Chỉ thị về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 04 /1998/CT-TTG
NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ

 

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả (sau đây gọi là Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ) ký ngày 27 tháng 6 năm 1997 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26 tháng 12 năm 1997 và sẽ có hiệu lực vào thời điểm các Bên ký kết trao đổi các văn bản thông báo về việc sẵn sàng đảm nhận các nghĩa vụ của Hiệp định này. Việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả là nhằm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ giao lưu và phát triển hợp tác văn hóa giữa 2 nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngòai và chuyển giao công nghệ.

Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành những văn bản pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong việc bảo hộ quyền của các tác giả trong nước và nước ngoài.

Để bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế về bảo hộ quyền tác giả theo Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa kỳ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm :

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả; phổ biến, giới thiệu Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ; tiếp tục đàm phán với phía Mỹ về các thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Hiệp định này.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các quy định của Hiệp dịnh này chậm nhất trước ngày 10 tháng 2 năm 1998 để kịp thời triển khai việc thực hiện Hiệp định ngay sau khi bắt đầu có hiệu lực.

- Củng cố tổ chức chuyên trách quản lý quyền tác giả; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý trong và ngoài ngành có liên quan về lĩnh vực này.

- Phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành Hiệp định; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về quyền tác giả ở Mỹ; thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến việc bảo vệ quyền tác giả của công dân Việt Nam tại Mỹ.

 

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin và các Bộ, ngành có kế hoạch bồi dưỡng cho các cán bộ có liên quan kiến thức pháp luật về bảo hộ quyền tác giả và nghiệp vụ giải quyết các vụ, việc liên quan đến quyền tác giả.

4. ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ quyền tác giả, tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vụ vi phạm tại địa phương.

5. Giao Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn, đôn đốc và báo cáo kết qủa việc thực hiện Chỉ thị này.

 

thuộc tính Chỉ thị 04/1998/CT-TTg

Chỉ thị về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/1998/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:22/01/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 04/1998/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 04/1998/CT-TTg
Hanoi, January 22, 1998
 
DIRECTIVE
THE MEASURES TO IMPLEMENT THE AGREEMENT BETWEEN THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM GOVERNMENT AND THE UNITED STATES OF AMERICA ADMINISTRATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE COPYRIGHT RELATIONSHIP
The Agreement signed on June 27, 1997 between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Administration of the United States of America on the establishment of the copyright relation (hereafter referred to as the Vietnam-US Copyright Agreement) was approved by the Prime Minister on December 26, 1997 and shall take effect from the time the signing parties exchange documents of notification of their readiness to discharge the obligations set by this Agreement. The signing of the Agreement on the establishment of the copyright relationship between the Vietnamese Government and the US Government aims to promote the process of normalization of the Vietnam-US economic and trading relations, enhance the cultural exchange, development and cooperation between the two countries, contributing to creating a favorable environment for foreign investment and technology transfer.
The Vietnam-US Copyright Agreement is signed and implemented in the context that Vietnam has issued legal documents on the protection of intellectual property in general and copyright in particular, meeting the necessary requirements of the protection of the Vietnamese and foreign authors' right.
To ensure the strict fulfillment of international commitments to the copyright protection under the Vietnam-US Copyright Agreement, the Prime Minister instructs the ministries, branches and localities to well implement the following activities:
1. The Ministry of Culture and Information shall be responsible for:
- Coordinating with the concerned ministries and branches in the continued provision of guidance on the provisions of legislation on copyright; popularization and introduction of the Vietnam-US Copyright Agreement; and in the continued negotiation with the US side on agreements on the technical support for the enforcement of this Agreement.
- Assuming the prime responsibility and coordinating with the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry of Justice in drafting and issuing documents guiding the implementation of the provisions of this Agreement not later than February 10, 1998 for a timely enforcement of the Agreement right after it comes into effect.
- Strengthening the organization in charge of copyright management, fostering and raising the professional knowledge and skills of the managerial personnel involved in this field inside and outside the branch
- Coordinating with the concerned branches in conducting inspection and supervision of the enforcement of the Agreement so as to promptly detect and handle violations in accordance with current provisions of the Vietnamese laws.
2. The Ministry for Foreign Affairs shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and Information and the concerned agencies in conducting research into the copyright legislation and the actual situation of its enforcement in the United States, collect and process information related to the protection of Vietnamese citizens' copyright in the United States.
3. The Ministry of Justice shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Culture and Information and various ministries and branches in drawing up plans on training of concerned personnel in the legal knowledge about copyright protection and procedures for dealing with copyright-related cases.
4. The People's Committees of various levels shall direct the local functional agencies to carry out the popularization and education on the copyright protection, conduct inspection and handle, according to their jurisdiction, violations occurring in their localities.
5. To assign the Ministry of Culture and Information to guide, urge and report the results of the implementation of this Directive.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Pham Gia Khiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 04/1998/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi