Quyết định 167/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 181/TTg ngày 26/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 167/2003/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 181/TTG NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 55 Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 181/TTg ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản như sau:

1. Khoản 3, Điều 2 được sửa đổi như sau:

"3. Xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng khoáng sản để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền".

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung để thay đổi thành phần của Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bổ sung ủy viên Hội đồng: Một Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản có Văn phòng giúp việc đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Biên chế của Văn phòng Hội đồng thuộc tổng số biên chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quy định cụ thể Quy chế làm việc của Hội đồng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc miễn nhiệm và bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định tại Quyết định số 181/TTg ngày 26 tháng 3 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 167/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 181/TTg ngày 26/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 167/2003/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/08/2003 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!