Chỉ thị 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 10/2002/CT-TTG NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
SỐ 08/NQ-TW NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP
TRONG THỜI GIAN TỚI

 

Ngày 02 tháng 01 năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới". Đây là Nghị quyết quan trọng, đề ra các chủ trương lớn, có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong tiến trình phát huy nội lực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế.

Nội dung của Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị trực tiếp liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các cấp. Vì vậy, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp cần chủ động nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, xác định rõ những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình để tích cực triển khai thực hiện.

Để bảo đảm sự phối hợp giữa các Bộ, ngành và uỷ ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Bộ Công an

a) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can trong một số loại tội phạm, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

b) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong lực lượng công an nhân dân; rà soát lại các vụ oan sai, các vụ trốn khỏi nơi giam giữ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để giải quyết dứt điểm, đề phòng tái diễn.

c) Rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ của lực lượng bảo vệ và quản lý giam, giữ; điều kiện giam, giữ, ăn, ở, sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân ở các nhà tạm giữ, trại tạm giam, phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam và các trại giam. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án trang bị phương tiện, cải tạo, nâng cấp các nhà tạm giữ, trại tạm giam và trại giam, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động cải tạo phạm nhân; xây dựng Đề án đổi mới hoạt động giam giữ, cải tạo phạm nhân, tạo điều kiện cho các phạm nhân tái hoà nhập cộng đồng sau khi mãn hạn cải tạo.

đ) Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp xây dựng Đề án áp dụng thủ tục điều tra rút gọn đối với những vụ án đơn giản, phạm tội quả tang, chứng cứ rõ rằng, hậu quả ít nghiêm trọng đề xuất, sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự.

e) Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng xây dựng đề án thay đổi việc tổ chức thi hành hình phạt tử hình, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

g) Rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp trong lực lượng công an nhân dân, đặc biệt chú ý đội ngũ điều tra viên và Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra; Bố trí những cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, chỉ huy, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ điều tra giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan điều tra các cấp; đánh giá trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức để có phương hướng, nội dung và biện pháp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, theo hướng nâng cao tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn của các cán bộ này. Đối với các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo qui định, hạn chế về trình độ năng lực hoặc có biểu hiện sai phạm thì miễn nhiệm, điều chuyển công tác khác hoặc có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan khác sớm hoàn thành dự thảo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi) để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quý III năm 2002.

Đồng thời với việc hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự (sửa đổi), chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án cụ thể về sáp nhập, sắp xếp, củng cố các cơ quan điều tra ở Bộ và cơ quan điều tra cấp tỉnh (cơ quan an ninh điều tra và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an cấp tỉnh) theo hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

h) Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính xây dựng đề án thành lập lực lượng cảnh sát tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

i) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hoá - Thông tin, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm ngay tại thôn, làng, bản, ấp, khu phố, cụm dân cư; đề xuất hình thức khen thưởng kịp thời, đồng thời phải có những biện pháp bảo vệ cho những người có công phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ cơ quan công an bắt giữ kẻ phạm tội.

k) Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ sở đào tạo đề xuất phương án đổi mới tổ chức, nội dung đào tạo cán bộ tư pháp trong lực lượng công an nhân dân và điều tra viên của Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tố cao; nghiên cứu đổi mới hệ thống chương trình, giáo trình bảo đảm tính thống nhất về nội dung trong các trường công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và phù hợp với chương trình đào tạo chung của Nhà nước.

l) Xây dựng kế hoạch hợp tác chặt chẽ với các nước trong khu vực, đặc biệt là với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia trong đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, buôn lậu, sản xuất và lưu hành tiền giả, mua bán phụ nữ, trẻ em, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

2. Bộ Tư pháp.

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

Phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ sớm sửa đổi, bổ sung Thông tư liên Bộ số 12/TTLT ngày 26 tháng 7 năm 1993 nhằm hoàn chỉnh mô hình, hệ thống tổ chức, kiện toàn, củng cố các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/CP ngày 06 tháng 9 năm 1997 về tổ chức pháp chế Bộ, ngành và xây dựng tổ chức pháp chế ở các Sở, ngành địa phương và doanh nghiệp, trình Chính phủ trong quý II năm 2002 nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò của các tổ chức pháp chế ở Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp.

b) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ tư pháp, trên cơ sở đó xây dựng Đề án tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ tư pháp nhằm khắc phục tình trạng "đội ngũ cán bộ tư pháp còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ năng lực, nghiệp vụ", trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

c) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác khẩn trương xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ, khen thưởng phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của cán bộ tư pháp, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

d) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng Đề án luân chuyển cán bộ tư pháp giữa các cơ quan tư pháp với nhau; giữa các cơ quan tư pháp Trung ương và cơ quan tư pháp địa phương, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

đ) Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác xây dựng hệ tiêu chuẩn của các chức danh tư pháp theo hướng chú trọng tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghề nghiệp chuyên môn, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

e) Có giải pháp đồng bộ bảo đảm nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công công tác thi hành án dân sự. Đề cao vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự ở các cấp. Thực hiện đủ biên chế, nâng cao năng lực, trách nhiệm, điều kiện làm việc của cơ quan thi hành án dân sự. Khẩn trương sửa đổi các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về công tác thi hành án dân sự.

Các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phải được giải quyết kịp thời, dứt điểm tại nơi phát sinh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vự thi hành án dân sự.

Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án thực hiện việc xã hội hoá một số hoạt động thi hành án dân sự, kinh tế, thương mại, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo Luật Thi hành án kịp thời thể chế hoá các chủ trương của Đảng về công tác thi hành án.

g/ Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác xây dựng đề án về tổ chức giám định pháp y quốc gia; xây dựng đội ngũ giám định viên, cơ chế hoạt động và quản lý cơ quan giám định pháp y quốc gia, trình Chính phủ trong quý IV năm 2003.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh về giám định tư pháp để Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong quý I năm 2003.

Có giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện Pháp lệnh Luật sư số 37/2001/PL- UBTVQH 10 ngày 25 tháng 7 năm 2001. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, trọng tài, lý lịch tư pháp và trợ giúp pháp lý.

Tổ chức và chỉ đạo việc tin học hoá công chứng; chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án từng bước xã hội hoá hoạt động công chứng, trình Chính phủ trong quý II năm 2003.

Nghiên cứu việc thống nhất đầu mối thực hiện công tác thống kê tư pháp; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm thống kê tư pháp quốc gia, trình Chính phủ trong quý II năm 2003.

h/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hướng mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận người dân.

Tổ chức và chỉ đạo việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02/1998/CT-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2002-2010, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

i/ Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho cán bộ tư pháp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ tài chính xác định chỉ tiêu đào tạo thường xuyên cho các chức danh tư pháp.

Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan hữu quan khác xây dựng Đề án thành lập Học viện Tư pháp nhằm thống nhất công tác đào tạo nghề cho các chức danh tư pháp, trình Chính phủ trong quý I năm 2003.

k/ Phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các cơ quan hữu quan khác thực hiện việc tổng kết công tác nghiên cứu khoa học tư pháp, pháp lý, trên cơ sở đó xây dựng Đề án tăng cường năng lực của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học tư pháp, pháp lý. Hướng công tác nghiên cứu khoa học vào việc giải đáp những vấn đề bức xúc và các vấn đề mang tính chiến lược trong công tác tư pháp, pháp lý nhằm phục vụ cải cách tư pháp có hiệu quả.

l/ Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác rà soát, đề xuất việc xây dựng và từng bước hoàn thiện các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động tư pháp; khẩn trương hoàn chỉnh Dự án Chiến lược phát triển toàn diện hệ thống pháp luật giai đoạn 2001-2010.

m/ Tăng cường quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu việc ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp với các nước, trước hết là những nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước có quan hệ truyền thống.

Xây dựng đề án thành lập cơ quan nghiên cứu về tư pháp quốc tế và pháp luật kinh tế quốc tế phục vụ cho việc hội nhập, trình Chính phủ trong quý I năm 2003.

Xây dựng đề án tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo luật, đào tạo cán bộ tư pháp, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

n/ Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan khác tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo và hiệu quả sử dụng cử nhân luật sau khi ra trường làm cơ sở xây dựng các phương án nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng cử nhân luật.

o/ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành và chính quyền địa phương ban hành, trình Chính phủ trong quý II năm 2002.

p/ Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức theo quy định của Luật tổ chức Toà án nhân dân sẽ được sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ XI Quốc hội khoá X.

3. Bộ Quốc phòng

a/ Nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trong quân đội, phù hợp với hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới.

b/ Rà soát, đánh giá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp trong quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ- T Ư của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng uỷ quân sự Trung ương.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a/ Chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các cơ quan hữu quan khác xây dựng đề án sắp xếp lại các trường đào tạo luật theo hướng tập trung vào 2 trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2002.

b/ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo Luật xem xét, đánh giá chương trình, giáo trình hiện có, xây dựng Đề án thống nhất chương trình và giáo trình đào tạo luật, bảo đảm các cử nhân luật sau khi ra trường phải có quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và nắm vững kiến thức pháp luật.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a/ Phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ tư pháp khẩn trương xây dựng Đề án về tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp ở địa phương, trình Chính phủ trong quý III năm 2002.

b/ Chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính, Bộ xây dựng, Văn phòng Chính phủ kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch đầu tư ở các ngành, các địa phương, bảo đảm đầu tư tập trung, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các cơ quan tư pháp địa phương theo mục tiêu, kế hoạch và cơ cấu đầu tư, xây dựng đã được duyệt.

7. Bộ Tài chính.

Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập quỹ bồi thường thiệt hại về tư pháp, trình Chính phủ trong quý IV năm 2002.

8. Bộ Văn hoá - Thông tin.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tham gia vào việc phát hiện vi phạm, tội phạm, kịp thời biểu dương người tốt trong hoạt động tư pháp nhất là những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ công lý, phê phán hành vi tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm.

9. Uỷ ban nhân dân các cấp.

a. Bảo đảm đầy đủ các điều kiện để Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường sự giám sát đối với công tác tư pháp, tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam, truy tố, xét xử và thi hành án, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tư pháp.

b. Đề cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp tại địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc trọng tâm về công tác tư pháp theo Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

c. Tăng cường tổ chức, chỉ đạo thống nhất công tác thi hành án ở địa phương, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Nâng cao vai trò và đảm bảo điều kiện cho Ban Chỉ đạo thi hành án ở các cấp hoạt động có hiệu quả.

d. Chỉ đạo sát sao và đầu tư thoả đáng cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cấp; huy động các cơ quan, tổ chức và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tham gia vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm.

Tăng cường và củng cố hệ thống tổ chức hoà giải ở cơ sở. Phát huy các hình thức hoà giải thích hợp.

10. Tổ chức thực hiện.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp khẩn trương, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị này.

Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo và đề xuất ý kiến với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này.

thuộc tính Chỉ thị 10/2002/CT-TTg

Chỉ thị 10/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 2/1/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/2002/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:19/03/2002Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 10/2002/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 10/2002/QD-TTg
Hanoi, January 14, 2002
 
DECISION
APPROVING THE RESULTS OF THE PROGRAM ON SURVEY, ASSESSMENT AND MONITORING OF CHANGES IN FOREST RESOURCES NATIONWIDE IN THE 1996-2000 PERIOD AND THE CONTINUED IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM IN THE 2001-2005 PERIOD
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the September 30, 1992 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the August 12. 1991 Law on Forest Protection and Development;
Pursuant to Decision No. 245/1998/QD-TTg of December 21, 1998;
Pursuant to Decision No. 446/TTg of June 21, 1997;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Rural Development (Report No. 3027/BNN-KH of October 12, 2001), considering the opinions of the Ministries of: Planning and Investment (Official Dispatch No. 7866/BKH-NN of November 19, 2001); Finance (Official Dispatch No. 12274-TC-HCSN of December 20, 2001); and Science, Technology and Environment (Official Dispatch No. 3226/BKHCNMT-NN of November 8, 2001),
DECIDES:
Article 1.- To approve the results of the Program on survey, assessment and monitoring of changes in forest resources nationwide in the 1996-2000 period with the following contents:
1. Forest area:
By December 31, 2000 there had been 11,314,626 ha of forests of all types in the whole country, with a corresponding coverage of 34.4%, of which:
- 9,675,700 ha were natural forests, accounting for 85.5% of the whole country’s forest area.
- 1,638,926 ha were planted forests, accounting for 14.5% of the whole country’s forest area.
2. Forest reserve:
The total timber reserve was 782.0 million m3 in the whole country, of which:
- Natural forests had 751.5 million m3, accounting for 96.1%
- Planted forests had 30.5 million m3, accounting for 6.9%
The total bamboo reserve in the whole country was 5.3 billion trees.
Article 2.- To continue implementing the Program on survey, assessment and monitoring of changes in forest resources nationwide in the 2001-2005 period to meet the requirements of the following tasks:
Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 10/2002/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi