Văn bản Luật Giao thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 672 văn bản: Giao thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Ban hành: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2019 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2018 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
Vui lòng đợi