Quyết định 1240/QĐ-HĐTLQG 2022 quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1240/QĐ-HĐTLQG

Quyết định 1240/QĐ-HĐTLQG của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia
Cơ quan ban hành: Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc giaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1240/QĐ-HĐTLQGNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:16/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Ngày 16/12/2022, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia đã ban hành Quyết định 1240/QĐ-HĐTLQG về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Theo đó, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong việc thẩm định, phê duyệt, công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia chủ trì xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thông qua để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền; tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường …

Ngoài ra, về cơ cấu tổ chức và biên chế, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó chánh Văn phòng và các công chức. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1240/QĐ-HĐTLQG tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG
KHOÁNG SẢN QUỐC GIA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1240/QĐ-HĐTLQG

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

______________

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN QUỐC GIA

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1673/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan giúp việc Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu giúp Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia trong việc thẩm định, phê duyệt, công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.
2. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản, trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia thông qua để Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền.
2. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản thành lập báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản; kiểm tra tài liệu thực địa khu vực thăm dò khoáng sản trong trường hợp cần thiết.
3. Tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và thăm dò nâng cấp trữ lượng; xem xét thống nhất chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản trong quá trình kiểm tra, đánh giá các báo cáo trước khi trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê duyệt hoặc công nhận.
5. Quản lý số liệu về trữ lượng khoáng sản và xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác theo quy định của pháp luật.
6. Hướng dẫn Hội đồng tư vấn kỹ thuật cấp tỉnh xem xét, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Giúp Hội đồng giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản; chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá trữ lượng khoáng sản.
8. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ các cuộc họp của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
9. Tổ chức quản lý dữ liệu, tài liệu về trữ lượng khoáng sản đã được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt, công nhận.
10. Quản lý con dấu của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
11. Quản lý công chức, người lao động; tài chính, tài sản của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó chánh Văn phòng và các công chức.
2. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Văn phòng Hội đồng.
3. Phó chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
4. Biên chế của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định trong tổng số biên chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1081/QĐ-HĐTLQG ngày 20/10/2017 của Chủ tịch Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan và Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 4;
- Thành viên Hội đồng ĐGTLKSQG;
- Lưu: VT, VPTLKS, TCCB.

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Trần Hồng Hà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Quyết định 211/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025

Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

×
×
×
Vui lòng đợi