Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 20/1999/CT-TTG
NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
LUẬT DOANH NGHIỆP

 

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Doanh nghiệp nhằm thể chế hóa chủ trương đổi mới của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để Luật Doanh nghiệp đạt được mục đích thật sự; làm cho môi trường kinh doanh ở nước ta thuận lợi và thông thoáng hơn, tăng thêm lòng tin của người đầu tư trong việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh; làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc huy động và tập trung vốn; đồng thời bảo đảm sự quản lý nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị :

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác có liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, đặc biệt là cho những người quản lý doanh nghiệp và cán bộ, công chức nhà nước có liên quan bằng các hình thức thiết thực, có hiệu quả.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành hệ thống hóa, rà soát tất cả nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân ngày 21 tháng 12 năm 1990 để bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi, hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi các văn bản đã ban hành cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Trung ương, Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành khác có liên quan nghiên cứu, soạn thảo các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, bao gồm :

a) Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

b) Nghị định của Chính phủ quy định trình tự và thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty cổ phần;

c) Nghị định của Chính phủ quy định trình tự và thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Nghị định của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cá thể để thay thế Nghị định số 66/HĐBT ngày 02 tháng 3 năm 1992;

e) Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan đăng ký kinh doanh và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Việc soạn thảo các nghị định nói trên phải hoàn thành để trình Chính phủ ban hành chậm nhất vào tháng 12 năm 1999. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp đảm bảo nội dung của các nghị định đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh.

4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị về triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 20/1999/CT-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 20/07/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 20/1999/CT-TTg
Hanoi, July 20, 1999

 
DIRECTIVE
ON ORGANIZING THE IMPLEMENTATION OF THE LAW ON ENTERPRISES
At its 5th session, the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam adopted the Law on Enterprises to institutionalize the Party’s renewal guideline in improving the investment environment promoting the internal resources for the cause of national industrialization and modernization.
In order to achieve the real objectives set for the Law on Enterprises; to make the business environment in Vietnam more favorable, open and attractive, to increase the investors’ confidence in establishing enterprises and conducting business activities; to create an important legal basis for capital mobilization and concentration; at the same time, to ensure the State management over the activities of enterprises, the Prime Minister hereby instructs:
1. The Ministry of Planing and Investment to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and Information, the Government’s Council for coordination in legal education and popularization, the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and other concerned organizations in organizing the propagation and popularization of the Law on Enterprises, especially to enterprise managers and concerned State officials and employees in practical and effective forms.
2. The Ministry of Justice to assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Planing and Investment, the Government’s Office and the concerned ministries and branches in systematizing and revising all decrees, decisions, directives and circulars guiding the implementations of December 21, 1990 Law on Companies and Law on Private Enterprises in order to annul, supplement, amend or submit to the competent authorities for annulment, amendment or supplementation of already promulgated documents, making them conform to the Law on Enterprises.
3. The Ministry of Planing and Investment to assume the prime responsibility and coordinate with the Government’s Office, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Central Board for Renewal of Enterprise Management, the Prime Minister’s Research Board as well as the concerned ministries and branches in studying and elaborating the Government’s decrees guiding the implementation of the Law on Enterprises, which shall include:
a) The Government’s decrees detailing the implementation of a number of Articles of the Law on Enterprises;
b) The Government’s decrees providing for the order and procedures for turning State enterprises as well as enterprises of political organizations and socio-political organizations into joint-stock companies;
c) The Government’s decrees providing for the order and procedures for turning State enterprises as well as enterprises of political organizations and socio-political organizations into one-member limited liability companies;
d) The Government’s decrees stipulating the establishment and operation of individual business house-holds to replace Decree No. 66/HDBT of March 2, 1992;
e) The Government’s decrees defining the functions, tasks and organizational structures of the business registration bodies and the coordination among the State agencies in exercising the State management over enterprises;
The elaboration of above-said decrees must be completed to submit to the Government for promulgation in December 1999 at the latest. During the elaboration process, the Ministry of Planing and Investment shall have to gather comments from enterprises so as to ensure that such decrees conform to laws as well as reality, thus creating favorable conditions for investment and business.
4. The Office of the Government shall have to supervise and urge the implementation of this Directive.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Ngo Xuan Loc

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!