Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5899:2017 Giấy viết

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • Tiêu chuẩn liên quan
 • Lược đồ
 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 5899:2017

GIY VIT

Writing paper

Lời nói đầu

TCVN 5899:2017 thay thế cho TCVN 5899:2001.

TCVN 5899:2017 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

GIẤY VIẾT

Writing paper

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy không tráng phủ bề mặt dùng để viết.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bn được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nht, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 1270 (ISO 536), Giấy và các tông - Xác định định lượng.

TCVN 1862-2 (ISO 1924-2), Giấy và các tông - Xác định các tính chất kéo - Phần 2: Phương pháp tốc độ giãn dài không đổi (20 mm/min).

TCVN 1865-1 (ISO 2470-1), Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hệ số phản xạ khuếch tán xanh (độ trắng ISO) - Phần 1: Điều kiện ánh sáng ban ngày trong nhà.

TCVN 1867 (ISO 287), Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hàm lượng ẩm của một lô - Phương pháp sấy.

TCVN 1868, Giấy và các tông - Phương pháp xác định độ bụi.

TCVN 3229 (ISO 1974), Giấy và các tông - Xác định độ bền xé - Phương pháp Elmendorf.

TCVN 3649 (ISO 186), Giấy và các tông - Lấy mẫu để xác định cht lượng trung bình.

TCVN 3652 (ISO 534), Giấy và các tông - Xác định độ đày, khối lượng riêng và thể tích riêng.

TCVN 6725 (ISO 187), Giấy, các tông và bột giấy- Môi trường chuẩn để điều hòa và thử và quy trình kiểm tra môi trường và điều kiện mẫu.

TCVN 6726 (ISO 535), Giấy, các tông và bột giấy - Xác định độ hút nước - Phương pháp Cobb.

TCVN 6727 (ISO 5627), Giấy và các tông - Xác định độ nhẵn (Phương pháp Bekk).

TCVN 6728 (ISO 2471 ), Giấy và các tông - Xác định độ đục - Phương pháp phản xạ khuếch tán.

3  Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Giấy viết (writing paper)

Giấy có mức độ gia keo phù hợp với việc sử dụng bút mực để viết.

4  Phân loại

Tùy theo chất lượng, giấy viết được chia thành các cấp khác nhau, gồm cấp A và cấp B.

Theo quy cách, giấy viết được phân loại theo dạng cuộn hoặc dạng tờ.

5  Yêu cầu

5.1  Kích thước

5.1.1  Giấy viết dạng cuộn

Kích thước giấy viết dạng cuộn gồm có 650 mm, 700 mm, 750 mm, 840 mm hoặc các kích thước khác theo yêu cầu khách hàng. Sai số kích thước ± 2 mm.

Đường kính cuộn giấy nằm trong khoảng từ 950 mm đến 1020 mm hoặc kích thước khác theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

5.1.2  Giấy viết dạng tờ

Giấy viết dạng tờ có các kích thước theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

Sai số đối với các kích thước nhỏ hơn 400 mm là ± 1 mm.

Sai số đối với các kích thước lớn hơn 400 mm là ± 2 mm.

5.2  Ngoại quan

Giấy viết có màu trắng hoặc màu khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. Màu sắc phải đồng đều trong cùng một lô sản phẩm. Bề mặt giấy không được bị nhăn, phồng, thủng, gấp hoặc khuyết tật bề mặt khác.

Giấy dạng cuộn không được có nhiều hơn hai mối nối trong mỗi cuộn. Chỗ nối phải được đánh dấu rõ ràng và được nối bằng băng keo theo suốt chiều rộng cuộn. Lõi giấy phải cứng, không có mối nối, không móp méo, không lồi ra hoặc thụt vào so với mặt cắt cuộn giấy.

Mép giấy và hai mặt cắt phải thẳng, phẳng và không bị xơ xước.

5.3  Yêu cầu kỹ thuật

Giấy viết phải tuân theo các chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại Bảng 1.

Bng 1 - Ch tiêu kỹ thuật

Tên ch tiêu

Đơn vị

Mức

Phương pháp thử

 

 

Cp A

Cp B

 

1. Định lượng và sai số cho phép

g/m2

55,0 - 120

TCVN 1270 (ISO 536)

%

± 2,0

2. Khối lượng riêng, không lớn hơn

g/cm3

0,80

TCVN 3652 (ISO 534)

 

 

3. Độ trắng sáng ISO, không nhỏ hơn

%

70,0

TCVN 1865-1 (ISO 2470-1)

 

 

4. Độ đục, không nhỏ hơn

%

 

TCVN 6728 (ISO 2471)

Định lượng: < 60,0

 

82

Định lượng : 60,0 - 80,0

 

85

Định lượng: > 80,0

 

90

5. Độ hút nước Cobb60, không lớn hơn

g/m2

22,0

TCVN 6726 (ISO 535)

 

 

6. Độ nhẵn Bekk, không nhỏ hơn

s

25

20

TCVN 6727 (ISO 5627)

 

 

 

7. Chỉ số độ bền kéo trung bình của hai chiều, không nhỏ hơn

N.m/g

30,0

24,0

TCVN 1862-2 (ISO 1924-2)

 

 

 

8. Chỉ số độ bền xé trung bình của hai chiều, không nh hơn

mN.m2/g

4,5

3,0

TCVN 3229 (ISO 1974)

 

 

 

9. Độ bụi, không lớn hơn

 

 

 

TCVN 1868

- Từ 0,25 mm2 đến 0,5 mm2

Số hạt /m2

15

20

- Lớn hơn 0,5 mm2

 

Không được có

10. Độ m

%

6,0 ± 2,0

TCVN 1867 (ISO 287)

 

 

 

 

6  Lấy mẫu và điều hòa mẫu thử

6.1  Lấy mẫu theo TCVN 3649 (ISO 186).

6.2  Điều hòa mẫu thử theo TCVN 6725 (ISO 187).

7  Phương pháp thử

7.1  Xác định định lượng theo TCVN 1270 (ISO 536).

7.2  Xác định độ bền kéo theo TCVN 1862-2 (ISO 1924-2).

7.3  Xác định độ ẩm theo TCVN 1867 (ISO 287).

7.4  Xác định độ trắng sáng ISO theo TCVN 1865-1 (ISO 2470-1).

7.5  Xác định độ nhẵn Bekk theo TCVN 6727 (ISO 5627).

7.6  Xác định độ bụi theo TCVN 1868.

7.7  Xác định độ đục theo TCVN 6728 (ISO 2471).

7.8  Xác định độ hút nước Cobb theo TCVN 6726 (ISO 535).

7.9  Xác định độ bền xé theo TCVN 3229 (ISO 1974).

7.10  Xác định khối lượng theo TCVN 3652 (ISO 534).

8  Ghi nhãn

Các ram, gói, kiện, cuộn giấy phải có nhãn hàng hóa, nội dung ghi nhãn phải rõ ràng, dễ đọc, khó tẩy xóa và theo đúng quy định hiện hành về nhãn hàng hóa.

Nội dung ghi nhãn phải có tối thiểu các thông tin sau:

- Tên và ký hiệu sản phẩm;

- Thông tin về nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu;

- Kích thước, định lượng, độ trắng sáng ISO;

- S lượng tờ trong một ram hoặc gói giấy;

- Ngày sản xuất;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

9  Bao gói, vận chuyển, bảo quản

9.1  Bao gói

Giấy viết dạng cuộn phải được bao gói để không ảnh hưởng tới chất lượng trong quá trình vận chuyn và bảo quản.

Giấy viết dạng tờ được đóng thành ram hoặc gói bằng giấy bao gói. Các ram, gói giấy có thể được đóng thành hộp/kiện.

Số lượng tờ trong mỗi ram hoặc gói theo thỏa thuận giữa các bên liên quan

Số lượng ram hoặc gói trong mỗi hộp/kiện theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

9.2  Vận chuyn

Giấy viết phải được vận chuyển bằng phương tiện phù hợp, đảm bảo sạch sẽ, có mui hoặc bạt che, có các tấm kê để chèn cuộn giấy.

Trong quá trình vận chuyn, thực hiện bốc xếp phải nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấy, bao bì và tem nhãn của sản phẩm.

9.3  Bảo quản

Giấy viết phải được bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng khí, có mái che và có phương tiện phòng chống cháy n, mối mọt.

 

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] GB/T 12654-2008, Writing paper.

[2] CNS P 2381 : A Grade Writing Paper.

[3] CNS P 2381 - 1 : B Grade Writing Paper.

[4] ΓOCT 18510: Writing Paper.

[5] IS 1848L-2007 (Reaffirmed - 2012): Writing and Printing Papers - Specification.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:2017

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5899:2017 Giấy viết
Số hiệu: TCVN 5899:2017 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Lĩnh vực: Công nghiệp
Năm ban hành: Hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký: Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

tải Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:2017

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi