Danh mục

Văn bản Luật Giao thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 632 văn bản: Giao thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2021/BKHCN Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Ban hành: 15/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 108:2021/BGTVT Cảng cạn

Ban hành: 19/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 107:2021/BGTVT Cảng biển

Ban hành: 19/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2020/BGTVT Thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ô tô - cabin học lái xe ô tô

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 105:2020/BGTVT Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe

Ban hành: 28/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2019/BGTVT Hệ thống điều khiển tự động và từ xa

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 73:2019/BGTVT Hoạt động kéo trên biển

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12699:2019 EN 61373:2010 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị trên phương tiện giao thông đường sắt - Các thử nghiệm va đập và rung động

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-1:2019 IEC 60494-1:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12700:2019 EN 13749:2011 Ứng dụng đường sắt - Bộ trục bánh xe và giá chuyển hướng - Phương pháp xác định các yêu cầu về kết cấu của khung giá chuyển hướng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12698:2019 Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12701-2:2019 IEC 60494-2:2013 Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 2: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt đô thị và đường sắt nhẹ

Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12680:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Đèn cảnh báo an toàn

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12681:2019 Trang thiết bị an toàn giao thông đường bộ - Dải phân cách và lan can phòng hộ - Kích thước và hình dạng

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
Vui lòng đợi