Quyết định 1541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển tài sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1541/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chuyển tài sản

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Điều chuyển Cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam để quản lý và tiếp tục đầu tư, khai thác.

Việc điều chuyển tài sản thực hiện theo nguyên tắc:

a) Điều chuyển toàn bộ tài sản hiện có tại thời điểm bàn giao, gồm: trụ sở, đất đai, tài sản, tiền vốn, công nợ và các tài liệu liên quan đến Cảng Chân Mây theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b) Giá trị tài sản điều chuyển xác định theo kết quả thẩm định giá trị tài sản, bất động sản, công nợ của Cảng Chân Mây tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 tại Chứng thư thẩm định giá số 461/TĐG-CT ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Trung tâm Thẩm định giá thuộc Bộ Tài chính và chênh lệch giá trị tài sản từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến thời điểm bàn giao giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Trong đó, giá trị tài sản bàn giao tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006 là:

- Tổng giá trị tài sản Cảng Chân Mây điều chuyển là 284.370.180.057 đồng;

- Nguồn vốn hình thành tài sản bao gồm:

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 205.789.566.999 đồng;

+ Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vay để đầu tư Cảng (73.000.000.000 đồng), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Nguồn vốn khác (các khoản công nợ phải trả): 5.580.613.058 đồng.

Điều 2. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Điều 1 Quyết định này; đồng thời, hạch toán tăng, giảm tài sản bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ;

  các Vụ: TH, ĐP, CN;

- Lưu: VT, KTTH (5)

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi