Thuật ngữ pháp lý Thuật ngữ pháp lý

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z all
Hiển thị 1-20 trong 192 thuật ngữ
SttThuật ngữMô tả / Định nghĩaNguồn
21Sản lượng cộng dồnlà tổng sản lượng dầu khi đã khai thác được từ khi bắt đầu khai thác tới thời điểm nhất định.38/2005/QĐ-BCN
22Sản nghiệp thương mạiToàn bộ tài sản gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của thương nhân phục vụ cho hoạt động thương mại: trụ sở, cửa hàng, kho tàng, trang thiết bị, hàng hóa tên thương nhân, biển hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, mạng lưới tiêu thụ hàng hóa và cung ứng dịch vụ (Khoản 7 - Điều 5 - Luật thương mại năm 1997). Thương nhân được thuê, cho thuê, chuyển nhượng sản nghiệp thương mại theo quy định của pháp luật (Điều 32 - Luật thương mại 1997).Từ điển Luật học trang 428
23Sản phẩmlà kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng05/2007/QH12
24Sản phẩm bản đồlà các loại sơ đồ, bình đồ, bản đồ, bản đồ ảnh, tập bản đồ, át-lát, sa bàn, bản đồ nổi, quả địa cầu được thành lập trên các loại vật liệu truyền thống hoặc trên các phương tiện kỹ thuật số. Ấn phẩm bản đồ là sản phẩm bản đồ được nhân bản trên giấy, trên các loại vật liệu khác hoặc nhân bản bằng kỹ thuật số.12/2002/NĐ-CP
25Sản phẩm chủ yếulà những sản phẩm có ý nghĩa quyết định lớn đến tăng trưởng và phát triển kinh tế.92/2006/NĐ-CP
26Sản phẩm công nghệ caolà sản phẩm được tạo ra nhờ áp dụng công nghệ cao.99/2003/NĐ-CP
27Sản phẩm cùng kiểu loạilà các sản phẩm của cùng một chủ sở hữu công nghiệp, cùng nhãn hiệu, thiết kế và các thông số kỹ thuật, được sản xuất theo cùng một công nghệ.34/2005/QĐ-BGTVT
28Sản phẩm đo đạclà kết quả thực hiện các thể loại đo đạc, công trình xây dựng đo đạc và các tư liệu thuyết minh kèm theo, dữ liệu đo và dữ liệu đã xử lý, không ảnh và không ảnh đã xử lý, các tư liệu điều tra khảo sát khác có liên quan.26/2006/QĐ-UBND
29Sản phẩm du lịchlà tập hợp các dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến đi du lịch.44/2005/QH11
30Sản phẩm mật mã dân sựlà các tài liệu, trang thiết bị kỹ thuật, chương trình phần mềm mật mã dùng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.73/2007/NĐ-CP
31Sản phẩm nội dung thông tin sốlà sản phẩm nội dung, thông tin bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng.71/2007/NĐ-CP
32Sản phẩm phần mềmlà phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.71/2007/NĐ-CP
33Sản phẩm quảng cáolà sản phẩm thể hiện nội dung quảng cáo, hình thức quảng cáo.39/2001/PL-UBTVQH10
34Sản phẩm quảng cáo thương mạiCác thứ làm ra để quảng cáo thương mại gồm thông tin bằng hình ảnh, âm thanh, chữ viết, biểu tượng có nội dung quảng cáo thương mại Thương nhân có quyền đăng ký quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm quảng cáo do mình sáng tạo ra (Điều 189, 191 - Luật thương mại). Sản phẩm quảng cáo thương mại, phương tiện quảng cáo thương mại theo các quy định của Luật thương mại năm 1997 và các quy định của pháp luật về quảng cáo.Từ điển Luật học trang 428
35Sản phẩm rượulà đồ uống chứa cồn thực phẩm, sau đây được gọi chung là rượu. Rượu được sản xuất từ quá trình lên men, có hoặc không chưng cất từ tinh bột của các loại ngũ cốc, dịch đường của các loại cây và hoa quả.06/2009/NĐ-CP
36Sản phẩm thân thiện với môi trườnglà sản phẩm mà trong quá trình khai thác nguyên liệu, sản xuất, tồn tại, sử dụng và sau khi thải bỏ gây hại ít hơn cho môi trường so với sản phẩm cùng loại và được cấp nhãn sinh thái của tổ chức được Nhà nước công nhận.04/2009/NĐ-CP
37Sản phẩm thay thế nguyên liệu tự nhiên có lợi cho môi trườnglà sản phẩm do con người tạo ra có khả năng thay thế cho các nguyên liệu tự nhiên mà trong quá trình tồn tại, sử dụng hoặc sau khi thải bỏ gây hại ít hơn cho môi trường so với sản phẩm được thay thế.04/2009/NĐ-CP
38Sản phẩm thông tin tín dụnglà các báo cáo thông tin tín dụng định kỳ, đột xuất và các ấn phẩm do Trung tâm Thông tin tín dụng xây dựng trên cơ sở phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin về khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.51/2007/QĐ-NHNN
39Sản phẩm thuốc lálà sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu và các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi.119/2007/NĐ-CP
40Sản phẩm thủy sảnLà tất cả các loài động, thực vật sống trong nước và lưỡng cư, kể cả trứng và những bộ phận của chúng được sử dụng làm thực phẩm hoặc thực phẩm phối chế mà thành phần của nó có chứa thuỷ sản118/2008/QĐ-BNN