Văn bản Luật Giao thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BXD Công trình tàu điện ngầm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT Tín hiệu giao thông đường sắt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Trang bị an toàn tàu biển-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép-Sửa đổi 2:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và đóng du thuyền-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12250:2018 Cảng thủy nội địa-Công trình bến-Yêu cầu thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12191:2018 Hệ thống thông tin liên lạc trên đường cao tốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12269:2018 Biển chỉ dẫn đường sắt đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12268:2018 Ứng dụng đường sắt-Tấm lát cao su trên đường ngang-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12192:2018 Hệ thống thông điệp dữ liệu giao thông trên đường cao tốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018

19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi-Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7887:2018 Màng phản quang dùng cho biển báo hiệu đường bộ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2018