Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong công ty cổ phần

Khi nào được rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam? Trình tự và thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục rút hồ sơ được quy định như thế nào?

I. Khi nào được rút hồ sơ?

Trong quá trình tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam không qua đấu giá, doanh nghiệp có quyền rút hồ sơ chuyển nhượng trong thời hạn kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet, với điều kiện có xác nhận của bên còn lại.

II. Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam”

Mẫu văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền trong trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng cho chủ thể khác;

Mẫu văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền trong trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng từ chủ thể khác.

2. Người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục phải xuất trình Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp đi nộp hồ sơ và nhận kết quả hợp lệ với Nhà đăng ký tên miền nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

III. Xử lý hồ sơ

Doanh nghiệp thực hiện việc rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam tại nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam.

Sau khi được chấp thuận, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam không còn giá trị và việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam bị hủy bỏ.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Áp dụng tương tự cho doanh nghiệp. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

hoạt động cùng chuyên mục

Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi