Chỉ thị về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải VB
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 03/2001/CT-BKH

Chỉ thị về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/2001/CT-BKHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Xuân Giá
Ngày ban hành:04/10/2001Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 03/2001/CT-BKH

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2001/CT-BKH
NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ
BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 về việc tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả của đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005, trong đó giao cho "Các cơ quan cấp Giấy phép đầu tư phải thường xuyên rà soát, phân loại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư để có những biện pháp thích hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài".

Việc tăng cường thông tin giữa Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài với các cơ quan cấp Giấy phép đầu tư là rất cần thiết. Mặt khác, việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo là trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp và các Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư địa phương đã quy định trong Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, nhiều Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài đã thực hiện tốt chế độ báo cáo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, chậm về thời gian, thông tin thiếu chính xác, thậm chí một số đơn vị không triển khai dự án nhưng cũng không báo cáo, không liên hệ với Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Ban quản lý khu công nghiệp và các Cục Thống kê tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chưa kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở kịp thời. Tình trạng này đã và đang gây nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình và từ đó có biện pháp kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cản trở cho các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP của Chính phủ và để khắc phục tình trạng nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trương áp dụng các biện pháp đổi mới công tác thu thập, lưu chuyển và tổng hợp thông tin về đầu tư trực tiếp nước ngoài, bao gồm cả việc cải tiến nội dung chế độ báo cáo và nối mạng giữa các Doanh nghiệp với các Cơ quan quản lý. Trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu:

1. Tất cả các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài có Giấy phép đầu tư đang còn hiệu lực, không phân biệt thuộc Trung ương hay địa phương quản lý, đang triển khai xây dựng hay đang sản xuất kinh doanh đều phải chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định hiện hành, gồm:

- Báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/LB ngày 30 tháng 3 năm 1997 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê.

- Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Báo cáo quyết toán công trình (sau khi hoàn thành xây dựng) và báo cáo thực hiện vốn đầu tư (báo cáo một lần sau ngày chính thức hoạt động sản xuất kinh doanh), theo quy định tại các Điều 34 và 35 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Để đánh giá việc chấp hành chế độ báo cáo trong năm 2001, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài tự kiểm tra việc thực hiện báo cáo trong năm 2001 và thông báo bằng văn bản trước ngày 30 tháng 10 năm 20001 tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và thành phố (đối với dự án ngoài khu công nghiệp và khu chế xuất), Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh (đối với dự án trong khu công nghiệp và khu chế xuất) theo mẫu số 1 đính kèm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh thực hiện những việc dưới đây:

- Đối chiếu thông báo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài với báo cáo đã nhận được, có văn bản xác nhận đối với Doanh nghiệp và Bên Hợp doanh nước ngoài (theo mẫu số 2 đính kèm, hoặc bằng hình thức thích hợp khác).

- Rà soát lại các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực trên địa bàn lãnh thổ và tiến hành phân loại; tổng hợp tình tình chấp hành chế độ báo cáo của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài; tự kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về tình hình cấp và điều chỉnh Giấy phép đầu tư và kết quả đầu tư nước ngoài trong năm 2001; các công việc trên cần phải báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2001 (theo mẫu số 3 đính kèm).

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở (kể cả hình thức bằng văn bản), các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. Trong trường hợp đã nhắc nhở và quá 3 tháng liên tiếp, Doanh nghiệp hoặc Bên hợp doanh nước ngoài vẫn không báo cáo, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn biện pháp giải quyết.

3. Các Vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, Vụ Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất, Vụ đầu tư nước ngoài và Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 1 (gửi trước ngày 31/10/2001)

 

CÔNG TY....

Số:.....

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng 10 năm 2001

 

THÔNG BÁO

VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG NĂM 2001

 

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh....

(đối với các dự án ngoài khu công nghiệp và khu chế xuất)

(Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh....)

(đối với các dự án trong khu công nghiệp và khu chế xuất)

 

Công ty..., thành lập theo Giấy phép đầu tư số.../CP ngày...., địa chỉ tại....., số điện thoại..., số fax... đã gửi báo cáo như sau:

1. Báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại Thông tư số 01/LB ngày 30 tháng 3 năm 1997 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tổng cục Thống kê:

Tổng số gồm... báo cáo, trong đó:

- Báo cáo năm 2000 gửi ngày...

- Báo cáo 6 tháng đầu năm năm 2001 gửi ngày...

- Báo cáo tháng:..... báo cáo của các tháng:.............. gửi ngày.......

2. Báo cáo tài chính năm 2000 sau khi được kiểm toán theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày...

(Nếu chưa báo cáo thì ghi rõ: chưa báo cáo, lý do và thời hạn sẽ gửi báo cáo).

3. Báo cáo quyết toán công trình (hoặc quyết toán vốn đầu tư), theo quy định tại các Điều 34 và 35 Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi ngày.... và đã nhận được văn bản xác nhận số.... ngày... của....

(Nếu từ đầu dự án đến nay chưa thực hiện loại báo cáo này thì ghi rõ: chưa báo cáo, lý do và thời hạn sẽ gửi báo cáo. Nếu đã báo cáo xong trong những năm trước thì ghi rõ: đã báo cáo năm....).

Kiến nghị của công ty (nếu có):

Tổng giám đốc

Công ty.....

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 2

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(BAN QUẢN LÝ KCN)

TỈNH (THÀNH PHỐ)….

Số:.......

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày... tháng 11 năm 2001

 

XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ
BÁO CÁO THỐNG KÊ TRONG NĂM 2001

 

Kính gửi: Công ty....

 

Theo thông báo của Công ty.... tại văn thư số... ngày..., trong năm 2001, Công ty đã nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban quản lý khu công nghiệp) tổng số... báo cáo thống kê, của các kỳ báo cáo:...., ...., .....

Thực tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Ban quản lý khu công nghiệp) đã nhận được….. báo cáo thống kê, của các kỳ báo cáo:..., ..., ...

Các báo cáo chưa nhận được:...

Nhận xét về thời gian nộp báo cáo, độ chính xác của số liệu và những yêu cầu (nếu có):...

Thông báo để Công ty biết.

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(BAN QUẢN LÝ KCN)

TỈNH, (THÀNH PHỐ)…..

Giám đốc (Trưởng Ban)

(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên,

- UBND tỉnh, thành phố,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Lưu


Mẫu số 3 (báo cáo trước ngày 15 /11/2001)

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(BAN QUẢN LÝ KCN)

TỈNH (THÀNH PHỐ)….

Số:.......

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày... tháng 11 năm 2001

 

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố) ...

 

BÁO CÁO

 

Phần I: Phân loại dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài
có đến ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

DỰ ÁN CÓ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ ĐANG CÒN HIỆU LỰC .... dự án

vốn đầu tư: .... USD,

trong đó:

- Đang làm thủ tục hành chính và đang xây dựng:.... dự án, vốn đầu tư:.... USD

- Đang hoạt động sản xuất kinh doanh:... dự án, vốn đầu tư:... USD

- Đang tạm hoãn triển khai, có văn bản chấp thuận:.... dự án, vốn đầu tư:.... USD

- Chưa triển khai và đang ngừng hoạt động:.... dự án, vốn đầu tư:.... USD

Trong đó: không có khả năng tiếp tục thực hiện, sẽ rút GP:.... dự án, vốn đầu tư: .... USD

(+ Trung ương quản lý:.... dự án, vốn đầu tư:.... USD;

+ Địa phương quản lý:.. dự án, vốn đầu tư:.... USD)

(Kèm theo danh sách từng loại dự án nói trên với các tiêu chí: số Giấy phép, ngày cấp, tên dự án, vốn đầu tư đăng ký, vốn đầu tư đã thực hiện, địa chỉ văn phòng, số điện thoại, số fax, hiện trạng dự án, hướng xử lý đối với những dự án chưa triển khai và đang ngừng hoạt động).

 

Phần II: Tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê trong năm 2001
của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp doanh nước ngoài

(theo quy định tại Thông tư số 01/LB ngày 30/3/1997)

 

1. Số báo cáo nhận được trong năn 2001:.... báo cáo (gồm báo cáo năm 2000 và báo cáo từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2001), trong đó:

- Báo cáo năm 2000:... báo cáo/... đơn vị phải báo cáo

- Tháng 1:... báo cáo/... đơn vị phải báo cáo

- Tháng 2:... báo cáo/... đơn vị phải báo cáo

- Tháng 3:... báo cáo/... đơn vị phải báo cáo

- ....

2. Số báo cáo nhận được bình quân một dự án:... báo cáo (bằng số báo cáo đã nhận được chia cho số dự án trong diện phải báo cáo, tức số dự án đang triển khai và đang hoạt động sản xuất kinh doanh).

3. Tỷ lệ báo cáo nhận được so với quy định (%):

- Tính theo số lượng báo cáo...% (bằng số báo cáo thực tế nhận được chia cho số báo cáo phải nộp theo quy định)

- Tính theo số lượng dự án:... % (bằng số dự án có nộp báo cáo chia cho số dự án trong diện phải nộp báo cáo).

4. Nhận xét về chất lượng báo cáo (độ chính xác của số liệu và thời gian nộp báo cáo):...

Kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, nếu có:...

 

Phần III: Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Ban quản lý Khu công nghiệp) đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Theo quy định tại Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000)

 

Tổng số... báo cáo thống kê, trong đó:

- Báo cáo tuần kỳ theo mẫu 1 - phụ lục VI của Thông tư:... báo cáo, gửi ngày..., ..., ...

- Báo cáo tuần kỳ theo mẫu 2 - phụ lục VI của Thông tư:... báo cáo, gửi ngày..., ..., ...

- Báo cáo tháng theo mẫu 3 - phụ lục VI của Thông tư:... báo cáo của các tháng:..., ..., ..., gửi ngày..., ..., ...

- Báo cáo tổng hợp đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2000, Quý I, 6 tháng và Quý III năm 2001:.... báo cáo, gửi ngày..., ..., ...

Kiến nghị đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có):

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(BAN QUẢN LÝ KCN)

TỈNH (THÀNH PHỐ)…..

Giám đốc (Trưởng Ban)

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi