Thuật ngữ pháp lý Thuật ngữ pháp lý

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v w x y z all
Hiển thị 1-20 trong 235 thuật ngữ
SttThuật ngữMô tả / Định nghĩaNguồn
221Lưu giữ Chất thải công nghiệplà việc lưu và bảo quản Chất thải công nghiệp trong mọt khoảng thời gian nhất định với điều kiện cho phép bảo đảm không rò rỉ, phát tán, thất thoát ra môi trường cho đến khi Chất thải công nghiệp được vận chuyển đến các địa điểm hoặc cơ sở xử lý, tiêu hủy được Cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường chấp thuận.152/2004/QĐ-UB
222Lưu ký chứng khoánlà việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.70/2006/QH11
223Lưu ký giấy tờ có giálà việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý, lưu giữ, bảo quản giấy tờ có giá và thực hiện các quyền về sở hữu giấy tờ có giá của khách hàng lưu ký theo đề nghị của khách hàng lưu ký.1022/2004/QĐ-NHNN
224Lưu ký trái phiếulà việc người sở hữu trái phiếu thực hiện ký gửi trái phiếu của mình tại một tổ chức được phép lưu giữ, bảo quản trái phiếu để tổ chức này thực hiện các quyền đối với trái phiếu cho người sở hữu.52/2006/NĐ-CP
225Lưu ký trái phiếu Chính phủlà việc tổ chức được phép lưu giữ, bảo quản trái phiếu Chính phủ của khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền đối với trái phiếu Chính phủ.01/2000/NĐ-CP
226Lưu lượng lũ thiết kếlà lưu lượng lũ của một con sông tương ứng với mực nước lũ thiết kế79/2006/QH11
227Lưu thông hàng hoálà hoạt động trưng bày, vận chuyển, lưu giữ hàng hoá trong quá trình mua bán hàng hoá, trừ trường hợp vận chuyển hàng hoá của tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hoá từ cửa khẩu về kho lưu giữ.89/2006/NĐ-CP
228Lưu trữlà tạo bản sao của một phần mềm hoặc dữ liệu nhằm mục đích bảo vệ chống lại mất mát, hư hỏng của phần mềm, dữ liệu nguyên bản.04/2006/QĐ-NHNN
229Lưu trữ hiện hànhlà lưu trữ tạm thời của tư liệu hiện hành hoặc tư liệu lưu trữ ở cơ quan, đơn vị chưa đến hạn nộp vào lưu trữ chuyên ngành.24/2006/QĐ-BTNMT
230Lưu trữ lịch sửlà cơ quan lưu trữ có nhiệm vụ thu thập, bảo quản lâu dài và phục vụ sử dụng tài liệu lưu trữ được tiếp nhận từ lưu trữ hiện hành.22/2007/QĐ-NHNN
231Lưu trữ lịch sử chuyên ngànhlà lưu trữ vĩnh viễn tư liệu KTTV Ngành Tài nguyên và Môi trường.24/2006/QĐ-BTNMT
232Lưu vực sônglà vùng địa lý mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông08/1998/QH10
233Lưu vực sông quốc tếlà lưu vực sông có một hay nhiều nguồn nước quốc tế.120/2008/NĐ-CP
234Ly hônlà chấm dứt quan hệ hôn nhân do Toà án công nhận hoặc quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng22/2000/QH10
235Lý lịch tư phápLà lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.28/2009/QH12