Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 442 văn bản: Giao thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT Gương dùng cho xe ô tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80: 2014/BGTVT Kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 13/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2014/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/09/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT Phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2013/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2010/BGTVT Phân cấp và đóng tàu vỏ thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 21/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
09

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6282:2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6439:2008 ISO 4106:2004 Mô tô-Quy tắc thử động cơ-Công suất hữu ích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7880:2008 Phương tiện giao thông đường bộ-Tiếng ồn phát ra từ ô tô-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12269:2018 Biển chỉ dẫn đường sắt đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12250:2018 Cảng thủy nội địa-Công trình bến-Yêu cầu thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7973-2:2008 ISO 13232-2:2005 Mô tô-Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe-Phần 2: Định nghĩa các điều kiện va chạm liên quan đến dữ liệu tai nạn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7982-1:2008 ISO 18185-1:2007 Công te nơ chở hàng-Dấu niêm phong điện tử-Phần 1: Giao thức truyền thông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6011:2008 ISO 7117:1995 Mô tô-Đo vận tốc lớn nhất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2018
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 39001:2014 ISO 39001:2012 Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ-Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10851:2015 Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường cao tốc

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
Vui lòng đợi