Quyết định 25/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------------
Số: 25/QĐ-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA GIÚP CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
-----------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-PCAIDSMTMD ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
Căn cứ ý kiến phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Phiếu trình số 8327/PT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia để tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (sau đây gọi là Tổ Chuyên gia), bao gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Tổ trưởng.
2. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên.
3. Ông Chung Á, Phó Giáo sư, Tiến sỹ xã hội học, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Xã hội học Việt Nam, thành viên.
4. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Chủ tịch Hội phòng, chống AIDS thành phố Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.
5. Ông Đàm Hữu Đắc, Tiến sỹ kinh tế, Phó Chủ tịch Hội người Cao tuổi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên.
6. Ông Trịnh Quân Huấn, Giáo sư, Tiến sỹ y khoa, Chuyên gia về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên.
7. Ông Nguyễn Bích Đạt, Tiến sỹ kinh tế, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên.
8. Ông Hoàng Văn Kể, Tiến sỹ kinh tế, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên.
9. Bà Trần Thị Hà, Tiến sỹ kinh tế, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, thành viên.
10. Bà Khuất Thu Hồng, Tiến sỹ xã hội học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội, thành viên.
11. Bà Hoàng Thị Hiền, Điều phối viên Dự án “Nâng cao năng lực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về điều phối và vận động chính sách”, nguyên Phó Vụ trưởng, Văn phòng Chính phủ, thành viên.
Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Tổ Chuyên gia
1. Thành viên Tổ Chuyên gia hoạt động theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân, hợp đồng làm việc theo quy định của Luật Lao động.
2. Tổ trưởng Tổ Chuyên gia được sử dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Chuyên gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
3. Kinh phí phục vụ các hoạt động của Tổ Chuyên gia do ngân sách nhà nước bảo đảm trong dự toán chi hoạt động thường xuyên của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được bố trí trong ngân sách hàng năm của Văn phòng Chính phủ và các khoản tài trợ (nếu có).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Thành viên Ủy ban Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TCCB, TCCV, TV, PL, HC, Cục QT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 25/QĐ-VPCP

Quyết định 25/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Danh sách thành viên Tổ Chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/QĐ-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:09/01/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi