền tảng số đã đượ c công bố đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

d) Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia thuộc phạm vi phụ trách, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Doanh nghiệp chủ quản nền tảng số; Tên nền tảng số; Mô hình, kết quả triển khai tham khảo; Mức độ phổ biến; Chi phí triển khai hoặc báo giá tham khảo.

Điều 3. Phối hợp cung cấp thông tin nền tảng số quốc gia hàng tuần

a) Phân công đầu mối triển khai thực hiện và phối hợp, cung cấp thông tin kết quả triển khai cho Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

b) Định kỳ thứ 5 hàng tuần, các đầu mối triển khai thực hiện tổng hợp kết quả đạt được trong tuần theo biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này và gửi kết quả về Vụ Kinh tế số và Xã hội số tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

c) Số liệu, thông tin cung cấp tính từ thời điểm thứ 6 tuần liền kề trước tới thứ 5 tại thời điểm cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung: Các nền tảng số mới có số lượng người dùng đáng kể/lớn; Kết quả, số lượng phát triển người dùng, khách hàng mới của các nền tảng số đang theo dõi; Danh sách các nền tảng số đã được đánh giá, doanh nghiệp triển khai tốt hoặc có cách làm hay.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có tên tại Phụ lục 01 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Cổng TTĐT Bộ;

- Lưu: VT, KTS&XHS (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng

 

 

PHỤ LỤC ĐƯỢC ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 483/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 483/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi