Quyết định 692-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 692-TTG NGàY 21-11-1994

Về VIệC THàNH LậP Tổ CHứC TRựC THUộC
ĐàI TRUYềN HìNH VIệT NAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 52-CP ngày 16-8-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Nay tổ chức lại một số đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có tên dưới đây:

1- Thành lập Ban Biên tập chuyên đề trên cơ sở tách bộ phận biên tập chuyên đề từ Ban Biên tập thời sự.

2- Sáp nhập Ban Biên tập đối ngoại vào Ban Biên tập thời sự và lấy tên là Ban Biên tập thời sự.

3- Thành lập Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp truyền thanh - truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đơn vị nói trên do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quy định sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 2

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Điều 3

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 692-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 692-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/11/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực:
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 692-TTg
Hanoi, November 21, 1994

DECISION
ON ESTABLISHING ORGANIZATION ATTACHED TO VIETNAM TELEVISION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 52-CP on the 16th of August 1993, of the Government on the functions, tasks, powers and organization of Vietnam Television;
At the proposals of the General Director of Vietnam Television and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To reorganize the following units directly attached to Vietnam Television:
1. To establish the Specialized Editorial Board on the basis of the Specialized Editorial Section of the Current News Department.
2. To incorporate the Foreign Service Department into the Current News Department and the new unit is named the Current News Department.
3. To establish the Research Center for Application of Television Science in Ho Chi Minh City on the basis of the reorganization of the Ho Chi Minh City Union of Radio and Television.
The functions, tasks and organizations of the above-mentioned units shall be decided by the General Director of Vietnam Television after consulting the Government Commission for Organization and Personnel.
Article 2.- This Decision takes effect from the date of its issue. The previous provisions which are contrary to this Decision are now annulled.
Article 3.- The General Director of Vietnam Television, the Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, the Heads of agencies attached to the Government and the Presidents of the People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!